KT jkv. 2011.02.15

8. napirendi pont:                Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló rendeletről

Dr. Nagy Attila jegyző:
Törvényi változások voltak korábban, 2011. 01.01-től hivatalok nevei, székhelyei változtak, ezért technikai módosítások történtek. A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi  Bizottság elnöke:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, egyetértett vele, elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor felteszem szavazásra a bizottságok által javasolt és az előterjesztő által elfogadott rendelet tervezetet. Elfogadásához minősített többségre van szükség.

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotja:

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2011. (III. 1.) rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

A rendelet hatályos szövege a jkv. 3. sz. mellékletét képezi.