KT jkv. 2011.02.15

9. napirendi pont:           Előterjesztés a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségén kívüli,
valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének
szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről
szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

Baltigh Márta polgármester:
Ezt a napirendi pontot a Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. Átadom a szót az elnök úrnak.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi  Bizottság elnöke:
Ilyen rendelete még nem volt az önkormányzatnak. Változtatás nélkül egyetértettünk a beterjesztett rendelet tervezettel.

Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor felteszem szavazásra a rendelet tervezetet. Elfogadásához minősített többségre van szükség.
Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotja:

Fertőrákos község Önkormányzata képviselő-testületének
5/2011.(III.1.) Önkormányzati rendelete
a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről
A rendelet hatályos szövege a jkv. 4. sz. mellékletét képezi.