Falugyűlés jkv. 2013.10.15.

ÖNKORMÁNYZAT

FERTŐRÁKOS
 
 J e g y z ő k ö n y v
Készült  Fertőrákoson  a  Fő u. 139.  sz. alatti Fertőrákos Polgármesteri Hivatal épületében 2013. október 15-én 17.00   órakor  megtartott  falugyűlésen.
Jelen vannak:               Baltigh Márta polgármester
                                   Földes Tamás képviselő,
Kovács Pál képviselő,
Puskás Csaba képviselő,
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester
                                     
dr. Nagy Attila jegyző
                                    A lakosság részéről megjelent érdeklődők.
Baltigh Márta polgármester:
Köszöntöm a jelenlévőket. Megnyitom a falugyűlést. A Falugyűlés összehívását a hatályos jogszabályok egy konkrét téma megvitatására írják elő, mely jelen esetben a településen tervezett beruházásokról szóló tájékoztatás.
Kérem a jelenlévőket, hogy hozzászólásaik előtt mondják be nevüket, hogy a jegyzőkönyvben szerepelhessen. 5 témával szeretnénk foglalkozni, térjünk is rá az elsőre.
Fő utca 190. megvalósuló ún. Közösségi ház.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a jelenlegi Kultúrházunk nem alkalmas a kultúrház funkció betöltésére. Az épület felújítására 50 millió forint kellene, amit egy ilyen régi, szigetelés nélküli épületre nem érdemes rákölteni. Egy másik helyszínt kerestünk és a régi Polgármesteri Hivatalra, az abban lévő szabad területre esett a választás. A tervezővel e területet többször bejártuk, egyeztettünk és elkészült a látványterv. Könnyűszerkezetes épület lenne a régi épület mögött. A nagyteremben székek vagy sörpadok lennének elhelyezve, ettől függően 120-150 férőhelyes lenne. Vizesblokk és teakonyha is lenne az épületben. Nagy ablakok lennének az udvar felé. Megközelíteni hátulról is meg lehetne, alulra a sportpálya felőli oldalra parkolót is tervezünk. A tervek elkészülte és a telekalakítás folyamatban van, a beruházás pályázati pénzből valósulna meg. Ahhoz, hogy pályázni lehessen, tervekkel kell rendelkeznünk.
Szarka Dezső:
A régi Kultúrház épületet ha jól tudom, az önkormányzat el akarja adni. Nem kellene elsietni az eladást. Jó helyen van az épület és kincset ér.
Baltigh Márta polgármester:
Sajnos kincset nem ér. Szigetelése nincs az épületnek és vizesedik. Tetőszerkezete is rossz állapotban van, a födém is beszakadt egy helyen a WC felett.
Kovács László:
Ha az új közösségi házban bált is lehetne rendezni, ehhez a szomszédok mit fognak szólni?
Baltigh Márta polgármester:
Mindenhol gond a hangos zene, a régi helyen is az lenne.
Puskás Csaba képviselő:
Nem lesz minden héten bál, azt megfogják érteni a szomszédok.
Baltigh Márta polgármester:
A terveket továbbadom, nézzék meg, aki gondolja, hivatali időben is meg lehet azokat tekinteni.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, térjünk át a 2. pontra. Óvoda.
A lakosok már a Hírmondóban is olvashatták, hogy az önkormányzat 30 millió forintos pályázatot nyert el erre a célra. A tervek elkészültek, az engedélyeztetés van folyamatban, de sajnos telekalakítás is szükséges. Nem túl jó a Helyi Építési Szabályzat, nem túl ideális helyre lehet az épületet felhúzni. Nem lehet a meglévő épület mögött, hanem azzal szemben lehet. A 30 millió forint pályázati pénz mellett még 10-15 millió forint saját forrást is hozzá kell tenni. A pályázati összeget 2014. 12. 31-ig fel kell használnunk.
Szarka Dezső:
Mi indokolta az új épület építését?
Baltigh Márta polgármester:
A jogszabályok meghatározzák, hogy gyermekenként hány m2 lehet az óvoda területe. A jelenlegi épületben nincs meg ez a m2. Emellett bízunk benne, hogy sok fertőrákosi gyermek születik és ide íratják be őket a szülők.
Földes Tamás képviselő:
2 m2 / gyermek az előírás, ami nincs meg. Jelenleg 70 fős létszámmal működik az óvoda. Ezzel a 15 férőhelyes épülettel 75 fős, 3 csoportos óvodánk lenne, ami megfelelne a szabályoknak. Ha nem lépünk, az ÁNTSZ megvonhatja az engedélyünket.
Kertész Csaba:
Ez a pénz elég lesz a régi épület felújítására is?
Baltigh Márta polgármester:
Ez a pályázati pénz az új épületre sem lesz elég, e mellé még saját forrásból 10-15 millió forintot kell mellé tennünk.
Földes Tamás képviselő:
Egy teljesen új 3 csoportos, 75 fős óvoda épület telek nélkül kb. 110-120 m Ft lenne, erre természetesen nincs pénzünk.
Baltigh Márta polgármester:
A terveket itt is továbbadom, amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, térjünk át a 3. pontra. Patak sor.
A hírmondóban ez is szerepelt, hogy komolyan vesszük a Patak sor problematikáját. Több szakértővel egyeztettünk, a tervező ezek alapján megtervezte a járda, vízelvezetés és az úttest felújítását. Itt is pályázati pénzből valósulhat meg a beruházás, mert a teljes szakasz elkészülte 138 millió forintba kerülne. Amennyiben nem találunk rá pályázatot, akkor saját forrásból, de szakaszosan készülnének el a tervek. A járda térkő lenne, mindenhol egységesen. Forgalomlassítást is tervezünk, mert nagyon gyorsan hajtanak egyesek.
Szarka Dezső:
A maszek járdaépítésekhez hozzá lesz nyúlva? Normálisan meg lesz csinálva?
Baltigh Márta polgármester:
Egységesen lesz kialakítva. A vízelvezetés is egységes lesz, de sajnos 3 helyen lehet csak belevezetni a vizet a Rákos patakba, amelyeket az önkormányzat már megcsináltatott.
Szarka Dezső:
Az Ácsboldék mellett is volt egy bevezető.
 
Baltigh Márta polgármester:
Erről nem tudunk, de meg fogjuk vizsgálni, de magánterületen újabb bevezetést csak a tulajdonos engedélyével létesíthetünk.
Varga Judit:
Az átmenő hidak milyenek lennének? Ha az út aszfaltozva lesz, a hidak is?
Földes Tamás képviselő:
Ahogy a Fő utcán is lenne, térkő járda és aszfalt híd.
Varga József:
Az út megszélesítésében gondolkodik az önkormányzat? Esetleg egyirányúsításban?
Baltigh Márta polgármester:
Nagyon hosszú az út, egyirányúsítani nem lehet. Szélesítés sem fér el. Sajnos a domboldalból már több helyen elvettek a lakók és több helyen csúszik a domboldal.
Kovács László:
Az út lejtése a járda felé van, ez ki lenne javítva? Télen nehéz menni autóval rajta. A régi aszfaltot lemarnák, vagy erre tennék az aszfaltot.
Baltigh Márta polgármester:
A kiviteli tervek még nem készültek el de természetesen jól szeretnénk megcsináltatni.
Hirschler Éva:
Kerékpár út menne rajta? A bukkanókat leszereltetném, mert nem kellene oda.
Baltigh Márta polgármester:
Kerékpárút nem lenne rajta, nem is férne el. A forgalomlassító küszöböket az ottlakók kérték.
Biacsi Judit:
Vízelvezető árkok nagyon rosszak, ott milyen felújítás lenne.
Baltigh Márta polgármester:
Az árkok mélyítve lennének és a lejtése is be lenne állítva. A lakók valahol takarítják, ott most is megfelelő.
Biacsi Judit:
A patak soron a lépcsőket is felújítják ebben a beruházásban?
Baltigh Márta polgármester:
A településen lévő összes lépcsőt 2013. 11. 15-ig felújíttatjuk a korlátokkal együtt.
 
Biacsi Judit:
A lépcső mellett kialakítják, hogy a kerékpárt fel lehessen tolni?
Baltigh Márta polgármester:
A lépcső meredeksége miatt ott nem lehet a kerékpárt feltolni. Arrébb vannak olyan utcák, ahol kényelmesen fel lehet kerékpározni.
Térjünk át a buszfordulóra.
Az aktákat kitettük az asztalra, elég vastagok. 2011-2012 évben a Helyi Építési szabályzatot kellett módosítani, mert nem lehetett oda buszfordulót építeni. Előtte megkérdeztük a Tatay családok, akik ott területtel rendelkeztek, hogy eladnának-e az önkormányzatnak területet? Pozitívan álltak a dologhoz, utána lehetett csak a HÉSZ módosításhoz hozzáállni, ami kb. 1,5 millió forintba került és kb. másfél év ügyintézés volt. Megtörtént a tervezés és az idei év szeptemberében megkaptuk az építési engedélyt. A közbeszerzést is kiírtuk, a mai napon volt döntés, mely 50 millió forintba fog kerülni, befejezési határidő 2014. 04. 30. Szép és enyhe idő esetén még az idei évben elkészülhetne a beruházás. A Kápolnától a laktanyáig a járdát is megcsináltatjuk. Sajnos nagyon elhúzódott az engedélyeztetés, a Környezetvédelmi Hatóság átterveztette a terveket, nem járult hozzá az esővíz szikkasztáshoz. Vagy egy 66 köbméteres zárt tárolót kellett volna építenünk, amit havonta szippanthattunk volna, vagy az esővizet a nyílt árokba a járda alatt el kell vezettetnünk.
Térjünk át a kerékpárútra.
Célegyenesben van a projekt, a holnapi napon lesz az ünnepélyes megnyitó.
A Miniszterelnök Úr, amikor ezen a környéken pihent, azzal szembesült, hogy a Fertő tavat nem lehet körbebiciklizni, és ahol vannak is kerékpát utak, azok is nagyon rossz állapotban vannak.
Ez a térség kormányzati és EU forrásból 1.150 milliárd forintnyi támogatást kapott. Fertődtől egészen a Meggyesi utunkig felújítják, vagy építenek kerékpárutakat. A Balf-Fertőrákos út más forrásból pedig fel lesz újítva. A Fertőrákosi belterületi szakasz tervei folyamatban vannak.
Földes Tamás képviselő:
Nem a 8526. számú úton érkezik be a faluba a bicikli út, hanem az erdőből jön a Fényes Pincészettől és a Kápolna utcán jön be. A külterületi szakaszokon útakadályok lesznek, hogy csak a biciklisek használhassák. A Kápolna utca aszfaltréteget kap, ki lesz építve a támfal rendszer és a vízelvezetés, ami neuralgikus pont.
Az iskola előtt a vízelvezetést és az utat az önkormányzat már megcsináltatta. Onnantól a Templomig 2 oldalt lesz felfestés. A Fő utca egységes képet kap. Templomnál útszűkület van, onnantól felfelé ároklefedések és útszélesítés is lesz. A Kőfejtőnél az út arrébb lesz húzva. Módosítják az átkelést a Meggyesi út felé, a Meggyesi út aszfaltozása 2013. november elejéig elkészül. A Strand utca 6 méter szélesen ki lesz szélesítve, végi süllyesztett szegélyt és 3 cm új aszfaltot kap.
Baltigh Márta polgármester:
A terveken szerepel és az engedélyeztetésben is, de az önkormányzat fogja finanszírozni, hogy ehetőség szerint minél több parkolóhely legyen. A Polgármesteri Hivatallal szembeni oldalon 5 parkoló fér el, a középső parknál az út mellett 21 darab párhuzamos parkoló lesz.
Földes Tamás képviselő:
A Fő utca felső részén nem férnek el parkolók, az ott lakók a Kőfejtő ingyenes 240 férőhelyes parkolóját használhatják. Fertőrákos belterületi szakaszon 360 millió forint lesz elköltve.
A Fertőrákos-Balf közútra 1 milliárd forintos felújítás lesz, a forrást kereik rá, de ígérvény van arra, hogy hamarosan az is elkészül.
Kovács Csaba:
Távlati tervként szerepel, hogy a Meggyesi út mellett egy másik nyomvonalon egy új kerékpárút lenne.
Földes Tamás képviselő:
Ez távlati terv, 5 éven belül nem valószínű a megvalósulás.
Szarka Dezső:
Jövő évben is azok fogják a behajtási engedélyt kapni, akik eddig? Mert nagyon igazságtalannak tartom, hogy azok kapnak, akik nem itt adóznak, akik itt adóznak, de nem Ausztriában dolgoznak, azok nem kapnak.
Baltigh Márta polgármester:
Képviselő-testületi hatáskör. Én is egyetértek a hozzászólással, de a testületben egy szavazatom van.
Földes Tamás képviselő:
Meg kell várnia felújítást és a kitáblázást, utána lehet erről újra beszélni.
Galambos György:
Aki ott lakik és földje van, az utolsó házig célforgalommal bemehet. Én a 3,5 tonnás táblát is kitenném. De az utolsó háztól letiltanám a forgalmat. Engedélyt adunk a a Mithraszig a behajtásra, ezzel felbujtjuk az embereket a törvénytelenségre. Az osztrák oldalon kinn van a  behajtani tilos tábla és büntetnek is. Az út melletti árkot is kiárkoltatnán mélyen, hogy ne lehessen lemenni és a behajtást megtiltanám a Mithrasznál.
Földes Tamás képviselő:
Az osztrák oldalon a földutat is lezárták, mert egy helyi gazda kimarkoltatta. Egy fertőrákosi állampolgár egészen a Miniszterelnökségig futott a problémával.
Kovács Csaba:
A Felső szikla soron meddig lesz ott a nagy kátyú a Fészek panzió előtt?
Baltigh Márta polgármester:
Nem tudok róla, holnap kimegyek és megnézem.
Istenes Jánosné
A Fő utcán nehéz lesz a parkolás a beruházás után.
Földes Tamás képviselő:
Mindenkinek be kell majd állnia a telkén belülre. Ha nem teszi és az utcán a kerékpárúton parkol, akkor meg fogják büntetni. Az önkormányzat megteszi, hogy a legtöbb parkolót alakítja ki, ahol erre lehetőség van. A szokásokon változtatni kell, hogy rend legyen a Fő utcán.
Baltigh Márta polgármester:
Megköszönöm a jelenlévők részvételét. A falugyűlést bezárom.
Kmf.
Baltigh Márta                                                                                     dr. Nagy Attila
            polgármester                                                                                             jegyző