108/2012.(X.30.) KT. határozat

ÖNKORMÁNYZAT

FERTŐRÁKOS

25/2012.

K i v o n a t

 

Készült a Fertőrákosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 30-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

108/2012. (X. 30.) KT. határozata

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból falumegújításra és fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével játszótér kialakításra (Fertőrákos 1134/2 hrsz. területén) legfeljebb nettó 5.000.000 forint értékben, valamint zöldfelület megújításra (Fertőrákos 866 hrsz; 867 hrsz. és a Fertőrákos 884/2-3 hrsz. területén), legfeljebb nettó 10.000.000 forint értékben 2012. november 15-ig benyújtható pályázatot, melyet támogat.

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtását, a tervezést és az árajánlatok beszerzését, valamint a pályázatok elnyerése után a kivitelezést és a pályázati elszámolást intézze.

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a betervezett összeg megelőlegezését és annak ÁFA tartalmát az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójába tervezze be és a költségvetés tervezésekor vegye figyelembe.

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, amennyiben a pályázat benyújtásához a 2012. évben kifizetésre kerülne sor, azt az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartalékának terhéből teljesítse.

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2012. november 15., a pályázat elnyerése esetén a pénzügyi elszámolásig.

 

Kmf.

Baltigh Márta  sk.                                                                                       dr. Nagy Attila  sk.

polgármester                                                                                                           jegyző

A kivonat hiteléül:

adm.