KT jkv. 2011.03.22

ÖNKORMÁNYZAT

FERTŐRÁKOS

 

7/2011.  

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2011. március 22-én 16.00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

 

Jelen vannak:   

6  képviselőből 6 képviselő 

Baltigh Márta polgármester

 1. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.

 

Baltigh Márta polgármester

Köszöntöm a megjelenteket és Vén Tamás urat az Impulzus Oktatóközpont Kft. képviseletében. Az ülést megnyitom.  Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.

 

Tájékoztatom a testületet a lejárt határidejű határozatokról és a fontosabb eseményekről:

Lejárt idejű határozatok:

           A földhasználati jogot megállapító szerződést Sopron polgármesterével aláírtuk.

          Horváth Mátyásékat felkerestük az önkormányzati ingatlan eladása ügyében, nyilatkozatuk szerint élnének a vételi lehetőséggel, ezért értékbecslőt kértünk fel.

          Az előző ülésen Bácser Béláné kérelmére a testület megszavazott nyári táboroztatásra 30.000,-Ft-ot. Bácserné kérése, hogy akkor vehesse fel a pénzt, amikor a táboroztatásra sor kerül.

          Behajtási engedélyek kiadása folyamatban van, nap, mint nap újabb és újabb problémák elé állít bennünket, de igyekszünk azokat mindenki megelégedésére megoldani.

 

Események:

          Március 01-én Hegykőn a Világörökség Egyesületnek volt megbeszélése, melyen az alpolgármester úrral vettünk részt. Május 21-én szombaton az egyesület megszervezi a Világörökség Napját. Ezzel kapcsolatban a Civilek a Fertő Tájért Egyesülettől is érkezett levél, melyben kérik, hogy az önkormányzat támogassa a Világörökség Napját. Felajánlottam Fertőrákos részvételét, idén a Fertő tavat fogjuk bemutatni. A nap lezárása Hegykőn lesz, a záróünnepségen a zenekarunk is részt fog venni.

          Március 3-án a Kistérségnek volt megbeszélése, ahol a közoktatási fejlesztési tervről az esélyegyenlőségi intézkedési tervről volt szó és tájékoztattak a polgárőrségek működéséről.

          Firtl Mátyás képviselő úr nyilatkozatot kért az önkormányzatoktól, hogy az iskolák további működtetését, milyen formában tartanák helyesnek. Mi azt a variációt választottuk, hogy az iskola maradjon az önkormányzat fenntartásában, de a közoktatási normatíva fedezze a fenntartás és a működtetés költségeit.

          Március 7-én Fertőszentmiklóson volt polgármesteri megbeszélés a vízművel kapcsolatosan, ez napirendi pont is lesz a mai ülésen.

          Március 19-én szombaton Sopronkőhidán voltam a börtönben, Mindszenty emlékszobát avattak egy ünnepség keretében.

          A Leader egyesülettől igényfelmérés érkezett, hogy milyen pályázatokra lenne igény. Ezeknek az igényeknek az összesítése után írják ki majd a pályázatokat. A jegyző úrral 2 pályázatot jelöltünk meg, az egyik közterület rendezés, parkosítás 5 millió Ft értékben, a másik az énekkar és a zenekar fellépő ruháira 1,5 millió Ft-ot írtunk be.

 

 

Amennyiben a beszámolót elfogadják, kérem szavazzanak.

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a beszámolót 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 

Javaslatot teszek a napirendi pontokra:

 

 1. A 2011-ben megvalósuló pályázatokról szóló tájékoztatás.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Boglárhegyi út átadása

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Közbeszerzési Szabályzat és Közbeszerzési Terv elfogadása, valamint Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak megválasztása.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző

 

 1. Sopron és Környéke Víz és Csatornamű Zrt. Közgyűlésének döntése a 2011. évi viziközmű beruházásokról.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Fertőrákosi 345 hrsz-ú ingatlan tulajdoni viszonyait rendezése.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

Zárt ülés:

 

 1. Ápolási díj kérelem

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Egyéb önkormányzati felsőoktatási támogatási kérelem

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

Kérem, szavazzunk a napirendi pontokról.

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontokat 7 igen  szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

 

Rátérünk a napirendi pontok tárgyalására.

 

 

 1. napirendi pont:       A 2011-ben megvalósuló pályázatokról szóló tájékoztatás

 

Baltigh Márta polgármester:

Megkérem a jelenlévő Vén Tamás urat, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a kultúrház pályázatról.

 

Vén Tamás:

Ez a pályázat 1,5 éve elbírálásra vár. Jelenleg minden gáton és akadályon átjutott, ami a támogatáshoz szükséges. Jelenleg nem áll rendelkezésre megfelelő pénzügyi keret. Addig áll a pályázat, ameddig meg nem teremtik a megfelelő forrásokat. Amint ez meglesz, akkor azonnal megkapja a pályázat a támogatást.

 

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk át az iskola energetikai rendszerének korszerűsítésére.

 

Vén Tamás:

Azt a feladatot kaptuk, hogy az új Széchenyi terv keretében az épületek energetikai fejlesztését oldjuk meg. Ez az önkormányzatok számára 85 %-os támogatást tesz lehetővé.

Az első lépés egy energetikai felmérés, a második egy energetikai auditor és a harmadik a pályázat megírása. Az első lépésen túl vagyunk. Az auditor is járt már itt. Most szeretném ismertetni, hogy mi az a  fejlesztési lehetőség, ami előttünk áll.

2 irányban lehet elindulni.

          Napelemek (elektromos áram előállítása), napkollektor (fűtés rásegítés, meleg víz, illetve fűtéskorszerűsítés.

Ez az egyszerűbb pályázat.

 

          A másik ugyanez kibővítve a fűtési rendszer korszerűsítésével, nyílászárók cseréjével, illetve külső hőszigeteléssel (10 cm), vagy födém hőszigeteléssel (15 cm).

Ez a bonyolultabb változat.

 

Az utóbbiban lehetséges elindulni. Nagyjából bruttó 30 millió forintnyi összeg beruházásával, 4- 4,5 millió forint önrésszel, 2,5 év alatt megtérülő beruházásról lehet szó.

Ez a beruházás érinti az iskolához tartozó kazánház, a radiátorok teljes cseréjét, az iskola napelemes rendszerrel való ellátását, ami az elektromos energia felhasználását fedné le. Az iskolához tartozó konyha kazánház felújítását és napkollektorral használati meleg víz ellátását.

Amennyiben a testület úgy határoz, hogy részt vesz a pályázaton, akkor egy energetikai tanulmány elkészítése szükséges és egy energetikai megvalósíthatósági tanulmány. Ennek az elkészítési ideje 1 hónap. Az egész országban erre 4-en adták be mostanáig a pályázatukat. Mi összesen 50 ilyen pályázat beadását tervezzük.

Utófinanszírozott a pályázat. A 30 milliónak rendelkezésre kell állnia, ezt az összeget ki kell fizetni és 2-3 hónap alatt térül vissza. A támogatási szerződés elég lehet banki hitel felvételéhez.

Amennyiben ez 1 hónapon belül be van adva, akkor esély van arra, hogy május, június hónapban  támogatást kaphat, elindulhat a fejlesztés.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Nincsen jelenleg ez benne a közbeszerzési tervünkben. Ezt is meg kell majd tárgyalni annál a napirendi pontnál.

 

Szentesi Ervin:

Továbbra is gázzal történne az iskola fűtése?

 

Vén Tamás:

2 lehetőség van. Biomassza kazán van betervezve, de lehetőség van gázkondenzációs kazán üzemeltetésére. A biomassza költsége ötöde a jelenlegi költségeknél és sokkal korszerűbb. A biztonság kedvéért meg lehet tartani a gázkazánt.

 

Szentesi Ervin:

Az új iskola tetején is lenne napkollektor?

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Napelemes rendszer, ami az energia termelő, az iskola tetején van, az 36 darabból áll és 9000 kW óra/év elektromos áramot termel.

A konyha tetején a napkollektor a konyha meleg víz ellátására kell.

A hőszigetelés vastagsága pedig majdnem megfelel egy „passzív ház” hőszigetelésének.

Puskás Csaba képviselő:

A megtermelt plusz energiával tudunk valamit kezdeni?

 

Vén Tamás:

A napelem az teljes mértékben hasznosítható. Nyáron az iskola energiát nem használ el, de termel. Jelenlegi törvényi szabályozás szerint köteles átvenni a szolgáltató.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Mekkora tárolókapacitásra van szükség a biomassza kazánhoz és a pellet tárolására?

 

Vén Tamás:

Többféle megoldás létezik. Pályázati pénzből tárolót is lehet építeni. Egy 20 mtárolónál 30-110 naponta kell rakni. A pelletet zsákokban lehet kapni és a tároló méretétől függően lehet a mennyiséget megrendelni.

 

Baltigh Márta polgármester:

Köszönöm a tájékoztatót, tartjuk a kapcsolatot. A bizottságokat megkérem, hogy tárgyaljanak ezzel kapcsolatban.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

1 hónapon belül be kellene nyújtani a pályázatot. Meg kell nézni, hogy a pénzügyi feltételrendszerét hogyan tudjuk biztosítani, mivel utófinanszírozott a pályázat. Nem biztos, hogy ebben az évben megvalósul. Az egész pályázat 2013. december 31-ig szól.

A tartalom és a megtérülés jó és egy korszerű, modern energiatakarékos intézménye lesz a településnek, ami a ráfordítási költségeket jelentősen csökkenti a világításban, fűtésben, meleg vízben.

 

Baltigh Márta polgármester:

Ebben döntést kell hozni az áprilisi ülésen.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Áprilisban dönteni kell. Lehet, hogy rendkívüli ülést kell összehívni emiatt.

 

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk vissza a pályázatokhoz.

A Meggyesi úti kerékpárúttal kapcsolatban március 28-án az alpolgármester úrral megyünk a Fertőmeggyesi polgármesterhez megbeszélésre.

Március 30-án Szombathelyen tájékoztató lesz ezzel a projekttel kapcsolatban.

 

A páneurópai piknikes projekt. Dr. Brummer Krisztián tegnap Sopronban felajánlotta a segítségét ezzel kapcsolatban. A projekt főfelelőse Csicseri Ágnes. Jövő héten találkozunk velük. Remélem mindenkinek van ötlete a megvalósításhoz. Művészeti tevékenység nem finanszírozható belőle, viszont lehet kiadványt készíteni. Fertőrákost bemutató és a Páneurópai Piknik emlékhelyet bemutató kiadványt szeretnénk.

 

Találtunk egy olyan pályázati lehetőséget is, ahol testvérvárosi kapcsolatok ápolására lehet pályázni. Mindent lehet belőle finanszírozni. Minél többen jönnek, minél hosszabb rendezvényre, annál jobb. 2012 tavaszán lehetne ebből testvérvárosi találkozót szervezni. Großengottern-ből és Karcfalváról hívnánk 13-13 vendéget.

 

2 egyesület működéséhez is adtunk be pályázatot. Mindkét pályázatot befogadták.

 

Tegnap a jegyző úrral egyeztetésen voltunk a járda és buszmegálló ügyében Freiler úrral.

Galambos György úrnak volt javaslata, hogy a Fő u. 236. szám előtt fényvisszaverő útburkolati pogácsák (buckák) kerüljenek elhelyezésre. Freiler úr is jónak tartja az ötletet. Április elejére elkészülnek a kiviteli tervek árkalkulációval együtt. Ez a közbeszerzési eljárás feltétele.

A híd melletti árok rendbetételére is különítettünk el pénzt. Ezzel együtt megcsinálják.

 

Templomtér utómunkák elkezdődtek. Betonjárda felszedése megtörtént, parkosítás is időben elkészül. A parkoló és a kapubehajtás miatt még fognak bennünket keresni.

 

A napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Átadom a szót a bizottság elnökének.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Baltigh Márta polgármester:

A határozati javaslatot felteszem szavazásra.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

20/2011.(III.22.)K.t.                          H a t á r o z a t a

A 2011-ben megvalósuló pályázatokról szóló tájékoztatásról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Út a Szabadságba” projekt Páneurópai Piknik területén 2011. augusztusában megvalósuló rendezvény lebonyolításával kapcsolatos teendőket és felhatalmazza a polgármestert, hogy a projekt lebonyolítására és megszervezésére – a projekt költségére – megbízási szerződést kössön.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. december 31.

 

 

 

 

 1. napirendi pont:                      Boglárhegyi út átadása

 

Baltigh Márta polgármester:

Ezt a napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság és a Községfejlesztési Bizottság megtárgyalta. Átadom a szót a bizottságok elnökeinek.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, a felvetéssel egyetért, de kiegészítést tett a határozati javaslathoz. Abban az esetben indulhat meg az útátvételi eljárás, ha építési engedély megszerzéséhez szükséges és az ezzel járó összes költséget a tulajdonos viseli. Ezzel a módosítással a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta a határozati javaslat elfogadását.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

A Községfejlesztési Bizottság az eredeti előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását 2 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta. Mi nem tettünk hozzá kiegészítést.

Szentesi Ervin alpolgármester:

Én egyetértek a Pénzügyi Bizottság javaslatával.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Valószínűleg eladásra kerülnek ezek az ingatlanok. Több ilyen kérelem is várható.

 

Baltigh Márta polgármester:

Módosítom a határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján.

 

Fertőrákos Község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) Ör. foglalt területet – építési engedély benyújtására tekintettel -ingyenesen átveszi.

Az útátadás összes költségét (vázrajz elkészíttetése, a megosztás engedélyezése, a szükséges polgári jogi megállapodás elkészíttetése és a tulajdonjog változás átvezetése) a kérelmező vállalja.

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete meghatalmazza a polgármestert, hogy az útátvételről szóló polgári jogi megállapodás ellenjegyezze.

 

Felteszem a módosított határozati javaslatot szavazásra, elfogadásához minősített döntés szükséges.

 

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi határozatot hozza:

 

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

21/2011.(III.22.)K.t.                          H a t á r o z a t a

Boglárhegyi út átadásáról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Kiss Balázs kérelmét a fertőrákosi 1877; 1878 és 1879 hrsz telkek térítésmentes útátadása ügyében. Fertőrákos Község Önkormányzata a fenti helyrajzi számú ingatlanok vázrajzában leírt és a Fertőrákos Község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) Ör. foglalt területet – építési engedély benyújtására tekintettel – ingyenesen átveszi.

 

Az útátadás összes költségét (vázrajz elkészíttetése, a megosztás engedélyezése, a szükséges polgári jogi megállapodás elkészíttetése és a tulajdonjog változás átvezetése) a kérelmező vállalja.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete meghatalmazza a polgármestert, hogy az útátvételről szóló polgári jogi megállapodás ellenjegyezze.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2011. július 31.

 

 

 

3.napirendi pont:          Közbeszerzési Szabályzat és Közbeszerzési Terv elfogadása,

  valamint Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak megválasztása

 

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

3 előterjesztés és 3 határozati javaslat van ebben a napirendi pontban. 2005 évi a közbeszerzési szabályzatunk, ezt át kellett dolgozni, mert többször változott közben a jogszabály. Ebben le van szabályozva az egész eljárás. Kötelező kialakítani egy, minimum 3 tagú bírálóbizottságot is. A közbeszerzési tervet minden év április 15-ig kell elfogadni. 2 sort tartalmaz a közbeszerzési terv. Az egyik sor az autóbuszöböl és 2 buszváró kialakítása, a másik sor a kultúrház felújítása.

80 Millió Ft alatt egy három meghívásos pályázatot, egy egyszerűsített közbeszerzéssel meg lehet oldani.

Javasolom, hogy ebbe az egyszerűsített közbeszerzésbe tegyük be az iskola fűtéskorszerűsítést is.

A Községfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság ezt megtárgyalta.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

A Községfejlesztési Bizottság 2 igen, 1 nem szavazattal javasolja a határozati javaslat elfogadását.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a határozati javaslat elfogadását.

 

Baltigh Márta polgármester:

Felteszem szavazásra a határozati javaslatot azzal, hogy a Közbeszerzési Terv egészüljön ki az általános iskola fűtéskorszerűsítésével. Elfogadásához minősített döntés szükséges.

 

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi határozatot hozza:

 

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

22/2011.(III.22.)K.t.                          H a t á r o z a t a

Közbeszerzési Terv elfogadásáról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi Közbeszerzési Tervét és azt a mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadta.

 

Felelős:           dr. Nagy Attila jegyző

Határidő:        2011. április 30.

 

 

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi határozatot hozza:

 

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

23/2011.(III.22.)K.t.                          H a t á r o z a t a

Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát és azt a mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadta.

 

Felelős:           dr. Nagy Attila jegyző

Határidő:        2011. április 30.

 

 

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi határozatot hozza:

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

24/2011.(III.22.)K.t.                          H a t á r o z a t a

Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak megválasztásáról

 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak Földes Tamást, mint Pénzügyi Bizottság elnökét, Shmilliár Tamást, mint Fertőrákos Község Önkormányzat műszaki ellenőrét és Pécsváradi Pétert, mint a polgármester által delegált tagot választotta a 2011-2014 időszakra.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, a megválasztott tagokat értesítse a választás eredményéről.

 

Felelős:           dr. Nagy Attila jegyző

Határidő:        folyamatos

 

 

 1. napirendi pont:       Sopron és Környéke Víz és Csatornamű Zrt. Közgyűlésének

                                                   döntése a 2011. évi viziközműberuházásokról

 

Baltigh Márta polgármester:

Megbeszélés volt a polgármestereknek Fertőszentmiklóson. A Vízmű a vízmű rendszer használatáért minden évben bérleti díjat fizet az önkormányzatoknak, melyet fejlesztésre fordít. Sopron ebben az évben ennek az összegnek a kifizetését kérte. Így minden önkormányzat ezt most megkaphatja és a vízmű nem fejlesztésre fordítja. Fertőrákosnak 18 millió 334 ezer forint ez az összeg. Ez azt jelenti, hogy ebben az évben beruházás, felújítás nem lesz, csak hibaelhárítás. Szabályzatot ehhez módosítani kell. Április elején érkezik a tervezet, ha elfogadja a testület, akkor május elején a szerződés aláírásra kerül. Akkor tudják kifizetni a pénzt, ha minden önkormányzat aláírja. Az önkormányzatoknak járó összeg 1/3-a májusban utalnák, a fennmaradó részt havi bontásban. Ahogy érkeznek ezek az összegek, úgy kötnénk le a Takarékszövetkezetben. A bizottságok is tárgyalták és úgy gondoljuk, hogy ezt az összeget működésre ne lehessen fordítani.

A Pénzügyi és a Községfejlesztési Bizottság is megtárgyalta ezt a napirendi pontot, átadom a szót a bizottságok elnökeinek.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, egyhangúlag támogatta a határozati javaslat elfogadását.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

A Községfejlesztési Bizottság 2 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot, elfogadásához minősített döntés szükséges.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi határozatot hozza:

 

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

25/2011.(III.22.)K.t.                          H a t á r o z a t a

viziközműberuházásokról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt. 2011. március 7-én tartott Közgyűlésén a 2011. évi fejlesztésekről szóló döntését megtárgyalta, és az önkormányzat részére kifizetetndő 18.334.000 Ft, azaz tizennyolcmillió-háromszázharmincnégyezer forintot a kifizetést követő legrövidebb határidőn belül a Lövő és Vidéke Takarékszövetkezetnél, mint a számlavezető pénzintézetnél leköti. Ezt a lekötött összeget kizárólag – a későbbiekben meghatározott – fejlesztési és felújítási célokra lehet felhasználni.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: folyamatos, illetve 2011. december 31.

 

 

 1. napirendi pont:       A fertőrákosi 345 hrsz-ú ingatlan tulajdoni arányainak rendezése

 

 1. Nagy Attila jegyző:

A 345 hrsz-ú ingatlan tulajdoni arányainak a megváltoztatásáról, fertőrákosi tulajdonba adásáról (1994 óta Fertőrákosé, de nem lett átvezetve) van szó. Weinbergerné Dr. Zsirai Erzsébet jogtanácsos asszonnyal készítettünk egy tervezetet, amiben a 345 hrsz-ot átvezetnénk fertőrákosi 1/1 tulajdonba. Ez a feltétele annak, hogy a földhasználati jogot megállapító szerződés hatályba lépjen. A Földhivatal nem jegyzi be az eredeti 1994-es megállapodás alapján. Az ügyintézést és költségeit Sopron vállalta magára

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot, elfogadásához minősített döntés szükséges.

 

Wild Róbert képviselő:

Én nemmel fogok szavazni, mert szeretném, ha a földhasználati jogot megállapító szerződés nem lépne hatályba.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 2 nem szavazattal, minősített többséggel az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

26/2011.(III.22.)K.t.                          H a t á r o z a t a

345 hrsz-ú ingatlan tulajdon arányainak rendezése

 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának a fertőrákos 345 hrsz-ú ingatlanra előterjesztett Megállapodás tervezetét, melyet változatlan formában elfogadott. Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás ellenjegyzésére. 

 

A megállapodás szövegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

 

Határidő: 2011. március 1.

Felelős: Baltigh Márta polgármester

 

 

Baltigh Márta polgármester:

A napirendi pontok tárgyalásának végére értünk.

 

 

 

Egyebek:

          Felhívás érkezett. Kulturális Örökség Napja lesz szeptember 17,18-án (szombat, vasárnap) Érdekes épületek megnyitását tervezik, illetve séta útvonalakat. Kérem, hogy mindenki gondolkodjon ezen. Beadási határidő június 15.

          Május 21. „Szedd a szemetet” országos program. Nekünk ez az időpont nem alkalmas, mert Világörökségi nap. Nálunk a falutakarítás április 09-én lesz. Szórólapokat is készítünk. Németh Attila is felajánlotta a segítségét. Községfejlesztési Bizottság segítsen abban, hogy hol, hány órakor stb.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Megkérdezem az STKH-t hány konténert tudnak biztosítani.

 

Baltigh Márta polgármester:

Megkérdezzük, kik azok, akik kis traktorral, utánfutóval, bármivel tudnának segíteni a szállításban.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Eddig minden takarításban részt vettem, de mikor fogja a képviselő-testület szankcionálni azt, aki szemetel? Flakonok vannak a patakban. Más trehányságát én takarítsam el? Volt egy rendelet, mindenki köteles volt a patak azon részét karbantartani, ahol az ő ingatlana érintkezik a patakkal. Rá kell kényszeríteni a rendre az embereket.

A Meggyesi úti behajtási engedélyeknél a testület a lovas kocsisoknak előírta, hogy a keletkezett szennyeződést (ürüléket) el kell távolítani. A faluban lófráló lovak ürülékével mi van? A kutyaürülék is komoly problémát jelent. Valamit tenni kell.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Bírságolni akkor tudok, ha tetten érem a tulajdonost. Kérek egy listát a lótartókról, akiket tájékoztatok a kötelességeikről.

 

Csóka Zoltánné a Pénzügyi Bizottság külső tagja:

Nagyon kevés a szeméttartó a faluban. A lakótelepre felmenő kisközben kitett valaki 2 db-ot és rendszeresen üríti. Azóta lényegesen kevesebb a szemét.

 

Puskás Csaba képviselő:

Én tettem ki és ürítem.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Többször beszéltünk már arról, hogy macskákkal, kutyákkal, lovakkal gond van.  Nincs állattartási rendelete a községnek. A következő ülésre egy rendeletet elő kellene terjeszteni.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Azt azért vegye figyelembe a jegyző úr a tervezetnél, hogy falun élünk.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Nézzük meg más községek állattartási rendeletét, kapja meg ezeket a képviselő-testület és tegyen mindenki javaslatot.

 

Baltigh Márta polgármester:

Javaslom, hogy fogadjuk el Földes Tamás képviselő úr javaslatát és a jegyző úr szerezze be több település állattartási rendeletét és az áprilisi ülésen ezeket megkapjuk és átnézzük.

 

Az alpolgármester úr sikeresen utánajárt a traktorral kapcsolatban, Brasch Károly átnézi, lehet műszaki vizsgáztatni és kaphat rendszámot, mire jön a szezon.

Az elmúlt képviselő-testületi ülésen már kértem az alpolgármester urat és a képviselő urakat, hogy az alpolgármesteri, illetve a képviselői alap felhasználásán gondolkodjanak, milyen fejlesztésekre fordítanák? Esetleg egységes buszmegállók létesítésében

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Mennyi az összeg?

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

A képviselői alap 3,8 millió Ft, az alpolgármesteri alap 2,6 millió Ft, összesen: 6.478.000,-Ft

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Javaslatom, hogy legyen egységes buszmegálló a faluban, az alpolgármesteri és a képviselői alap erre fordítódjon.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

A vagyonbiztosításba is be kell venni a buszvárókat. Az egységes buszváró típusának konkrét eldöntése az árajánlatok alapján történjen.

 

Baltigh Márta polgármester:

Földes Tamás képviselő úr javaslatát felteszem szavazásra, elfogadásához minősített döntés szükséges.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi határozatot hozza:

 

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

27/2011.(III.22.)K.t.                          H a t á r o z a t a

Az Alpolgármesteri és a Képviselői Alap felhasználásáról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Fertőrákos Község Önkormányzat és szervei 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 23.) Ör.-ben meghatározott ún. Képviselői Alap és az ún. Alpolgármesteri Alap felhasználásának módját. Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselői Alapban és az Alpolgármesteri Alapban meghatározott összeget Fertőrákos területén található egységes buszvárók beszerzésére és kivitelezésére fordítja.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2011. december 31.

 

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Kérem a képviselő urakat, hogy a honlapra a fényképet és a bemutatkozó szöveget küldjék el.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

A Kormányhivataltól törvényességi észrevétel érkezett az SZMSZ-szel kapcsolatban. Arra kérem a Jogi és Ügyrendi Bizottságot, üljön össze ez ügyben, tárgyalja meg és véleményezze. Április 30-ig adtak határidőt.

 

 

 

Csóka Zoltánné a Pénzügyi Bizottság külső tagja:

A biztosításokat át kellene nézni, felülvizsgálni és át kellene dolgozni is. A Signal biztosítónál vannak a biztosítások, ma voltak itt nálunk a területi képviselők. A traktor vizsgáztatása előtt is biztosítást kell kötni, ha meg van a rendszám, akkor módosítani kell.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Beszéltünk már arról, hogy a Patak sor felé a vezetékvíz elvezető csatornát a Fő utca csapadékvíz elvezetésével váltsuk ki, de nem léptünk még semmit ez ügyben. Fő utca fölső részén a Speier Mátyáséknál ugyanez a probléma. Döntse el a képviselő-testület, hogyan oldjuk meg ezt a problémát és mikor.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

A költségvetésben szerepel, mindkét probléma megoldására lett összeg elkülönítve.

 

Kovács Pál képviselő:

Előttünk a buszmegállónál a rácson fennakad a szemét, az árok megtelik és a víz folyik a járdára.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

A látványterv megvalósíthatatlan, de ha ezzel el kezdünk foglalkozni, akkor foglalkozzunk a község Fő terével is. Amit lehet hasznosítani, azzal foglalkozzunk. Legalább a terepszinteket határozzuk meg.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Költségbecslés is készült a rehabilitációs tervhez. Az elképzelés szerint itt lefelé a központban (’89-es tér) a pergolák, lápcsők, világítótestek nélkül 24,6 millió Ft. Érdemes elgondolkodni, hogy 2 lépcsőben megcsinálni. Először a támfalazás és egyebek, utána egyéb felszíni munkák. Csak látványterv van, kellene még engedélyezési terv és kiviteli terv is.

 

Baltigh Márta polgármester:

Szeretném felhívni a képviselő urak figyelmét arra, hogy utófinanszírozott projektjeink lesznek. Ezek legyenek meg és, amikor az önrész feletti részt onnan visszakapjuk, akkor tudunk majd tovább gondolkodni.

 

Ezt követően a testület zárt üléssel folytatja munkáját.

 

 

                                                       Kmf

 

 

 

Baltigh Márta                                                                        dr. Nagy Attila

polgármester                                                                               jegyző