KB jkv 2014.09.30

Községfejlesztési Bizottság
Fertőrákos
5/2014.
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2014. szeptember 30. napján 15.30 órakor megtartott rendes Községfejlesztési Bizottság nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:   
Dr. Ecsédi Károly képviselő, KB Elnök
Rajki János külső KB tag,
Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, KB Elnök
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.
Kérem szavazzunk a napirendi pontokról. Megállapítom, hogy a Községfejlesztési Bizottság 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága
13/2014. (IX. 30.) KB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága a 2014. szeptember 30-i nyílt ülésén az alábbi napirendi pontokat veszi napirendre:
1.      Horváth József településképi kérelme.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
 
2.      Bendes László településképi kérelme.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
 
Felelős: dr. Ecsédi Károly képviselő KB Elnök
Határidő: azonnal
Dr. Ecsédi Károly képviselő, KB Elnök:
Térjünk át az 1. napirendi pontra.
Az épület az eredeti színre lesz színezve, fehér és a kerete okker sárga.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága
14/2014. (IX. 30.) KB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága megtárgyalta Horváth József (9421 Fertőrákos, Fő utca 72.) 2014. 09. 24. napján kelt településképi kérelmét és azt támogatja.
 
Felelős: dr. Nagy Attila jegyző
Határidő: 2014. október 15.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, KB Elnök:
Térjünk át a 2. napirendi pontra.
Az épület az eredeti színre lesz színezve, fehér és a kerete szürke lesz.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága
15/2014. (IX. 30.) KB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága megtárgyalta Bendes László (9421 Fertőrákos, Fő utca 188.) 2014. 09. 29. napján kelt településképi kérelmét és azt támogatja.
 
Felelős: dr. Nagy Attila jegyző
Határidő: 2014. október 15.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, KB Elnök:
Köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom.
Kmf.
                                      Dr. Ecsédi Károly                             Rajki János

                                            KB Elnök                                        KB tag