Közös Községf.B-PB ülés 2014.03.24.

Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság
Fertőrákos
3/2014.
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2014. március 24. napján 17.30 órakor megtartott rendes Pénzügyi és KözségfejlesztésiBizottság nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:   
Földes Tamás képviselő, PB Elnök és KB tag,
Kovács Pál képviselő, PB tag,
Majorosné Nagymarosi Rita PB külső tag,
Csóka Zoltánné PB külső tag
Rajki János külső KB tag,
Baltigh Márta polgármester,
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester
Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök és KB tag:
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy mindkét bizottság határozatképes. Elnök Úr jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, így az ügyrend alapján azt én vezetem. Kérem szavazzunk a napirendi pontról. Megállapítom, hogy a Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága
6/2014. (III. 24.) KB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága a 2014. március 24-i nyílt ülésén az alábbi napirendi pontokat veszi napirendre:
 
  1. Meggyesi út használatával és behajtási engedélyekkel kapcsolatos megbeszélés.
 
Felelős: Földes Tamás képviselő
Határidő: azonnal
 
Földes Tamás képviselő, PB Elnök és KB tag:
Térjünk át a napirendi pontra.
Azért szerettem volna, ha beszélnénk a kérdésről, mert a Képviselő-testület korábbi döntését a Kormányhivatali tájékoztatás alapján vissza kell vonnunk, mert az jogellenes. A testületben többen azzal értünk egyet, hogy a Meggyesi út kerékpár út és kerékpáros forgalomra való. A Meggyesi utat békén hagynánk, de milyen más alternatív útvonal létezik az autósok részére. Van egy út a temető mellett, az érintett tulajdonosok beleegyezésével azt megcsináltathatnánk addig, ameddig tudnánk. Ha jól tudom, utána pedig rámehetnek az aszfaltos útra az osztrák oldalon.
Rajki János külső KB tag:
Jól tudod, most is ott mennek át az osztrák oldalra.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök és KB tag:
Az érintett földtulajdonosokat meg kellene hívni és beszélni róla. Hozzájárulnak-e és milyen feltételekkel.
Rajki János külső KB tag:
A Scharfiékkal kell ott beszélni, ők ott a bérlők.
Galambos György:
Csak emlékeztetném a Virágosmajori Yacht Klub tavalyi kérelmére a képviselőket. Azért nem valósult meg a beruházás, mert az önkéntes felajánlást az önkormányzat nem tudta hogyan könyvelni. Ez a rossz út turisztikai bonyodalmat okoz.
A Golgotán mindenkinek ki kell méretni a telkét saját pénzén és leadni területet az út számára. Ezt az utat az önkormányzat fogja kiméretni a saját költségén. Milyen költségből? Nyitunk egy útvonalat, de csak egy pontig. A határon át nem szabad az út, újra törvénytelenül jár el az önkormányzat. Jó megoldás nincs, azt sem tudom, hogy az osztrákok ezt hogyan fogják tolerálni. Az Újhegy is megközelíthető más útvonalról. A Borsos féle bánya felől. Ez egy kijárt út, ott fát is szoktak lehordani. Alternatíva az is, hogy arra tereljük a gazdálkodókat.
Rajki János külső KB tag:
Én nem lennék annak kerékkötője, hogy 15-20 ember itt menjen ki Ausztriába. Méresse ki az önkormányzat az utat, ameddig út. Onnan az egy zsákutca, majd az emberek megoldják. Ők fognak törvénytelen dolgot csinálni és ez az ő dolguk.
Azt nem tudom lenyelni, hogy rengeteg osztrák használja az utat.
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:
Lépjünk előre. Először a telektulajdonosokat kell megkeresni.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök és KB tag:
Ez az út a temető sarkáig az önkormányzaté, utána magánszemélyeké. Az önkormányzat nem kívánja felvállalni a szervezést. Először a tulajdonosok beszéljék meg, majd keressék meg az önkormányzatot.
Galambos György:
De ez nem elég, mert műszaki zár is kell a Meggyesi útra.
Baltigh Márta polgármester:
Ezzel a Meggyesi út problémáját még nem oldottuk meg. A táblázás megtörtént, ahol behajtani tilos, kivéve engedéllyel táblákat tett ki a konzorcium, hiába jeleztük nekik több alkalommal is, hogy ez nem megfelelő.
Földes Tamás képviselő, PB Elnök és KB tag:
Az alternatív lehetőséget kell először is kidolgozni. Kik a tulajdonosok, hányan vannak, mit szólnak hozzá?
Rövid idő alatt ezt le lehet zárni. Az áprilisi KT ülésen az előző határozatot vissza kell vonni.
Köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom.
Kmf.
                                   Földes Tamás                                      Rajki János

                                         KB tag                                           KB külső tag