7/1992. (V. 1.) rendelet

Hatályos: 2012. május 16. napjától

Fertőrákos Község Önkormányzatának 7/1992. (V. 1.) rendelete

a díszpolgári cím adományozásáról

 1. §

 1. Fertőrákos Önkormányzata a település érdekében végzett kiemelkedő tevékenységének elismerésére és megbecsülésére

„FERTŐRÁKOS DÍSZPOLGÁRA”

címet alapítja.

 1. A „FERTŐRÁKOS DÍSZPOLGÁRA” cím azoknak a személyeknek adományozható, akik

  1. társadalmi, kulturális, tudományos vagy művészeti területen a település és lakossága érdekében hosszabb időn keresztül kimagaslóan, eredményesen tevékenykednek;

  2. kiemelkedő és maradandó munkájukkal közvetlen járulnak hozzá Fertőrákos fejlődéséhez, tekintélyének növeléséhez,

  3. életművükkel hazánk és más népek társadalmi, kulturális, tudományos vagy művészeti érdekeit szolgálják és tevékenységük révén kapcsolatba kerültek Fertőrákossal.

 1. §

 1. A díszpolgári cím adományozását bármely Fertőrákoson választójoggal rendelkező állampolgár, társadalmi szervezet, vagy jogi személy kezdeményezheti a polgármesternél.

 1. **

 1. §

 1. A díszpolgári cím magyar, illetve külföldi állampolgárnak egyaránt adományozható.

 1. Évente 2 db díszpolgári cím adományozható.

 1. §**

(1) A beérkezett javaslatok elbírálására Előkészítő Bizottságot kell létrehozni, melynek elnöke a polgármester, tagjai a polgármester által felkért önkormányzati képviselő, valamint a cím adományozását kezdeményező személy.

(2) Az Előkészítő Bizottság ülését a polgármester a cím adományozását kezdeményező javaslat beérkezését követő 30 napon belül köteles összehívni.

(3) Az Előkészítő Bizottság a cím adományozásáról szóló javaslatát írásban megküldi a Képviselő-testület részére, amelyhez mellékeli a cím adományozására javasolt személy önéletrajzát és fényképét.

 1. §

 1. A díszpolgári címet a képviselő-testület adományozza. Az adományozási határozat tartalmazza az adományozás indokait.

(2) ** Az adományozásról a Képviselő-testület minősített többséggel dönt.

 1. §

 1. A díszpolgári oklevélnek tartalmaznia kell:

 • a kitüntetett nevét,

 • az adományozó testületi határozat számát és keltét,

 • a polgármester és a jegyző aláírását.

 1. A díszpolgári oklevelet a polgármester ünnepélyes keretek között adja át.

 1. A Könyvtár részére át kell adni az adományozásról készült jegyzőkönyvi kivonatot, a díszpolgár életrajzát és fényképét.

 1. §

Fertőrákos díszpolgára a település megbecsülését élvezi.

Ennek jeléül:

 • oklevelet kap;

 • nevét és tevékenységét a névkönyv megőrzi;

 • az önkormányzat által rendezett ünnepségekre megkülönböztetett figyelemmel meghívót kap;

 • a Fertőrákost képviselő delegációkba meghívható.

 1. §

 1. A díszpolgári cím a kitüntetésre méltatlanná váló személytől megvonható.

 1. A díszpolgári cím odaítéléséről és visszavonásáról szóló határozatot a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

 1. Ezen rendelet 1992. május 1-jén lép hatályba.

Palkovits János Ecsédi Károly

polgármester jegyző

*= A 6/1998. (VI. 12.). rendelettel módosított szöveg.

** A 11/2012. (V. 15.) önkormányzati rendelettel módosított szöveg. Hatályos: 2012. május 16. napjától.