101/2012.(X.16.) KT. határozat

ÖNKORMÁNYZAT

FERTŐRÁKOS

 

24/2012.

K i v o n a t

 

Készült a Fertőrákosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 16-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

 

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

101/2012. (X. 16.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló Fertőrákos 074/157 hrsz. útra építendő sárrázó kialakítását és felkéri a polgármestert, hogy a Soproni Körzeti Földhivataltól az érintett terület hivatalos térképmásolatát kérje meg, azt figyelembevéve az önkormányzat műszaki ellenőrével a sárrázó műszaki leírását és a költségkiírást készíttesse el és ezek birtokában kérjen be még két árajánlatot.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Községfejlesztési Bizottságot és a Pénzügyi Bizottságot, hogy az elkészült műszaki leírást és a beérkezett árajánlatokat következő ülésén tárgyalja meg és tegyen javaslatot a Képviselő-testület részére.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester.

Határidő: 2012. november 30.

 

 

 

 

Kmf.

 

 

Baltigh Márta  sk.                                                                                       dr. Nagy Attila  sk.

polgármester                                                               jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:

                    adm.