103/2012.(X.16.) KT. határozat

ÖNKORMÁNYZAT

FERTŐRÁKOS

 

24/2012.

K i v o n a t

 

Készült a Fertőrákosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 16-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

 

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

103/2012. (X. 16.) KT. határozata

 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fertőrákos, Madonna-tér burkolására  a Görög Vizikertészet Kft. részéről 2012. október 12. napján beérkezett árajánlatot megtárgyalta és azt – az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartalékának terhére – elfogadja.

 

A kivitelezés költsége bruttó 350.000 Ft.

A kivitelezés határideje: 2012. október 31.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozással a szerződést megkösse és a szerződéses összeget a műszaki átadás után szabályszerűen kifizesse.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2012. november 15.

 

 

 

Kmf.

 

 

Baltigh Márta  sk.                                                                                       dr. Nagy Attila  sk.

polgármester                                                               jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:

                    adm.