Hárs József könyv

A kötet a Száz magyar falu könyvesháza című sorozat keretében a magyar állam millenniumára jelent meg. Az államalapítás ezredik évfordulóján, száz kötetben száz kiválasztott falu egyéni történetét tették közzé. A kiválasztás, amely helyi levéltári, közgyűjteményi szakemberek közreműködésével ment végbe, olyan szempontokat vett figyelembe, hogy azokra a falvakra kerüljön sor, amelyek egy kissé a magyar történelem kontinuitását jelképezik. Azokra a falvakra, amelyek valami módon fontos eseményekkel vagy neves szereplők életútjával kapcsolódtak össze. A sorozat szerkesztői szeretnék, ha a kis helyi közösségek és azok egykori lakói, szereplői sorsának, küzdelmeinek válságokat is átvészelő, cselekvő erejének számbavételével e sorozat egy olyan szélesebb, személyesebb múltat tudna bemutatni olvasóinak, amely a mai nemzet öntudatát, önbizalmát, alkotókészségét is erősíteni tudja. (Kosáry Domonkos ajánlásával)

Tó vízzel és víz nélkül
Mit mond a monda – és mit a régész?
Villa Racus: egyháztól sok házig
Macskakő vára
A nagy szomszéd, Sopron
Egy mezőváros küzdelmei
Urbárium vagy szerződés?
Bő száz év szélárnyékban
Népszavazás – népszámlálás
„Visszatelepülés az anyaországba”
Beköltözők nemzedéke
Kő kövön marad
Szőlő, nád, hal
Kereskedés feketén-fehéren…
Iskola a plébánia mellett
Egyleti zászlók szárazon és vízen
Kutyaharapást Pasteurrel
Mintha egy akarat hozta volna létre…
Mit mond a monda – és mit a régész?
Szent Miklós temploma
Függelék
Tartalom