15/2013. (VIII. 27.) Ör.

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2013. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete
Fertőrákos Községi Önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013. (II. 12.) rendelete módosításáról
 
 
 
1. §
A 3/2013. (II. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. §-a a következők szerint módosul:
„(1) A képviselőtestület a 2013. évi költségvetés bevételi főösszegét 285.173.893,- Ft-ban, kiadási főösszegét ennek megfelelően ugyancsak 285.173.893,- Ft-ban állapítja meg.
 
 
2. §
 
 
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő második napon hatályát veszti.
Baltigh Márta
Dr. Nagy Attila
polgármester
jegyző