9/2016 (VIII. 30.) önkormányzati rendelet

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2016. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete
Fertőrákos Községi Önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (II. 16.) rendelete módosításáról

  1. §

A 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. §-a a következők szerint módosul:

„(1) A képviselőtestület a 2016. évi költségvetés bevételi főösszegét 526.647.207,–Ft-ban, kiadási főösszegét ennek megfelelően ugyancsak 526.647.207,–Ft-ban állapítja meg.

  

  1. §

 Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő második napon hatályát veszti.

 

 

 

 

Palkovits János

dr. Nagy Attila

polgármester

jegyző

 

 

 

 

 

 

 

A rendeletet a Képviselő-testület 2016. augusztus 30-i ülésén fogadta el.

 

Ez a rendelet 2016. augusztus 31. napján kihirdetésre került.

 

 

 

  1. Nagy Attila

Jegyző