JÜB jkv. 2014.01.28.

JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG
FERTŐRÁKOS
1/2014.
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2014. január 28. napján 15.30 órakor megtartott rendes Jogi és Ügyrendi Bizottság nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:   
Dr. Ecsédi Károly JÜB Elnök,
Puskás Csaba képviselő, JÜB tag.
Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
Dr. Ecsédi Károly JÜB Elnök:
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Kérem szavazzunk a napirendi pontokról. Megállapítom, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága
1/2014. (I. 28.) JÜB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága a 2014. január 28-i nyílt ülésén az alábbi napirendi pontokat veszi napirendre:
                   
  1. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 14/2004. (XII. 1.) Ör. módosítása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
 
  1. Az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetése (I. forduló).
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
  1. Szentesi Ervin Alpolgármester képviselői indítványa.
 
Felelős: Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnök
Határidő: azonnal
 
Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnök:
Térjünk át az első napirendi pontra.
Vagyon rendelet módosítása.
Alapvetően technikai jellegű döntés, korlátozottan forgalomképes vagyontárgyból a forgalomképes vagyonba való áthelyezés miatt.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága
2/2014. (I. 28.) JÜB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 14/2004. (XII. 1.) rendelet-tervezetet, melyet elfogadásra javasol.
 
Felelős: dr. Nagy Attila
Határidő: azonnal
Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Költségvetés, a PB számszakilag megtárgyalta már.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága
3/2014. (I. 28.) JÜB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet, melyet elfogadásra javasol.
 
Felelős: dr. Nagy Attila jegyző
Határidő: azonnal
Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
A Képviselő-testület december 17. napján hozott egy döntést, melynél jelen volt a F.H.N.P vezetője, mint a konzorcium vezetője, aki kifejtette a véleményét. Az a véleményem, az a határozat, amit akkor hoztunk, egy korrekt határozat. Elhangzott, hogy a burkolatra 3 év garancia jár, akkor, ha a fennálló állapot szerint használjuk. Az Alpolgármester Úr javaslata nem ezt a rendeltetésszerű használatot szolgálja. Sajnálatosan meg kell állapítanom, hogy megkezdte a választási kampányt.
Puskás Csaba képviselő, JÜB tag:
Nem tartom jónak az egészet, ha egy-két embert engedünk rá, az diszkriminatív. 20-30 ember rámehet, másik 1800 pedig nem. Vagy mindenkinek engedjük meg, vagy senkinek.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnök:
Ez nem diszkriminatív, ha mögé nézel a dolgoknak.
Azt engedtük oda, akinek ott van földje.
Azt szeretném elérni, hogy aki erre a módosításra igennel szavaz, az tudomásul veszi, hogy az önkormányzat a megnövekedett forgalom miatt elveszti a garanciát, akkor az igennel szavazók saját vagyonukkal vállalnak garanciát a javításokra.
Puskás Csaba képviselő, JÜB tag:
2 kilométeren mindenki mehet, az utolsó 200 méterről pedig kitiltjuk az embereket.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnök:
Ha ezen a 200 méterre nem mehet be, akkor a 2 km-t sem használja.
Azt gondolom, erről itt nem tudunk állást foglalni, majd a KT dönt az ügyben.
Köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom.
Kmf.
                                    Dr. Ecsédi Károly                               Puskás Csaba                         

                                         JÜB Elnök                                          JÜB tag