KT jkv. 2011.02.22

ÖNKORMÁNYZAT
FERTŐRÁKOS
5/2011.  
J e g y z ő k ö n y v
 
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2011. február 22-én 18.00 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen.
 
Jelen vannak:   
6   képviselőből  6 képviselő
dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
Szentesi Ervin alpolgármester:
Az ülést megnyitom. Köszöntöm a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket és Sopron város részéről megjelent Weinbergerné Dr. Zsirai Erzsébet jogtanácsos asszonyt. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.
Javaslatot teszek a napirendi pontra:
  1. Földhasználati jogot alapító szerződés (Fertőrákos Kőfejtő) és ehhez kapcsolódó megállapodások megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
Kérem, szavazzunk a napirendi pontról.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontot 3 igen, 3 nem szavazattal nem fogadja el.
          
Én is úgy gondolom, hogy a polgármesterünk távollétében egy ilyen nagy horderejű ügyről ne döntsünk. Az előttem lévő szerződést ilyen formában én nem tudom elfogadni.
Egyeztetek a polgármester asszonnyal és javaslom, hogy legyen még egy rendkívüli bizottsági ülés jövő héten csütörtökön (2011.03.03.) 16.30-kor és rendkívüli testületi ülés ugyanezen a napon (2011.03.03.) 18.00 órakor.
Köszönöm a részvételt. Az ülést bezárom.
Kmf.
                                        Szentesi Ervin                                                  dr. Nagy Attila
                                        alpolgármester                                                       jegyző