104/2012.(X.16.) KT. határozat

ÖNKORMÁNYZAT

FERTŐRÁKOS

 

24/2012.

K i v o n a t

 

Készült a Fertőrákosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 16-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

 

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

104/2012. (X. 16.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fertőrákos Madonna-tér (Kitelepítettek Emlékműve) avatása alkalmából a steinheimi küldöttség szállásköltségének és az ünnepi vacsora költségeire az önkormányzat 2012. évi költségvetés testvérvárosi találkozóra elkülönített, majd zárolt keretéből 200.000 Ft, azaz kettőszáz ezer forint összeget különít el.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a keret felhasználásáról a következő rendes Képviselő-testületi ülésen a képviselőket tájékoztassa.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2012. november 30.

 

 

 

 

Kmf.

 

 

Baltigh Márta  sk.                                                                                       dr. Nagy Attila  sk.

polgármester                                                              jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:

                    adm.