107/2012.(X.30.) KT. határozat

ÖNKORMÁNYZAT

FERTŐRÁKOS

 

25/2012.

K i v o n a t

 

Készült a Fertőrákosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 30-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

 

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

107/2012. (X. 30.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat által elnyert, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága 2011. április 20. napján kelt határozatában megállapított, a 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján falumegújításra és fejlesztésre igénybevehető támogatásra a 2009. 12. 21. napján 2071856537 számon beadott támogatási kérelmünk módosítását és a kezdeményezi a támogatást kezelő szervezetnél a beruházás helyszínének megváltoztatását a Fertőrákos, Fő utca 190. (Fertőrákos 47 hrsz.) számra a pályázat többi részének változatlanul hagyása mellett. 

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosítást a támogatást kezelő szervezetnél intézze.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2012. december 31.

 

 

 

 

 

 

Kmf.

 

 

Baltigh Márta  sk.                                                                                       dr. Nagy Attila  sk.

polgármester                                                                  jegyző