Függelék

 II. Oppidum Rakos
(Telkes jobbágyok összeírása 1571 júliusában)

1. Antonius Salcz fél telek
2. Relicta Ladislay Vid (Vid László hátramaradottai) fél telek
3. Sebastianus Weber fél telek
4. Syluester Stelczer fél telek
5. Judex (bíró) Urbanus Paur egész telek
6. Michail Laytner egész telek
7. Joannes Prantner fél telek
8. Mathias Rotfux fél telek
9. Veitl Spannagell egész telek
10. Michael Prestl egész telek
11. Gregorius Moricz fél telek
12. Mathias Joachim fél telek
13. Domus Episcopi (a püspök háza) egész telek
14. Thomas Flanch egész telek
15. Georgius Laitner egész telek
16. Joannes Kayser egész telek
17. Mathias Engell egész telek
18. Georgius Poch egész telek
19. Osuald Mertl egész telek
20. Georgius Gyless egész telek
21. Joannes Lestamer egész telek
22. Thomas […] egész telek
23. Georg Weber fél telek
24. Wenceslaus Both fél telek
25. Martinus Strobl fél telek
26. Vitus Spenadoll fél telek
27. Stephanus Weinesel fél telek
28. Joannes Leindl fél telek
29. Georgius Weber fél telek
30. Jacobus Flanch fél telek
31. Michael Popell fél telek
32. Christoff Weindl fél telek
33. Michael Paer fél telek
34. Mathias Laitner egész telek
35. Thomas Valtan egész telek
36. Christoff Hohenperger fél telek
37. Caspar Harnigh egész telek
38. Vittus Unger fél telek
Összesen 27 és fél sessio (telek)

(A győri püspökség vagyonának a MOL kamarai archivum E 156. sz. jelzet alatti Urbaria et Conscriptiones 119:3 Conscriptio Bonorum címen 1571. júliusban készült összeírása. A 70 oldalnyi anyagból a rákosi lista részlete.)

III. Rákosi választók névsora 1848 júniusában

Név Képesség (szavazati jog) alapja
1. Pfeiffer József 1/8 telek szőlő ’s irtás
2. Violits Márton 3/8 telek
3. Wagner József 1/8 telek szőllő ’s irtás
4. Tandl János 2/8 telek
5. Pfarrkircher Jós. 2/8 telek
6. Kalteneker György 5/8 telek
7. Seibel János 2/8 telek
8. Máder Mihály 2/8 telek
9. Palkovits Ferencz 2/8 telek
10. Steiner Márton 2/8 telek
11. Müller Mátyás 5/8 telek
12. Strassner Vincze 5/8 telek
13. Summalovits Gáspár 2/8 telek
14. Eckker Mihály 3/8 telek
15. Seibl Henrik 1/8 telek szőlő ’s irtás
16. Csatár Mátyás detto
17. Krammer Jósef asztalos (iparüzlet)
18. Leb György 2/8 telek
19. März Mátyás 2/8 telek
20. Schrabek János 5/8 telek
21. Hermann Jós. 5/8 telek
22. Hermann György 3/8 telek
23. Bischof György 3/8 telek
24. Czeinz Károly 3/8 telek
25. Filipits János 3/8 telek
26. Leschitz Jós. 3/8 telek
27. Hohl Farkas 3/8 telek
28. Schrabek György 3/8 telek
29. Krat Leopold 3/8 telek
30. Fahrmann György 3/8 telek
31. Krat Márton 3/8 telek
32. Warta Jós. 3/8 telek
33. Speier György 6/8 telek
34. Vinczi János 6/8 telek
35. Wolfart Jós. 2/8 telek
36. Goisser Mátyás 3/8 telek
37. Strudler György 3/8 telek
38. Karner János 2/8 telek
39. Herman Mátyás 5/8 telek
40. Forstner Jós. 3/8 telek
41. Steiner Mihály ifj. 3/8 telek
42. Huiber György 3/8 telek
43. Ehrenreich Mihály 2/8 telek
44. Spreitzenbarth György 2/8 telek
45. Steiner Mihály ör[eg] 3/8 telek
46. Patz János 3/8 telek
47. Wallner Lénárd 3/8 telek
48. Schrabek György ifj. 3/8 telek
49. Steiner Florian 2/8 telek
50. Brunner Jakab 2/8 telek
51. Gollner Ant. 2/8 telek
52. Spreitzenbarth Karl. 2/8 telek
53. Huiber Simon 2/8 telek
54. Huiber Ambrus 2/8 telek
55. Rimpfl András 1/8 telek szőlő ’s irtás
56. Baumgartner János detto
57. Felber Jos. 2/8 telek
58. Kirmer György 2/8 telek
59. Mauermayer Mátyás 3/8 telek
60. Hosiner György 2/8 telek
61. Müllner Mihály 2/8 telek
62. Huiber Lénárd 3/16 telek ’s szöllő
63. Huiber Mátyás 3/8 telek
64. Wurm Mihály 3/8 telek
65. Bugetits Jos. 2/8 telek
66. Adler János 2/8 telek
67. Kikovátz Ferenc 2/8 telek
68. Weinacht Mihály 2/8 telek
69. Felber Mátyás 2/8 telek
70. Hasinger György 3/8 telek
71. Kirmer Mihály 1/8 telek, szőllő, irtás
72. Teibl György 2/8 telek
73. Reinprecht Máty. nemes, régibb jog szerint
74. Speier Jós. 2/8 telek
75. Leopold Mátyás 4/8 telek
76. Braskovits Máty. 2/8 telek
77. Zollner György 2/8 telek
78. Rechnitzer Pál 2/8 telek
79. Zollner András 5/8 telek
80. Speier Pál 1/8 telek, szőllő
81. Schuster Mihály 3/8 telek
82. Petzl Mátyás 3/8 telek
83. Huiber György ör[eg] 6/8 telek
84. Hofuri György 6/8 telek
85. Kirner Jós. szőllő, irtás
86. Spreitzenbarth Am[brus] dettó
87. Lang Jós. szőllő, irtás
88. Scheitl Kajetán dettó
89. Hutterer Tóbiás szőllő, irtás
90. Wurm Mátyás dettó
91. Haass György dettó
92. Adler Pál 1/8 telek, szőllő
93. Kamper Mátyás dettó
94. Giefing János dettó
95. Reisinger Jós. község jegyző (értelmiség)
96. Bischof Jakab 2/8 telek
97. Mály Jósef 6/8 telek
98. Forstner Mihály 1/8 telek, szőllő
99. Bischof Mihály 2/8 telek
100. Bischof János 2/8 telek
101. Kikovátz Mihály 2/8 telek
102. Frühwirth György 2/8 telek
103. Schinagl Keresztély 2/8 telek
104. Schumalovitz Márton 2/8 telek
105. Wlasits András 2/8 telek
106. Teigesser Mátyás 2/8 telek
107. Fuhrmann Pál 3/8 telek
108. Leyrer Mátyás 5/8 telek
109. Huiber Károly 5/8 telek
110. Kikovátz Mátyás 3/8 telek
111. Schumalevics Jósef 5/8 telek
112. Glatz János 3/8 telek
113. Weinacht János 2/8 telek
114. Kondvitska János plébános, régibb jog szerint
115. Virág Antal káplán, régibb jog szerint
116. Schummel János sebész, mint értelmiség

(Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára – Sopron Megyei Kismartonyi Választókerületnek öszveírása 1848. – Összeírók: Tóth Antal és Szenczy Imre választmányi tagok, Glozer Ferenc Kismarton sz. kir. város részéről és Kleinrath Károly Ruszt sz.kir. város részéről. SL IV. 103. d. 1. d. Svm. Választói névjegyzékek.)