JÜB meghívó 2014.12.16.

JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG
FERTŐRÁKOS
M E G H Í V Ó
2014. december 16-án (kedden) 15.45 órakor a Polgármesteri Hivatalban (9421 Fertőrákos, Fő u. l39.) Jogi és Ügyrendi Bizottsági ülést tartunk, melyre Önt tisztelettel meghívjuk.
Napirendi pontok:
Nyílt ülés
  1. Ágay Edith Fertőrákos, Felsőszikla sor 27/f. szám alatti lakossal kötendő megállapodásról és árajánlatokról szóló döntés.
Előterjesztő: Palkovits János polgármester
  1. A településképi bejelentési eljárásáról és a településképi kötelezésről szóló 5/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
  1. Fertőrákos Község Önkormányzata felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjáról szóló 18/2012. (X. 16.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
Kelt Fertőrákos, 2014. december 9.
                                                                                              Wild Róbert Ferenc sk.

                                                                                                       JÜB Elnök