Közmeghallgatás jkv. 2014.12.16.

KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FERTŐRÁKOS
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2014. december 16-én 16.00 órakor megtartott közmeghallgatáson.
 
Jelen vannak:   
Palkovits János polgármester,
Csóka Zoltán Józsefné képviselő,
Dr. Ecsédi Károly képviselő,
Hatos Csaba képviselő,
Huber Hedvig Erzsébet képviselő,
Szentesi Ervin képviselő,
Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint.
 
Palkovits János polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket.
Örülök, hogy ilyen szép számmal megjelentek az éves közmeghallgatáson. Átadom a szót a megjelenteknek.
 
Szóka Dezső:
Sajnos megint kevesen vagyunk a közmeghallgatáson. Volt régen egy kultúrházunk, akkor szép számmal voltunk jelen. Azt szeretném kérdezni, hogy van e faluélénkítő programunk? Falunapra, szüreti napokra gondolok. A rendezvények helykiválasztása nem megfelelő, a focipályán nem lehet jó rendezvényeket csinálni. A Fő utcai parkolót kellene úgy kialakítani, hogy ott rendezvényeket lehessen csinálni. Megépültek a járdák, buszöblök, Kovácsdomb is megszépült, lett új buszfordulónk 60 millióért, de el kellene gondolkodni egy új közösségi házon. Úgy tudom, már vannak tervek. Nekünk arra a Polgármester Úrra van szükségünk, aki 15 évvel ezelőtt volt. Ehhez kívánok jó egészséget.
 
Schrabek Rezső:
Először is gratulálni szeretnék a testületnek a megválasztásához. Először kukaügyben szeretnék megszólalni, 60 literes kukát szerettem volna igényelni, de az STKH-nál azt mondták, csak akkor lehet, ha a 120 literes kuka közötti különbözetet az önkormányzat kifizeti. Ők 120 literes kukára rendezkedtek be, de ez engem nem érdekel. 1000 Ft közte a havi különbség. Azt mondták, hogy jöjjek az önkormányzathoz. van erre valami szabály?
A másik a beépítetlen területek utáni adó. Ahol ketten lakunk egy udvarban, több helyrajzi szám után is fizetünk kommunális adót. Ez lehet, hogy jogos, de igazságtalan. Ez nem akkora pénz, hogy ezt nem pótolhatná az önkormányzat. Akkor emeljétek fel 10.000 forintra, Ágfalván már évek óta ennyi.
Palkovits János polgármester:
Beszéltünk már róla, a 2015. évben módosítani fogjuk a rendeletet, ami 2016. évben fog hatályba lépni. Úgy lehetne például, egy házszám alatti telekre egy adó vonatkozna. Az idén nem lesz adóemelés.
A kukákra visszatérve, amíg polgármester voltam úgy volt, hogy egyedülálló nyugdíjas kérhetett 60 literes kukát. Erre nincs most lehetőség.
 
 
Németh Károly: Miért nincs még Betlehem? Miért nem volt eddig?
 
Szentesi Ervin képviselő:
A betlehemet először a Vendégvárók Egyesülete állította, utána 3 család, akik az idei évben úgy döntöttek, hogy átadjuk az egyházközségnek és az önkormányzatnak. Innentől kezdve mi befejeztük.
 
Palkovits János polgármester:
Az épület fel lett állítva, megjöttek a megrendelt figurák, a pénteki napon fel lesz állítva. Lajos atyának az volt a kérése, hogy ne az advent első vasárnapján állítsuk fel, mert az korai.
 
Schrabek Rezső:
Kapok írásbeli választ a kukaügyre? Vagy szabályzatot?
 
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Amikor én rendeltem a kukát azt mondták, hogy 60 literest nem tudok venni, csak bérelni. A szelektív gyűjtés miatt a kukámat viszont csak egyszer teszem ki egy hónapban. Innentől kezdve igazságtalan az egész szemétdíj.
Palkovits János polgármester:
Adott egy cég és annak van egy működési költsége. Ő kalkulálta ki, hogy mennyit kell beszednie. ha kilónként fizetne a lakosság, akkor is kikalkulálná, hogy neki hogyan éri meg és akkor is sok lenne a szemétdíj.
 
Dr. Nagy Attila jegyző:
Az előző polgármester és a környékbeli polgármesterek is többször jelezték ezt a problémát a hulladéktársulásnak. A hulladékgazdálkodási törvény ismer 60; 110; 120; és 240 literes kukát és azt mondja, hogy a szolgáltatónak legalább 2 féle kukaméretben biztosítania kell a szolgáltatást. Ezt a szolgáltató úgy értelmezi, hogy lehet 110 és 120 literes kukát rendelni, vállalkozások részére 240 literest. 60 literes kukát a költségek miatt nem engedélyeznek. Korábban volt arra lehetőség, hogy az önkormányzat által kiállított igazolással lehetett 60 literes kukát kérni, de ez a lehetőség megszűnt. Hiába tulajdonosok a környékbeli települések és mi is a társulásban, nekünk 1 %-nyi szavazatunk van. Sopronnak például 60 %.
 
Novák Jenőné:
A kőfejtő előtt szépen elrendezték a terepet, de régen a buszmegállótól el lehetett menni gyalog a Felsőszikla sor irányába. Ezen a kb. 50 méteren az önkormányzat leszóratta kaviccsal, így nem volt sár. Ez most meg fog szűnni.
 
Palkovits János polgármester:
Oda fogunk rá figyelni, ha ők nem állítják vissza, akkor mi megoldjuk. Jövőre tervezzük a kőfejtővel szembeni buszöblöt és járdaépítést, azzal együtt megcsináltatjuk.
 
Csigó Ferenc:
Ebben a faluban gyér a kulturális élet. Hegykőn, Fertőszéplakon nagy mozgás van. A falu foglalkoztathatna, akár időlegesen is egy szervezőt, hogy pezsegjen az élet. A másik: tavalya  Felsőszikla sornál az önkormányzat 4 bejárónál csináltatott vízelvezető rácsot. Mi mondtuk, hogy mit szeretnénk, a tervező, aki kinn volt, ezt elfogadta, de még sem ez lett. Mi azt kértük, hogy az út széle mellett egy vízvezető padkát kellene csináltatni. A vízelvezető rácsot nehéz felszedni, ha eltömődik, akkor átfolyik rajta a víz.
 
Palkovits János polgármester:
Kimegyünk és megnézzük.
 
 
Németh Géza:
Én is a közösségi házra szeretnék rákérdezni. Véleménye szerint nagy szükség lenne rá.
 
Palkovits János polgármester:
Erre vannak kész tervek. Még nem jött szóba az új testületnél, de a 2015. évi költségvetés tárgyalásakor erről is lesz szó. Úgy hallottam, azt a pénzt szánták rá, amit az államtól kaptunk volna, mert a település jól gazdálkodott és nem volt adóssága.
 
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Az adósságkonszolidációban részt nem vett települések közül a 2000 fő alatti települések mind kaptak pénzt, a 2000 fő felettiek nem. Még Kópháza sem, pedig ott országgyűlési képviselő is lakik.
 
Németh Géza:
A kultúrház eladásából befolyó pénz még meg van?
 
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Meg van az a pénz, még több is.
 
Palkovits János polgármester:
A rendezvényekre visszatérve. Mi örülnénk, ha a lakosság részt venne a rendezvényeinken. Az utóbbi 10-15 évben akkor volt tömeg a rendezvényeken, ha ingyen étel-ital volt.
 
Szentesi Ervin képviselő:
Nyári színházat is szervezett az önkormányzat, ott sem volt a lakosság.
 
Palkovits János polgármester:
Az biztos, hogy a focipálya nem a legjobb hely, de most ez van. A parkoló kicsi, oda 200-300 ember nem fér el. A kőfejtő projekt elkészülte után meg kell nézni, hogy milyen jogosultságunk van és azt hogyan tudjuk érvényesíteni.
 
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Évente 8 alkalommal tarthatunk ott rendezvényt. Ez egy remek lehetőség.
 
Schrabek Rezső:
Tervezik-e, hogy utcánként kapcsolattartókat jelölnek ki?
 
Palkovits János polgármester:
Nem. A testületi ülések nyilvánosak, bárki elmondhatja a véleményét, javaslatát.
 
Szentesi Ervin képviselő:
Megpróbáltuk, de nem működött a rendszer.
 
Molnár Ferenc:
A volt buszfordulónál elkészültek parkolóhelyek, amik jelenleg veszélyesek, mert nincsenek lefedve. A gyerekek ott ugrálnak. Az elkészült csatorna nincs kitakarítva.
 
Dr. Nagy Attila jegyző:
Az ott lakó magánszemély keresett meg minket, hogy a háza előtt szeretne 2 parkolóhelyet kialakítani. Tájékoztattam, hogy a 342 helyrajzi számú ingatlan nem az önkormányzaté, hanem a Magyar Közút kezelésében van, így a parkolót megterveztette, engedélyeztette, amihez a közút hozzájárult. Utánanézek az engedélyező hatóságnál, hogy mi az elkészülési határidő.
 
Palkovits János polgármester:
Az árkot meg fogjuk nézni és kitisztítjuk.
 
Németh Károly:
Az itt lakó külföldi állampolgárokra nem vonatkoznak a szabályok? A Raiffeisen bank tulajdonosa volt egy háznak, de nem tartotta karban. Ott is én nyírtam a füvet.
 
Palkovits János polgármester:
Felszólította az önkormányzat a bankot.
 
Novák Jenő:
Próbálja meg elérni az önkormányzat, hogy a Fertő tóra a fertőrákosi lakosok ugyanolyan kedvezménnyel mehessenek be, mint a Soproniak.
 
Palkovits János polgármester:
Meg fogjuk keresni a várost.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás az ülést bezárom és nyílt testületi üléssel folytatjuk.
Kmf.
Palkovits János                                                          dr. Nagy Attila
                        polgármester                                                                     jegyző