JÜB jkv. 2013.11.26

JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG
FERTŐRÁKOS
8/2013.
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2013. november 26. napján 15.30 órakor megtartott rendes Jogi és Ügyrendi Bizottság nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:    
Puskás Csaba képviselő, JÜB tag.
Baltigh Márta polgármester,
Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
Puskás Csaba képviselő, JÜB tag:
Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés nem határozatképes, ezért az ülést bezárom.
Kmf.
                                    Puskás Csaba                                   Dr. Nagy Attila

                                          JÜB tag                                              Jegyző