Községfejl. B jkv. 2014.01.28.

KÖZSÉGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG
FERTŐRÁKOS
1/2014.
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2014. január 28. napján 15.45 órakor megtartott rendes Községfejlesztési Bizottság nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:    
Dr. Ecsédi Károly KB Elnök,
Földes Tamás KB tag
Puskás Csaba képviselő, KB tag.
Baltigh Márta polgármester
Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
Dr. Ecsédi Károly KB Elnök:
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Kérem szavazzunk a napirendi pontokról. Megállapítom, hogy a Községfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága
1/2014. (I. 28.) KB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága a 2014. január 28-i nyílt ülésén az alábbi napirendi pontokat veszi napirendre:
                   
  1. Településképi eljárás
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
 
  1. Szentesi Ervin Alpolgármester képviselői indítványa.
 
Felelős: Dr. Ecsédi Károly képviselő, KB Elnök
Határidő: azonnal
 
Dr. Ecsédi Károly képviselő, KB Elnök:
Térjünk át az első napirendi pontra.
Településképi bejelentési eljárás. A kérelmező csatolt egy látványtervet is. Szerintem elfogadható.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Községfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága
2/2014. (I. 28.) KB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága megtárgyalta Táncsicsné Kalmár Magdolna (9421 Fertőrákos, Fő utca 154.) 2014. január 13. napján kelt településképi bejelentési kérelmét, melyet elfogad.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága felkéri a Jegyzőt, hogy a kérelmezőt a döntésről tájékoztassa.
 
Felelős: dr. Nagy Attila
Határidő: 2014. január 31.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, KB Elnök:
Térjünk át a következő napirendi pontra.
Meggyesi úttal kapcsolatos Alpolgármesteri beadvány. A JÜB is megtárgyalta, ott nem tudtunk döntést hozni. Én azt gondolom, hogy a KB javasolja a KT részére, hogy a decemberi KT határozatot tartsa hatályban.
Földes Tamás KB tag:
Egyetértek.
Rajki János külső KB tag:
Én is egyetértek.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, KB Elnök:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Községfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága
3/2014. (I. 28.) KB határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Községfejlesztési Bizottsága megtárgyalta Szentesi Ervin Alpolgármester a Meggyesi úti behajtással kapcsolatos előterjesztését és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2013. december 17. napján hozott eredeti döntést tartsa hatályban.
 
Felelős: dr. Nagy Attila jegyző
Határidő: azonnal
Dr. Ecsédi Károly képviselő, KB Elnök:
Köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom.
Kmf.
                                    Dr. Ecsédi Károly                               Földes Tamás                         

                                          KB Elnök                                             KB tag