106/2012.(X.30.) KT. határozat

ÖNKORMÁNYZAT

FERTŐRÁKOS

 

25/2012.

K i v o n a t

 

Készült a Fertőrákosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 30-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

 

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

106/2012. (X. 30.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertő-tó menti kerékpárút-hálózat fejlesztésére létrejövő konzorciumi szerződést és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a konzorciumi együttműködési megállapodást aláírja.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester és dr. Nagy Attila jegyző.

Határidő: 2012. november 15.

 

 

 

 

 

Kmf.

 

 

Baltigh Márta  sk.                                                                                       dr. Nagy Attila  sk.

polgármester                                                                         jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:

                    adm.