JÜB meghívó 2013.03.31

JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG
FERTŐRÁKOS
M E G H Í V Ó
2015. március 31-én (kedden) – a délután 15.45 órakor a Polgármesteri Hivatalban (9421 Fertőrákos, Fő u. l39.) rendes Jogi és Ügyrendi Bizottsági ülést tartunk, melyre Önt tisztelettel meghívjuk.
Napirendi pontok:

Nyílt ülés
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző

Kelt Fertőrákos, 2015. március 25.

Wild Róbert Ferenc sk.
JÜB Elnök