Ebösszeírás

Ebösszeírás
Tisztelt Ebtartók!

Fertőrákos Községi Önkormányzat Fertőrákos közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVII. törvény 42/B. §-ában foglalt kötelezettségnek eleget téve

ebösszeírást tart.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik. Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a fenti jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot kell kitölteni és az önkormányzathoz beküldeni.

A formanyomtatvány 2015. február 1-jétől átvehető a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatalban (9421 Fertőrákos, Fő utca 139.), vagy letölthető/kitölthető a https://www.fertorakos.hu/hu/letoelthet-adatlapok oldalról is.

Az adatszolgáltatás 2015. február 1-jétől 2015. február 28-ig az alábbi módon teljesíthető:

• kitöltött adatlapokat a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal címére  (9421 Fertőrákos, Fő utca 139.), postai úton beküldve, vagy

• a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatalban személyesen leadva,vagy

• faxon a 99/530-024 számra beküldve, vagy

• az adatlapot a szemelyugy@fertorakos.hu email címre (szkennelve) beküldve.

Felhívom az ebtartók figyelmét arra, hogy
• 2013. január 1-től – a hivatkozott törvény szerint – a négy hónaposnál idősebb ebeket transzponderrel (mikrochippel) megjelölve lehet csak tartani. Amennyiben az ebtartó ennek a kötelezettségének még nem tett eleget, az ebösszeírási adatlap kitöltése előtt azt pótolja. A kötelezettség nem teljesítése esetén minimum 45.000,- Ft állatvédelmi bírság szabható ki.
• amennyiben az ebtartó az ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét elmulasztja, 30.000,- Ft állatvédelmi bírsággal sújtható.
• Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál már korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.
• Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

Kelt Fertőrákos, 2015. január 26.

dr. Nagy Attila sk.
Jegyző

 

Dokumentum letöltése ITT