Alakuló ülés meghívó

KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FERTŐRÁKOS
M E G H Í V Ó
2014. október 22-én (szerdán) du. 18.00  órakor a Polgármesteri Hivatalban  (9421 Fertőrákos, Fő u. l39.)   képviselő-testületi alakuló ülést tartunk, melyre Önt tisztelettel meghívjuk.
Napirendi pontok:
Nyílt ülés
  1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről.
            Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
  1. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
  1. Alpolgármester választása.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
  1. Polgármester tiszteletdíjának megállapítása.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
  1. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
  1. Képviselők tiszteletdíjának megállapítása
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
  1. A leköszönő polgármester végkielégítésének megállapítása.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
  1. Megbízás adása
       –   SZMSZ  felülvizsgálatára,
       –   Gazdasági program kidolgozására,
       –   Német Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálata
            Előterjesztő: Palkovits János polgármester
Kelt Fertőrákos, 2014. október 20.
                                                                                              Palkovits János

                                                                                               polgármester