JÜB jkv. 2014.04.29.

Jogi és Ügyrendi Bizottság
Fertőrákos
3/2014.
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2014. április 29. napján 15.30 órakor megtartott rendes Jogi és Ügyrendi Bizottság nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:   
Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnök
Puskás Csaba képviselő, JÜB tag.
Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnök:
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Kérem szavazzunk a napirendi pontról. Megállapítom, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága
6/2014. (IV. 29.) JÜB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága a 2014. április 29-i nyílt ülésén az alábbi napirendi pontokat veszi napirendre:
1.      Beszámoló az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
2.      A temetőkről és a temetkezésekről szóló 11/2001. (IX. 1.) Ör. módosítása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
 
Felelős: Dr. Ecsédi Károly JÜB Elnök
Határidő: azonnal
 
Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnök:
Térjünk át az 1. napirendi pontra.
Zárszámadást, már a PB megtárgyalta pénzügyi szempontból és elfogadásra javasolja.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága
7/2014. (IV. 29.) JÜB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót és azt a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2014. május 1.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Temetőrendelet, melyben csak a nyitvatartási idő módosulna.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága
8/2014. (IV. 29.) JÜB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a temetőkről és a temetkezésekről szóló 11/2001. (IX. 1.) Ör. módosításáról szóló előterjesztést és annak elfogadását javasolja.
 
Felelős: dr. Nagy Attila Jegyző
Határidő: 2014. május 1.
Kmf.
                                    Dr. Ecsédi Károly                                          Puskás Csaba                            

                                          JÜB Elnök                                                  JÜB tag