KT jkv. 2011.02.15

10. napirendi pont:          Előterjesztés az első lakáshoz jutás önkormányzati
támogatásáról szóló rendeletről

Baltigh Márta polgármester:
Szentesi Ervin alpolgármester úr az előterjesztő, átadom a szót.

Szentesi Ervin alpolgármester:
Anyagi segítségnyújtásról van szó. Jó lenne a fiatalokat itt tartani, a lakosság számát növelni. Mindhárom bizottság megtárgyalta a rendelet tervezetet.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:
A bizottsági ülésen megtárgyaltuk és az előterjesztés szerinti módosításokkal együtt elfogadásra javasoljuk a képviselő-testületnek.

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta és a módosításokkal elfogadásra javasolja. A fedezet erre az évre a költségvetésben biztosítva van.

Szentesi Ervin alpolgármester:
Ezeket a módosításokat támogatom, elfogadom, mint előterjesztő.

Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor felteszem szavazásra a rendelet tervezetet. Elfogadásához minősített többségre van szükség.

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotja:

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2011 (III. 1.) rendelete
az első lakáshoz jutás és lakásfelújításhoz nyújtandó helyi támogatásáról

A rendelet hatályos szövege a jkv. 5. sz. mellékletét képezi.