KT jkv. 2011.02.15

7. napirendi pont:            Előterjesztés a Fertőrákos Község Szabályozási tervéről és Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) Ör. módosításáról

Dr. Nagy Attila jegyző:
Az E-on megbízott egy Kft-t a meglévő villanyoszlopok cseréjével, ők kerestek meg minket, de a helyi építési szabályzat szerint nem lehet kicserélni légkábellel, csak földkábelt lehet lefektetni. Ennek a költségét viszont áthárítanák a lakosságra. Ezért az előterjesztés szerint a meglévő hálózat rekonstrukcióját el lehetne végezni légkábellel is. Természetesen új bekötésnél csak földkábel kiépítéssel lehet továbbra is.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi  Bizottság elnöke:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor felteszem szavazásra a rendelet tervezetet. Elfogadásához minősített többségre van szükség.

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotja:

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2011. (III.1.) rendelete
Fertőrákos Község Szabályozási tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló
4/2007. (III. 21.) rendelete módosításáról

A rendelet hatályos szövege a jkv. 2. sz. mellékletét képezi.