KT jkv. 2011.02.15

11. napirendi pont:               Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló
17/2003.(XII.20.) Ör. módosításáról

Dr. Nagy Attila jegyző:
A helyi adókról szóló 1997. évi C törvény módosult. Mivel az önkormányzati rendeletünk átveszi ennek a törvénynek a szó szerinti beidézését, ezért nekünk is módosítani kell.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Formális a módosítás, mivel törvényi változásról van szó. A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja.

Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor felteszem szavazásra a rendelet módosítását.. Elfogadásához minősített többségre van szükség.

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja:

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2011. (III. 1.) rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló 17/2003. (XII. 20.) Ör. módosításáról.

A rendelet hatályos szövege a jkv. 6. sz. mellékletét képezi.

Ezt követően a testület zárt üléssel folytatja munkáját.

A zárt ülés után folytatódik a nyílt ülés.