KT jkv. 2011.02.15

Egyebek:

Szentesi Ervin alpolgármester:
Közhasznú munkásoknak kellene láthatósági mellény 10 db, Fertőrákos Önkormányzata felirattal.

Baltigh Márta polgármester:
A fűnyíró traktorra már van 2 érdeklődő, kb. 100.000,-Ft-ért el lehet adni. Ennyibe kerülne egy kis hómaró. Meghirdetjük a nyílt liciten való értékesítést.

A tűzoltószertárban a villanyórát 2008 májusa óta rosszul olvassák le. Most 2 évre visszamenőleg kell kifizetnünk a számlát. Több, mint 500.000,- Ft. Új alapokra kell helyezni a tűzoltószertár fűtését, erre keressük a megoldást.

A piknik projektnél projektmenedzser kell, aki összefogná. Horváth Szilvia elvállalná, megszervezné és bonyolítaná a programokat stb. Ötleteket várok a Tisztelt Képviselőktől. Emlék piknik és Alkotótábor témában.

Kérem azokat a képviselőket, akik nem küldték még el a honlapra a fényképet és a bemutatkozó szöveget, küldjék el Pácser Attilának.

Dr. Nagy Attila jegyző:
A tervezett buszfordulónál a három tulajdonosnak ki lett küldve levél. Tájékoztattak minket, hogy a Volánosok nem tudnak az új buszfordulóról. Értékbecslést kérnek tőlünk a tulajdonosok, de addig nem terveztetjük meg a buszfordulót, ameddig nem nyilatkoznak, hogy eladják-e és, hogy mennyiért. 500 m2 –t akar megvenni az önkormányzat. Szándéknyilatkozatot kértem tőlük, hogy hajlandók-e eladni. Amennyiben igen, akkor értékbecslés után teszünk egy ajánlatot, de lehet területcsere is. Amennyiben nem adják el, akkor keresünk más helyet.

SMJV buszfordulót tervez a strandnál. A meglévőt tervezik át.
Autóbuszöböl, járda ügyben Hujber urat hívtam a Közútkezelőnél, de szabadságon van. Úgy tudják a kollégái, hogy bizonyos szakhatóságok még nem nyilatkoztak.

IFA alap 1,3 millió Ft el van különítve. A költségvetésben ki kellene dolgozni a rendelkezésre álló minták alapján, hogy milyen pénzösszeg, milyen célra, hány forintot tesz hozzá az önkormányzat? Kérek erre visszajelzéseket, a mintaanyagot hetekkel korábban minden képviselőnek e-mailben elküldtem.

Alpolgármesteri és képviselői alap. Ezek felett ki rendelkezik. Le kell tisztázni képviselő-testületi határozattal. Ki-ki saját maga rendelkezik vele? Fejlesztési, szociális célra lehet felhasználni?

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Fejlesztésre kellene felhasználni, nem érdemes elaprózni.

Dr. Nagy Attila jegyző:
A Kőfejtőben Sikora Károlynál kint voltunk a polgármester asszonnyal helyszíni szemlén. Kitűzette már földmérővel a 100 m2 –t, amit a 343 hrsz-on megkapott. Szóltunk, hogy a területét tartsa rendben és az önkormányzat területén tárolt tűzifát, használt csempét vigye el és a pincét ürítse ki. Ezt akkor elfogadta, de 2 nap múlva megjelent és egész máshogy emlékezett, mint ahogy én azt leírtam a helyszíni szemle jegyzőkönyvébe. Szeretne még bérelni az önkormányzattól 100-150 m2 –t. Mondtam, hogy írja le, adja be és beterjesztjük a testület elé.

Baltigh Márta polgármester:
Azért is mentünk ki a jegyző úrral, hogy tárgyaljunk vele, mert már szólt, hogy most utoljára még szippanthat az autó a Kőfejtő toalettjéből. Utána meg már nem engedi meg, mert az az ő területe. Egyezséget kötöttünk vele. Kint vannak nála az asztalok és a padok, ahová a vendégei kiülnek és ez a terület az önkormányzaté. Azt a területet továbbra is használhatja, de ennek fejében – addig, amíg a terasz nem épül meg – addig szippanthat még az autó és a Kőfejtő látogatói használhatják a toalettet.

Szentesi Ervin alpolgármester:
Fedett teraszt akar oda, de akkor hogyan jönnek le a Kőfejtőből a vendégek? A ház mögött, azon a kis ösvényen.

Dr. Nagy Attila jegyző:
Most hozta a jogtanácsos asszony a megtervezett Kőfejtő épületet. Nálam megtekinthető.

Baltigh Márta polgármester:
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy 1 hétig szabadságon vagyok, február 25-én pénteken fogok először dolgozni. Szentesi Ervin alpolgármester úr fog helyettesíteni.

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Iskola energetikai pályázata hogy áll?

Baltigh Márta polgármester:
Ma voltak itt kint, kb. 1 hét múlva tudnak ajánlatot tenni.

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Az iskolában a „tüzép” telepet fel kellene számolni.

Baltigh Márta polgármester:
Folyamatban van.
Galambos György kér szót. Megadja a testület?
Megállapítom, hogy a testület megadja a szót.

Galambos György:
Örömmel tapasztaltam, hogy a honlapon az építés cím alatt új fejezet jelent meg. Ennek kapcsán javasolnám, hogy a fertőrákosi rendezési tervet ugyanígy fel kellene tenni.

Dr. Nagy Attila jegyző:
A szöveges rész fel van téve. A térképet technikailag nem tudtuk feltenni, annak nagy mérete miatt, de napokon belül fent lesz az is.

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:
Nem lehet tudni, hogy Sopron várossal aláírja-e Fertőrákos képviselő-testülete a Földhasználati jogot alapító szerződést, de a szerződés végén ott van, hogy ez a szerződés akkor lép hatályba, ha SMJV 2011.március 30-ig építési engedélyt szerez. Ennek feltétele, hogy a HÉSZ-szel összhangban legyen a terv. A 344 hrsz-on építési tilalom van. Én úgy gondolom, hogy a korábbi és ez a testület is letette a voksot a mellett, hogy ez a projekt valósuljon meg. 1,3 milliárd Ft itt fog maradni a faluban, ez a falu érdeke.
Felhívom a testület figyelmét, hogy a HÉSZ-t módosítani kell.
Telekhatár rendezés is kell, mert a 345 hrsz-nak kb. 80 szomszédja van. Mind ügyfélnek minősül az építéshatósági eljárásban.

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A keddi bizottsági ülésre meg kellene nézni, hogy mit lehet a 344 hrsz-en.

Dr. Nagy Attila jegyző:
Megnézem.

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A 345 hrsz-ből x m2 kerüljön át a 344 hrsz-be és kerüljön ki a HÉSZ hatálya alól az a terület. És ezt egyeztetni kell a szakhatóságokkal.

Csóka Zoltánné a Pénzügyi Bizottság külső tagja:
Több helyen a faluban belógnak a járdára a fák, bokrok. Fel kellene hívni erre a lakosság figyelmét.

Baltigh Márta polgármester:
A Rákosi Hírmondóba tervezzük betenni.

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Ráspi előtti területtel kapcsolatban történt valami?

Dr. Nagy Attila jegyző:
Helyszíni szemlén voltunk. Nem kért engedélyt, nem fizet bérleti díjat, balesetveszélyes. A polgármester asszony szeretne ez ügyben a Községfejlesztési Bizottsággal, valamint SMJV Építéshatóságával is tárgyalni.

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Járda, buszmegálló esetében elő közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, különben júliusban lehet csak hozzáállni a kivitelezéshez. Most el kell kezdeni.

Dr. Nagy Attila jegyző:
Meg kell bízni valakit, hogy a közbeszerzési eljárást bonyolítsa le.
Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Sopron Holding kedvező díjazással lebonyolítja.

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:
Fő utca állapota igen koszos. A Fő u. 7/b. előtt az örvendetes, hogy a ló szállítót lejjebb vitte, de onnan hetente egyszer lovas kocsi hordja le a trágyát. A lovas kocsi olyan mennyiségű sarat hord fel az útra, hogy az balesetveszélyes. A járdán 15-20 cm tömény sár. Mi arról beszélünk, hogy a csapadékvíz elvezetést oldjuk meg, de az a sár jön le a járdán. Szabad ezt nekünk tűrni? Nem.
Behajtási engedélyt kapnak a lovas kocsisok a Meggyesi útra. Az előterjesztésben az is szerepel, hogy a működésből keletkezett szennyeződést a behajtási engedéllyel rendelkező eltakarítani köteles. Fertőrákos lótartói a falu utcáit is használják. Hányszor lettek felszólítva, megbüntetve, hogy otthagyták a lótrágyát? A kutyák ürülékével ugyanez a helyzet! Össze kell szedetni és bírságolni. Kellene állattartási rendelet. Én emlékszem, hogy a tanácsi rendszerben is volt ilyen.

Szentesi Ervin alpolgármester:
Én arra emlékszem, hogy a lakótelepre volt ilyen.

Dr. Ecsédi Károly képviselő:
Az volt a véleménye a képviselő-testületnek, hogy ez egy falu, ezért nem született erről rendelet. Építési jogszabályok korlátozták az állattartást.

Baltigh Márta polgármester:
A Községfejlesztési Bizottságnak sok dolga lesz. Össze kell gyűjteni ezeket a gondolatokat és a bizottságok tárgyalják meg.
A megjelenést köszönöm, az ülést bezárom.

Kmf.

Baltigh Márta                                                     dr. Nagy Attila
polgármester                                                           jegyző