KT. 16/2012 (VIII. 28.) önk. rendelete

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

16/2012. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete

Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésétről szóló 8/2010. (VII. 16.) Ör. módosításáról.

 

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésétről a következő rendeletet alkotja:

  1. §

Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésétről szóló 8/2010. (VII. 16.) Ör. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

5.§ (3) A száraz avar és a kerti hulladék égetése megfelelő légköri viszonyok (szélcsend) esetén, szeptember 15-től május 15-ig, hétfőtől péntekig, 800‑1800 óra közötti időszakban végezhető.

Záró rendelkezések

  1. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2013. január 1. napján hatályát veszti.

 

Baltigh Márta                                      dr. Nagy Attila

Polgármester                                                Jegyző