KT jkv. 2011.02.15

6. napirendi pont:                       Előterjesztés az önkormányzat és szervei
2011. évi költségvetéséről (II. forduló)

Baltigh Márta polgármester:
Mindhárom bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot. Átadom a szót.

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tételesen megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság, főleg a kiadási oldalt. A normatív támogatás 45 %, a költségek 55 %-át kell előteremteni. Az adóbevétel 17 %, ez nagyon kevés. Meg kell nézni, hogyan tudnánk a fizetési morált, fegyelmet növelni.
Az óvoda és az iskola fenntartására nagyon magas összeg kell, ez plusz 60% támogatást igényel az önkormányzattól még.
Az ez évre tervezett fejlesztések (járdaépítés, buszváró, kultúrház felújítás, csapadékvíz elvezetés) kb. 50 milliós tétel. Ezt az összeget, az elmúlt évek takarékos gazdálkodásával sikerült előteremteni. Az elkövetkezendő években nagyobb volumenű fejlesztés nem valósítható meg, mert nincsenek források.
Tartalékot képeztünk előre nem látható elemi károkra pl. , ez 10 milliós összeg, valamint egy 12 milliós pályázati alap is létrejött.
Ezen kívül felállt a képviselői és alpolgármesteri alap is, ez képezheti további fejlesztések, beruházások pénzügyi alapjait.
Feltétlenül szükséges lenne a 2 önkormányzati ingatlan értékesítése. Plusz forrás és fejlesztés ebből valósulhatna meg.
Nagy valószínűséggel az elkövetkezendő időszakban be fog következni, hogy az intézmények állami fenntartásba fognak kerülni, amely 2012-13 körül fog a tervek szerint megvalósulni. Ekkor felszabadul egy olyan forrás, amit a település fejlesztésére lehet fordítani.
A Pénzügyi Bizottság, egyeztetve az intézményvezetőkkel, bizottságokkal, képviselőkkel elfogadásra javasolja a módosított és átvezetett módosítást tartalmazó költségvetést.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Együttes ülést tartottunk a Pénzügyi Bizottsággal, minden kérdésben egymást követően szavaztunk, ugyanezt az álláspontot alakítottuk ki. A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a költségvetést.

Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor felteszem szavazásra a rendelet tervezetet. Elfogadásához minősített többségre van szükség.

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotja:

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2011.(II.23.) rendelete
Fertőrákos Községi Önkormányzat és szervei 2011. évi költségvetéséről

A rendelet hatályos szövege a jkv. 1. sz. mellékletét képezi.