Tűzoltó Egyesület

Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület

Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

(1) Az Egyesület neve: Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület.
(2) Az Egyesület székhelye: 9421 Fertőrákos, Béke utca 1.
(3) Az Egyesület működési területe kiterjed az Magyar Köztársaság és az Európai Unió egész területére.
4) Az Egyesület jogi személyiséggel rendelkező, kiemelkedően közhasznú szervezet.
(5) Az Egyesület határozatlan időre jött létre.

Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége

(1) Az Egyesület céljai:
Az önkormányzati elven működő, szakmai szolgáltatást végző egyesület célja elsődlegesen a székhelye szerinti település tűzvédelmének biztosítása, tűzoltási, kárelhárítási tevékenység végzése.
A cél megvalósítása érdekében részt vesz:

a községben keletkező tüzesetek oltásában,
káresetek, balesetek megelőzésében, felszámolásában,
segíti a gyermekek óvodai, iskolai tűzvédelmi képzését,
végzi a lakosság tűzvédelmi felvilágosítását,
közreműködik a tűzvédelmi kiadványok megjelentetésében, terjesztésében,
biztosítja a tűzvédelmi hagyományőrzést,
megőrzi és ápolja az előd egyesület emlékeit, zászlaját,
hazai és nemzetközi kapcsolatokat ápol.

(2) Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
„15. önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás.”

Az Egyesület közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. Az Egyesület ezért kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősül.

Adatok:

Adószám: 18973918-1-08
Bank: Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet
Számlaszám: 59100700-10010 828

Felajánlás:

Bármilyen felajánlást szívesen veszünk (szervizelést – árkedvezményt – alkatrészt – felújítást – karbantartást).
A támogatás összegéről, mint kiemelten közhasznú egyesület, APEH igazolást tudunk kiállítani az adományozó, támogató részére, amely összeg 150%-a levonható a támogató adójából.

Szolgáltatás:

Kedvezményes áron, esetleg díjmentesen nyújtott szolgáltatásokkal is lehet támogatni egyesületünket.
A támogatás összegéről, mint kiemelten közhasznú egyesület, APEH igazolást tudunk kiállítani az adományozó, támogató részére, amely összeg 150%-a levonható a támogató adójából.

Eszköz:

Tárgyat vagy eszközt, az egyesület használatára át lehet adni meghatározott, vagy meghatározatlan időre.
A támogatás összegéről, mint kiemelten közhasznú egyesület, APEH igazolást tudunk kiállítani az adományozó, támogató részére, amely összeg 150%-a levonható a támogató adójából.

Honlap: www.tuzoltok-fertorakos.hu