6/2015 (IV. 28.) rendelet

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi zárszámadás elfogadásáról

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §

A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

  1. 495.774 eFt bevétellel;

  2. 408.159 eFt kiadással;

  3. 87.405 eFt pénzmaradvánnyal

  4. 1.578.069 eFt mérleg főösszeggel

jóváhagyja.

  1. §

 

  1. A képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételek, valamint a működési és felhalmozási kiadások bevételek-kiadások mérlegét az 1. számú melléklet szerint elfogadja.

  2. A költségvetési bevételek és kiadások kormányzati funkciónkénti megoszlását a 2. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.

  3. A képviselő-testület az Önkormányzat mérlegét a 3. számú mellékletnek megfelelően elfogadja.

  1. §

Ez a rendelet a kihirdetése napját követően lép hatályba.

Palkovits János                                    dr. Nagy Attila

  polgármester                                                jegyző