JÜB jkv. 2012.08.28

JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG

FERTŐRÁKOS

 

9/2012. 

 

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2012. augusztus 28-án 18.30 órakor megtartott rendkívüli Jogi és Ügyrendi Bizottsági ülésen.

 

Jelen vannak:   

 

Dr Ecsédi Károly Jogi és Ügyrendi Bizottsági elnök, képviselő,

Puskás Csaba JÜB tag, képviselő,

Dr Horváth Ákos külső JÜB tag,

 

Baltigh Márta polgármester,

  1. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.

 

Dr Ecsédi Károly Jogi és Ügyrendi Bizottsági elnök:

Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitom.

 

Javaslatot tesztek a napirendi pontokra:

 

Nyílt ülés:

 

  1. Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 8/2010. (VII. 16.) Ör. módosítása.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző

 

Megállapítom, hogy a JÜB a napirendi pontot 3 igen szavazattal elfogadja.

 

Térjünk át a napirendi pontokra.

1.napirendi pont: Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 8/2010. (VII. 16.) Ör. módosítása.

 

Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testületi ülésen konszenzus született, hogy az előterjesztett avar és kerti hulladék égetésére szolgáló időszakot tovább bővítsük, javaslom az alábbiakat elfogadni:

A száraz avar és a kerti hulladék égetése megfelelő légköri viszonyok (szélcsend) esetén, szeptember 15-től május 15-ig, hétfőtől péntekig, 800‑1800 óra közötti időszakban végezhető.

 

Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra a napirendi pontot a fenti módosítással:

 

Fertőrákos Önkormányzatának Jogi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Jogi és Ügyrendi Bizottságának

19/2012.(VIII. 28.) JÜB. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 8/2010. (VII. 16.) Ör. módosítását és azt elfogadásra javasolja azzal a módosítással, hogy a rendelet 5. § (3) bekezdése az alábbiakra módosuljon:

  1. § (3) A száraz avar és a kerti hulladék égetése megfelelő légköri viszonyok (szélcsend) esetén, szeptember 15-től május 15-ig, hétfőtől péntekig, 800‑1800óra közötti időszakban végezhető.

Felelős: dr. Nagy Attila jegyző

Határidő: 2012. szeptember 15.

 

 

Dr Ecsédi Károly Jogi és Ügyrendi Bizottsági elnök:

 

Amennyiben nincs több kérdés az ülést bezárom.

 

 

…………………………….     …………………………….      …………………………….

 

Dr. Ecsédi Károly                   Puskás Csaba                         dr. Horváth Ákos