JÜB jkv. 2015.04.28

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Fertőrákos

4/2015.

J e g y z ő k ö n y v

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2015. április 28. napján 15.45 órakor megtartott rendes Jogi és Ügyrendi Bizottság nyílt ülésen.

Jelen vannak:

Wild Róbert képviselő, JÜB Elnök,

Kecskés Katalin JÜB külső tag,

Dr. Nagy Attila jegyző

Wild Róbert képviselő, JÜB Elnök:

Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Kérem szavazzunk a napirendi pontokról. Megállapítom, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága

9/2015. (IV . 28.) JÜB határozata

Fertőrákos Községi Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága a 2015. április 28-i nyílt ülésén az alábbi napirendi pontokat veszi napirendre:

  1. Beszámoló az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Előterjesztő: Palkovits János polgármester

  1. A településképi bejelentési eljárásáról és a településképi kötelezésről szóló 5/2013. (III. 26.) Ör. módosítása.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző

  1. A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (II. 1.) rendelet módosítása.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző

Felelős: Wild Róbert JÜB Elnök

Határidő: azonnal

Wild Róbert képviselő, JÜB Elnök:

Térjünk át az 1. napirendi pontra.

Dr. Nagy Attila jegyző:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a tegnapi ülésén és elfogadásra javasolja a testületnek.

Wild Róbert képviselő, JÜB Elnök:

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Jogi és Ügyrendi 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága

10/2015. (IV. 28.) JÜB határozata

Fertőrákos Községi Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet tervezetet és azt a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

Felelős: Wild Róbert képviselő, JÜB Elnök

Határidő: 2015. április 28.

Wild Róbert képviselő, JÜB Elnök:

Térjünk át a 2. napirendi pontra.

Dr. Nagy Attila jegyző:

A településképi bejelentési eljárásáról és a településképi kötelezésről szóló 5/2013. (III. 26.) Ör. módosítása vált szükségessé, mert a testület nem állított fel Községfejlesztési Bizottságot, melynek a bejelentési eljárásban van szerepe. korábban szó volt arról, hogy a fertődi Tervtanács ismét feláll és arra a szervre tudnánk átruházni a hatáskört, de ez a mai napig nem állt fel, így lépnünk kell.

Az SzMSz módosítása is azért szükséges, hogy a JÜB hatáskörei közé felvegyük ezt a pontot.

Wild Róbert képviselő, JÜB Elnök:

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Jogi és Ügyrendi 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága

11/2015. (IV. 28.) JÜB határozata

Fertőrákos Községi Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a településképi bejelentési eljárásáról és a településképi kötelezésről szóló 5/2013. (III. 26.) Ör. módosításáról szóló rendelet tervezetet és azt a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

Felelős: Wild Róbert képviselő, JÜB Elnök

Határidő: 2015. április 28.

Wild Róbert képviselő, JÜB Elnök:

A Jegyző Úr ismertette már ezt a napirendet is, amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Jogi és Ügyrendi 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága

12/2015. (IV. 28.) JÜB határozata

Fertőrákos Községi Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (II. 1.) rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet és azt a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

Felelős: Wild Róbert képviselő, JÜB Elnök

Határidő: 2015. április 28.

Wild Róbert képviselő, JÜB Elnök:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, az ülést bezárom.

Kmf.

Wild Róbert Kecskés Katalin

JÜB Elnök JÜB külső tag