7/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelete
Fertőrákos Községi Szabályozási tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló
4/2007. (III. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. §

Hatályát veszti Fertőrákos Községi Szabályozási tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 1. § (2) bekezdése, 3. § (1) és (2) bekezdése, 2. §-a, 4. § (1)-(2) bekezdése, 9. § (2) bekezdés d); j) és l) pontjait, 9. § (4) bekezdése, 9. § (5) bekezdés b) pontja, 13. § (2) és (4) bekezdése, 17. § (6) bekezdés 2. pontja, 17. § (13) bekezdés 2. pontja, 18. § (6) bekezdés 2. pontja, 18. § (7) bekezdés 2. pontja, 18. § (8) bekezdés 2. pontja, 22. § (1) bekezdés c) pontja, 22. § (2) bekezdés c) pontja, 22. § (5) bekezdés g) pontja, 22. § (6) bekezdés c) és d) pontja, valamint 26. § (2) és (3) bekezdése.

 

 

 1. §

 

Hatályát veszti a R.

 

 1. 5. § (3) bekezdésében az „illetve attól el lehet térni a szabályozási és övezeti előírások betartása mellett a kétlépcsős építési engedélyezési eljárás során” szövegrész,

 

 1. 9. § (1) bekezdés b) pontjában az „a fennmaradó rész felhasználásáról humusz-gazdálkodási tervet kell készíteni”, valamint a „Külterületen a terület-felhasználás vonatkozásában a beruházáshoz a Növény- és Talajvédelmi Szolgálat szakhatósági hozzájárulását be kell szerezni.” szövegrész,

 

 1. 9. § (3) bekezdés a) pontjában a „megfelel a 21/2001. (II. 14.) a levegő védelmével kapcsolatos Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseinek” szövegrész,

 

 1. 14. §-ában „Az érintett területeken (jelölt területek és az azokkal érintkező helyrajzi számú területek) az építési engedélyezési eljárásba a Veszprémi Bányakapitányságot, és a Magyar Geológiai Szolgálatot szakhatóságként be kell vonni.” szövegrész,

 

 1. 17. § (6) bekezdésében a „Az övezet telkein belüli szenny és csapadékvíz elvezetésének módját meg kell terveztetni, és az illetékes szakhatóságokkal engedélyeztetni kell.” szövegrész,

 

 1. 17. § (9) bekezdés 3. pontjában az „a KÖH szakhatósági hozzájárulásával” szövegrész,

 

 1. 17. § (9) bekezdés 6. pontjában a „Tetőablak elhelyezése utcafronton, vagy attól 10 m távolságon belül csak akkor lehetséges, ha a műemléki vagy a Világ-örökség védelmére tartott Tervtanács szakvéleménye azt támogatja” szövegrész,

 

 1. 17. § (10) bekezdés 3. pontjában az „a KÖH szakhatósági hozzájárulásával” szövegrész,

 

 1. 17. § (10) bekezdés 6. pontjában a „Tetőablak elhelyezése utcafronton, vagy attól 10 m távolságon belül csak akkor lehetséges, ha a műemléki vagy a Világ-örökség védelmére tartott Tervtanács szakvéleménye azt támogatja” szövegrész,

 

 1. 17. § (12) bekezdés 3. pontjában az „a KÖH szakhatósági hozzájárulásával” szövegrész,

 

 1. 18. § (4) bekezdés 3. pontjában a „a KÖH szakhatósági hozzájárulásával” szövegrész,

 

 1. 18. § (4) bekezdésében az „A területen lévő telkeken épületek csak kétlépcsős építési engedélyezési eljárás keretében valósíthatók meg. (lásd 4.§. (1-3)”, „A műemléki védettségű ingatlanokon a KÖH az engedélyező hatóság”, valamint „A védett ingatlanokkal érintkező ingatlanokon végzett építési tevékenység esetén az építési engedélyezési eljárásban szakhatóságként a KÖH-t is be kell vonni.” szövegrész,

 

 1. 18. § (5) bekezdés 3. pontjában a „a KÖH szakhatósági hozzájárulásával” szövegrész,

 

 1. 18. § (5) bekezdésében az „A területen lévő telkeken épületek csak kétlépcsős építési engedélyezési eljárás keretében valósíthatók meg. (lásd 4.§. (1-3)”, „A műemléki védettségű ingatlanokon a KÖH az engedélyező hatóság”, valamint „A védett ingatlanokkal érintkező ingatlanokon végzett építési tevékenység esetén az építési engedélyezési eljárásban szakhatóságként a KÖH-t is be kell vonni.” szövegrész,

 

 1. 18. § (8) bekezdésében az „A területen lévő telkeken épületek csak kétlépcsős építési engedélyezési eljárás keretében valósíthatók meg. (lásd 4.§. (1-3)”, „A védett ingatlanokon a KÖH az engedélyező hatóság”, valamint „A védett ingatlanokkal érintkező ingatlanokon végzett építési tevékenység esetén az építési engedélyezési eljárásban szakhatóságként a KÖH-t is be kell vonni.” szövegrész,

 

 1. 18. § (10) bekezdésében az „A területen lévő telkeken épületek csak kétlépcsős építési engedélyezési eljárás keretében valósíthatók meg. lásd 4.§. (1-3)” szövegrész,

 

 1. 18. § (11) bekezdésében az „A területen lévő telkeken épületek csak kétlépcsős építési engedélyezési eljárás keretében valósíthatók meg. lásd 4.§. (1-3)” szövegrész,

 

 1. 18. § (12) bekezdésében az „A területen lévő telkeken épületek csak kétlépcsős építési engedélyezési eljárás keretében valósíthatók meg. lásd 4.§. (1-3)” szövegrész,

 

 1. 19. § (3) bekezdésében az „A területen lévő telkeken épületek csak kétlépcsős építési engedélyezési eljárás keretében valósíthatók meg. lásd 4.§. (1-3)” szövegrész,

 

 1. 22. § (3) bekezdés a) pontjában az „az illetékes Bányakapitányság engedélye alapján” szövegrész,

 

 1. 22. § (4) bekezdés b) pontjában az „a Fertő táj Építészeti Tervtanács és a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága által jóváhagyott” szövegrész,

 

 1. 22. § (5) bekezdés a) pontjában az „az illetékes Bányakapitányság engedélye alapján” szövegrész.

 

 

 1. §

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

 

 

Palkovits János                                                           dr. Nagy Attila

Polgármester                                                                      Jegyző

 

 

 

Kihirdetési záradék:

 

Ez a rendelet 2016. ……………… napján kihirdetésre került.

 

 

 1. Nagy Attila

Jegyző