Bursa pályázat 2019/2020.

Felhívás a felsőoktatási intézményben tanuló nappali tagozatos valamint a 2020/2021. évben leendő felsőfokú tanulmányokat folytató Fertőrákosi diákoknak!

 Önkormányzatunk idén is csatlakozott a „BURSA HUNGARICA” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához, melyben az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló felsőoktatásban résztevő fiatalok jelentkezését várjuk:

 „A” típusú „Bursa Hungarica” pályázatra a jelenleg felsőoktatási tanulmányokat folytató

 „B” típusú „Bursa Hungarica” pályázatra a 2020/2021.évben leendő felsőoktatási hallgatók

jelentkezését várjuk.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a  pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni!

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának

határideje: 2019. november 05.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:

  1. a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a

           2019/2020. tanév első félévéről.

  1. b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó

           jövedelméről.

  1. c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
  • (munkanélküliség, egyedülállóság, árvaság, betegség, stb.) igazolása.

A pályázat részletes leírása a honlapunkon, a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében és a Polgármesteri Hivatal titkárságán megtalálható.

 Fertőrákos, 2019.október 14.                                                             

 

                                                                                  Palkovits János sk.

                                                                                   polgármester