KT jkv. 2011.07.26

ÖNKORMÁNYZAT

FERTŐRÁKOS

 

15/2011. 

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2011. július 26-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen.

 

Jelen vannak:   

6  képviselőből 5 képviselő 

Baltigh Márta polgármester

 1. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.

 

Baltigh Márta polgármester:

Az ülést megnyitom.  Köszöntöm a képviselőket és a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.

Tájékoztatom a testületet a lejárt határidejű határozatokról és a fontosabb eseményekről:

 

Lejárt határidejű határozatok:

          Az ÖKOVELO pályázatról a döntést elküldtük a vezető partnernek

          az előző zárt ülésen megtárgyalt ápolási díj kérelmet a kérelmező visszavonta

          az első lakáshoz jutók támogatásáról a döntést elküldtük, a pénzt utaltuk

          a 973-as hrsz-ú ingatlant eladtuk az eddigi bérlőnek, aki a vételárat befizette

 

Események:

          június 17-én Sopronban voltam megbeszélésen Magyarország új bécsi nagykövetével. Én 2 problémát vetettem fel; az egyik a Fertőrákos és Balf közötti kerékpárút hiánya, valamint a határőrbódé helyzetét. E-mail –ben is elküldtük ezeket az észrevételeket Győrnek is.

          június 21-én Reményi Győző úr, a soproni katasztrófavédelem vezetője volt nálam

          június 22-én Fertődön voltam a Tervtanács ülésén, támogatják a buszvárók tervét némi egyszerűsítéssel

          június 29-én Szabó Tamás úr volt itt a Kormányhivataltól közérdekű munkabüntetés miatt, az elkövető már el is végezte a kijelölt munkát

          június 30-án az iskolánál a járda és a buszöblök műszaki átadása volt

          június 30-án helyszíni szemle is volt a kőfejtőben a projekttel kapcsolatban

          július 04-én Sopronban voltunk a jegyző úrral, ahol Dr. Fodor Tamás polgármester úrral volt megbeszélés a kőfejtő projekt ügyében. Sikora úrral Sopron megegyezett, indulhat a pályázat, tervek beadásra kerültek, közbeszerzés megindul.

          július 4-én este az alpolgármester úrral Meggyesen voltunk, az osztrákok világörökség napot terveznek szeptemberben, de még nem tudják mit szeretnének és hogyan és hol stb.

          július 5-én Mentes Gábor úr volt itt, a kultúrház terveit hozta el

          július 13-án Fertődön voltam a Tervtanács ülésén, Sikora úr terve volt napirenden

          július 13-án délután Sopronban voltam megbeszélésen Dr. Brummer Krisztián úrral a piknik projekttel kapcsolatban, Fertőrákosnak nem kell szerveznie, minden szervezést SMJV vállalt magára

          július 25-én, tegnap Nagy Márta újságírónő volt itt, mivel a piknik előtt néhány nappal Fertőrákos egy egész oldalas megjelenést kap a Kisalföldben

          július 25-én délután a falu 90 éves lakosát, László Imrénét köszöntöttük

          június 29-én írtunk Rombai László úrnak az autóbusz menetrend miatt, fel is kerestem ez ügyben

          Nyerges úr tájékoztatott bennünket, hogy a kőfejtő barlang része augusztus 1-től bezárásra kerül, mert nem tudják vállalni a bányakapitányság előírásait, innentől csak a kőfejtő külső része látogatható. Erről tájékoztattuk az elektromos autókat üzemeltető vállalkozókat és a kőfejtő pénztárosokat.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő a Jogi és Ügyrendi, valamint a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Tisztességes-e belépő díjat szedni ebben az esetben?

A kőfejtő jövő évtől került átadásra Sopron önkormányzatának. Amennyiben nem látogatható, – azért, mert a soproni önkormányzat nem teljesítette az ingyenes használati szerződésben foglaltakat – akkor az időarányos bevételünket térítse meg Sopron a további 5 hónapra. A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyetért egy ilyen tartalmú levéllel, melyet a jegyző úr megfogalmazna és Sopron önkormányzatának elküldene.

Szerződéses kötelezettsége Sopronnak, hogy az előírások költségét vállalja.

 

Baltigh Márta polgármester:

          A szakértői vélemény megérkezett a hársfa ügyében, mely szerint csak kutatóárok létesítésével lehet véglegesen rendezni ezt a problémát. Amennyiben ebben az árokban a fa gyökerei megtalálhatóak, úgy beton résfallal lehet a problémát megoldani a gyökerek átvágása után. A garázsépülettel kapcsolatos semmilyen kárigényt nem tartanak jogosnak, mert az építéskor nem vették figyelembe a fa jelenlétét. A szakértői vélemény 105.000, -Ft volt. Az érintetteknek megküldjük. Javaslom, hogy a kutatóárok kiásását a tulajdonosok vállalják magukra.

          július 11-én az E-ON –nak küldtünk levelet, melyben jeleztük a közvilágítási, áram-kimaradási problémákat és kértük a közvilágítási hálózat felülvizsgálatát.

          az ecetfák ügyében három helyre ment levél: Fertődre a kastély fenntartóinak, az illetékes vízügyi hatóságnak és az E-ON részére.

          a buszvárókhoz hulladéktárolókat helyeznénk el, most kaptunk kedvező árajánlatot

          köszönöm Földes Tamás, Puskás Csaba, Szentesi Ervin, Kovács Pál képviselő uraknak a sok segítséget és külön köszönöm Kovács Pál képviselő úrnak az élelmiszersegély szállításában való segítségét is.

 

Felteszem szavazásra a beszámoló elfogadását.

 

Megállapítom, hogy a beszámolót a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

 

Javaslatot teszek a napirendi pontokra, az eredeti meghívóban szereplő 8. és 9. napirendi pontot visszavonom, a 10. napirendi pontot szeretném előre hozni, mert a jelenlegi bérlő jelen van, így ez lenne az 1. napirendi pont, valamint plusz napirendi pontként felvennénk a kőfejtő bérleti díjainak a felülvizsgálatát 12. napirendi pontnak.:

 

 1. Közétkeztetésre és Iskola Konyha bérbeadására kiírandó nyilvános pályázat.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Hubényi Miklós kérelme

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Dr. Liedermann Gabriel kérelme

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Rákosiné Balla Márta kérelme

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 1. Fertőrákos Kovácsdomb utcában lakók kérelme

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testület Munkatervének módosítása.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Pótmunkák a fertőrákosi Általános Iskolánál megvalósuló autóbuszöblök és járdaépítésnél.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Fertőrákos Temető-parkolójának rendezése.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Fertőrákos új Helyi Építési Szabályzatának elkészítése.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző

 

 1. TAEG kérelme

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Kultúrházban található Magyar Telekom Nyrt. által üzemeltetett kábeltelevízió szolgáltatás fejállomás beltéri egységeinek kiszolgáló helyiségére kötendő bérleti szerződés.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Kőfejtő belépő díjak felülvizsgálata

 

Zárt ülés:

 

 1. Lakbérhátralékok.

    Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

Kérem, szavazzunk a napirendi pontokról.

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontokat 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

 

Rátérünk a napirendi pontok tárgyalására.

 

 

 

1.napirendi pont:                  Közétkeztetésre és Iskola Konyha bérbeadására

kiírandó nyilvános pályázat

 

Baltigh Márta polgármester:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot, átadom a szót a bizottság elnökének.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a bérleti szerződés tervezetet, 4 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a legutolsó változatot.

 

Baltigh Márta polgármester:

Nekem van egy módosító javaslatom pályázati felhívás 2. oldalán a havi nettó bérleti díjnál a 100.000,-Ft +ÁFA-t soknak tartom, 75.000,-Ft + ÁFA a javaslatom. Eddig 25.000,-Ft volt a bérleti díj.

Csóka Zoltánné a Pénzügyi Bizottság külső tagja:

Arról is volt szó, hogy nem tarthat rendezvényt. Amennyiben ő bérli, miért nem tarthat rendezvényt?  Sok helyen így van a környéken is. Iskolai napokon ne, de hétvégén miért ne tarthatna?

 

Baltigh Márta polgármester:

A jelenlegi szerződés sem teszi lehetővé a külön rendezvények tartását.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Tisztességesen lássa el az iskolát, óvodát, nyugdíjasokat jó áron és jó minőségben. Élni és élni hagyni kell szerintem. Engedni kell, hogy tarthasson rendezvényt, ahol meg tudja termelni azt, amit nem tud a közétkeztetésben. Felemeljük a bérleti díjat háromszorosára.

Veszélyezteti-e az alapfunkciót más rendezvény?

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

A tulajdonos kikötheti, hogy milyen tevékenységet engedélyez a bérleményben.

 

Majorosné Nagymarosi Rita a Pénzügyi Bizottság külső tagja:

Piaci körülményeknek megfelelő bérleti díjat szedne be az önkormányzat, de ehhez az kell, hogy aki bérbe veszi, ki tudja gazdálkodni. Nem kellene megkötni a kezét.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Nekem meg az a véleményem, hogy nem vendéglőt adunk bérbe, hanem egy főzőkonyhát.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Az alapvető funkció a közétkeztetés.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Kizárja az egyik a másikat?

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A szerződés azt nem tiltja, hogy a szabad kapacitás terhére külön főzzön és azt elszállítsa máshova.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Szerintem az önkormányzat ne kösse meg a bérlő kezét. Amennyiben a feltételek megvannak, akkor miért ne tegye? Emelni akarjuk a bérleti díjat, bérbe adjuk, rendelkezzen vele.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Azt javaslom, ne legyen olyan megkötés, hogy nem tarthat más rendezvényt.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

Akkor én meg azt javaslom, hogy lehessen az iskola konyhájában paplant árulni.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Havonta mennyit fizet az önkormányzat a közétkeztetésre?

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Átlagban 1 millió Ft/hó.

 

Baltigh Márta polgármester:

A vitát lezárom, felteszem szavazásra az 1. módosító javaslatot, vagyis 75.000,-Ft+ÁFA/hó legyen a bérleti díj. Név szerinti szavazás szükséges és minősített többség az elfogadáshoz.

Baltigh Márta:                        igen

Dr. Ecsédi Károly:     igen

Földes Tamás:            igen

Kovács Pál:                igen

Puskás Csaba:             igen

Szentesi Ervin:           igen

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a módosító javaslatot.

 

Akkor most a 2. módosító indítványról fogunk szavazni.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

A szerződés 5. pontja kerüljön ki a bérleti szerződésből, értelemszerűen minden következő pont eggyel előző sorszámozást kapjon.

 

Baltigh Márta polgármester:

Felteszem szavazásra Dr. Ecsédi Károly képviselő úr módosító indítványát.

 

Baltigh Márta:                        nem

Dr. Ecsédi Károly:     igen

Földes Tamás:            nem

Kovács Pál:                igen

Puskás Csaba:             tartózkodik

Szentesi Ervin:           nem

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 2 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem fogadja el a módosító javaslatot, így az 5. pont benne marad a bérleti szerződésben.

 

Felteszem szavazásra az 1. számú megszavazott módosítással együtt a határozati javaslatot szavazásra. Kérem szavazzunk.

 

Baltigh Márta:                        igen

Dr. Ecsédi Károly:     nem

Földes Tamás:            igen

Kovács Pál:                igen

Puskás Csaba:             tartózkodik

Szentesi Ervin:           igen

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett, minősített többséggel  az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

64/2011.(VII.26.)K.t.                        H a t á r o z a t a

Közétkeztetésre és Iskola Konyha bérbeadására kiírandó nyilvános pályázatról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Általános Iskola Konyhájának bérleti szerződésére és a közétkeztetésre vonatkozó vállalkozási szerződés tervezetét, melyet változatlan formában elfogadott.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (II. 1.) Ör. 5. § (1) bekezdése alapján felhatalmazza a Pénzügyi Bizottságot, hogy a beérkezett pályázatokat 2011. augusztus 23-i ülésén értékelje, és a legelőnyösebb ajánlatot elfogadja.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a pályázati eljárást a Pályázati Felhívásban szereplő rendben és időpontokkal bonyolítsa le, a Pénzügyi Bizottság által nyertesnek nyilvánított Pályázóval a szerződéseket kösse meg, azokat ellenjegyezze.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. október 31.

 

 

 

2.napirendi pont:                             Hubényi Miklós kérelme

 

 

Baltigh Márta polgármester:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot, átadom a szót a bizottság elnökének.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A bizottság megtárgyalta az előterjesztést  és 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot. Elfogadásához név szerinti szavazás és minősített többség szükséges.

 

Baltigh Márta:                        igen

Dr. Ecsédi Károly:     igen

Földes Tamás:            igen

Kovács Pál:                igen

Puskás Csaba:             igen

Szentesi Ervin:           igen

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi határozatot hozza:

  

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

65/2011.(VII.26.)K.t.                        H a t á r o z a t a

Hubényi Miklós kérelméről

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Hubényi Miklós 2011. július 18-án kelt, a Fertőrákos Fő utca 165, számú ingatlan bérbevételére vonatkozó kérelmét és azt támogatta.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozati javaslat mellékletét képező Bérleti szerződést ellenjegyezze.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. augusztus 1.

 

 

 

3.napirendi pont:                             Dr. Liedermann Gabriel kérelme

 

 

Baltigh Márta polgármester:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot, átadom a szót a bizottság elnökének.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A bizottság megtárgyalta az előterjesztést  és 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az értékbecslés ismeretében az eladást úgy, hogy minden költség a vásárlót terhelje.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Az értékbecslés tegnapi napon megérkezett. A 2 helyrajzi számot kettébontja az értékbecslés sík, illetve meredek területté. 1000,-Ft/ m–ben határozza meg a sík terület, 250 ,-Ft/ m–ben határozza meg a meredek értékét, ez összesen 1.030.000,-Ft.

 

Baltigh Márta polgármester:

Szavazzunk a határozati javaslatról. Név szerinti szavazás és minősített többség szükséges.

 

Baltigh Márta:                        igen

Dr. Ecsédi Károly:     tartózkodik

Földes Tamás:            igen

Kovács Pál:                igen

Puskás Csaba:             igen

Szentesi Ervin:           igen

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, minősített többséggel az alábbi határozatot hozza:

  

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

66/2011.(VII.26.)K.t.                        H a t á r o z a t a

Dr. Liedermann Gabriel kérelméről

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Liedermann Gabriel a fertőrákosi 418 hrsz. és a fertőrákosi 419 hrsz részére történő eladására vonatkozó kérelmét és azt támogatja azzal, hogy az adásvételi szerződéssel kapcsolatos összes költség (így különösen az értékbecslés díja, adásvételi szerződés elkészítésének díja, földhivatali ügyintézés díja) a kérelmezőt terheli.

A beérkezett értékbecslés alapján a két ingatlan vételára összesen 1.030.000.-Ft, azaz Egymillió-harmincezer Ft.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kérelmezőt a határozatról tájékoztassa, és – amennyiben a kérelmező a megállapított vételárat elfogadja – az adásvételi szerződést ellenjegyezze.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. augusztus 31.

 

 

 

 

 

 

4.napirendi pont:                             Rákosiné Balla Márta kérelme

 

 

Baltigh Márta polgármester:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot, átadom a szót a bizottság elnökének.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, 3-4 éve ennek már volt előzménye , van egy 2003. évi képviselő-testületi határozat is. A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal javasolja, hogy az előző határozat alapján  4.500 Ft / m2 áron kerüljön elidegenítésre az ingatlan.

 

Csóka Zoltánné a Pénzügyi Bizottság külső tagja:

Az ingatlan kataszterben 5,8 millió Ft értékben van bejegyezve. Szerintem ez alatt nem adhatja el az önkormányzat.

Dr. Nagy Attila jegyző:

A vagyonkataszterben az 5,8 millió Ft, az a ház értéke. Nincs kivezetve a régi adás-vételi szerződés alapján a házeladás a kataszterből.

 

Csóka Zoltánné a Pénzügyi Bizottság külső tagja:

Igen, de akkor a szomszéd telket meg vissza kellene vezetni, hiszen az meg az önkormányzat tulajdona.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Itt az előzményeket is kellene tudni, ki használta azt az ingatlant, hogyan használta, milyen lehetőségei voltak?

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Ezen a vételáron vegye meg, legyen lerendezve ez a dolog.

 

Baltigh Márta polgármester:

Szavazzunk a határozati javaslatról. Név szerinti szavazás és minősített többség szükséges.

 

Baltigh Márta:                        igen

Dr. Ecsédi Károly:     igen

Földes Tamás:            igen

Kovács Pál:                igen

Puskás Csaba:             igen

Szentesi Ervin:           igen

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi határozatot hozza:

  

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

67/2011.(VII.26.)K.t.                        H a t á r o z a t a

Rákosiné Balla Márta kérelméről

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Rákosiné Balla Márta kérelmét és azt támogatta azzal, hogy a kérelmező korábbi beadványára hozott, 29/2003. (IV. 29.) KT határozatban megállapított 4.500 Ft / m2 áron kerüljön az ingatlan (területe 381 m2) értékesítésre.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kérelmezőt tájékoztassa a Képviselő-testületi határozatban foglalt vételáron való megvásárlás lehetőségéről, és amennyiben azt a Kérelmező elfogadja, a szükséges adásvételi szerződést ellenjegyezze.

 

Az adásvétellel kapcsolatosan felmerült összes költséget (így különösen az adásvételi szerződés elkészíttetése és a földhivatali ügyintézés költségei) a Kérelmező köteles állni.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. augusztus 31.

 

 

 

 1. napirendi pont: Fertőrákos Kovácsdombi  lakók kérelme

 

Baltigh Márta polgármester:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot, átadom a szót a bizottság elnökének.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és legfeljebb 100.000 Ft + ÁFA értékhatárban javasolja a tükör felszerelését és beszerzését azzal, hogy a szállítási és egyéb költségek összevonásra kerüljenek az iskola elé kerülő rács kiszállításával, ne kelljen kétszeres kiszállási díjat fizetni.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

  

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

68/2011.(VII.26.)K.t.                        H a t á r o z a t a

Kovácsdombi lakók kérelméről

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Kovácsdomb utcában lakók kérelmét, melyet támogat.

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a tükör telepítésére – legfeljebb 100.000 Ft + ÁFA összegben –  a kivitelező céggel szerződést kössön.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. augusztus 31.

 

 

 

6.napirendi pont:                  Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testület

Munkatervének módosítása 

 

Baltigh Márta polgármester

A javaslat szerint minden hónap utolsó keddjén lenne a képviselő-testületi ülés, minden hónap utolsó előtti keddjén a bizottsági ülések.

Szeretném kérni a képviselőket, hogy a szeptemberi ülésre szíveskedjenek gondolkodni azon, hogy a fejlesztések ütemezésénél ki kellene alakítani egységes koncepciót.

 

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

69/2011.(VII.26.)K.t.                        H a t á r o z a t a

Munkaterv módosításáról

                                                          

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. december 13-i Képviselő-testületi ülésen elfogadott 104/2010. (XII. 13.) KT határozatot úgy módosítja – a határozat többi részének változatlanul hagyása mellett – hogy a 2011. évre összehívandó rendes Képviselő-testületi ülések időpontja az alábbiak szerint változik:

 

 1. augusztus 23. 1600 óra helyett 2011. augusztus 30. 1600 óra;
 2. szeptember 20. 1600óra helyett 2011. szeptember 27. 1600óra;
 3. október 18. 1600 óra helyett 2011. október 25.     1600 óra;
 4. november 22. 1600 óra helyett 2011. november 29. 1600 óra;
 5. december 13. 1600 óra helyett 2011. december 20. 1600 óra.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. december 31.

 

 

 

7.napirendi pont:       Pótmunkák a fertőrákosi Általános Iskolánál megvalósuló

autóbuszöblök és járdaépítésnél

 

 

Baltigh Márta polgármester:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot, átadom a szót a bizottság elnökének.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, a pótmunkák a műszaki ellenőrrel egyeztetve készültek el. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

70/2011.(VII.26.)K.t.                        H a t á r o z a t a

Általános Iskolánál megvalósuló autóbuszöblök és járdaépítési pótmunkákról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Kovács Antal, a Sopron Holding Zrt divízióvezetője által 2011. június 17-én kelt pótmunkákra vonatkozó ajánlatát, melyet a következő tartalommal és összegben fogad el:

 

 1. Ereszcsatornák bekötése a vízelvezető árokba (80.957 Ft + ÁFA)
 2. Áteresz átmosás (206.442 Ft + ÁFA)
 3. Fő utca 175/B. előtti bejáró készítése (115.459 Ft + ÁFA)
 4. Szőlős utca ívszélesítés (211.817 Ft + ÁFA)
 5. Ált. Isk. személyi bejárójának akadálymentesítése (32.930 Ft + ÁFA)
 6. „K” szegély építése + burkolatszélesítés 93 méter hosszon (1.090.646 Ft + ÁFA)
 7. Csatorna javítás (40.926 Ft + ÁFA)
 8. Forgalomkorlátozó oszlopok beépítése (53. 526 Ft + ÁFA)

 

A pótmunkák összege összesen 1.767.832 Ft + Áfa, azaz egymillió-hétszázhatvanhétezer-nyolcszázharminckettő forint + általános forgalmi adó.

 

A pótmunkák befejezési határideje: 2011. július 31.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Freiler László megvalósulási terv elkészítésére tett 100.000 Ft + ÁFA, azaz egyszázezer forint + általános forgalmi adó összegű ajánlatát, melyet elfogadott.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a pótmunkákról szóló szerződést és a megvalósulási terv elkészítésére vonatkozó vállalkozói szerződést ellenjegyezze, és a műszaki átadás után a 2011. évi költségvetésben erre a célra elkülönített alapból szabályszerűen fizesse ki.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. augusztus 31.

 

 

 

8.napirendi pont:                  Fertőrákos Temető-parkolójának rendezése

 

 

Baltigh Márta polgármester

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot, átadom a szót a bizottság elnökének.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Az ÖKOVELO pályázatból kiléptünk, átcsoportosítással, plusz költség nélkül ez a beruházás megvalósítható Mindenszentekre. A Pénzügyi Bizottság támogatja a határozati javaslat elfogadását.

 

Baltigh Márta polgármester

3 árajánlatot kértünk be.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

A zárt borítékban beérkezett ajánlatok a következők:

          Sopron Holding Zrt.              4.761.622,-Ft+ÁFA

          Madéma Útépítő Kft.                        4.974.500,-Ft+ÁFA

          Magyar Aszfalt                      4.900.000,-Ft+ÁFA

Az egységes költségkiírás alapján a legkedvezőbb ajánlat a Sopron Holdig Zrt-é.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Szeretném javasolni, hogy amikor hosszabb idő áll rendelkezésre, akkor a meghívás helyett a nyilvános pályázatot helyezzük előtérbe, úgy tényleges verseny alakulna ki.

 

Baltigh Márta polgármester

Amennyiben nincs több kérdés, javaslat, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

71/2011.(VII.26.)K.t.                        H a t á r o z a t a

Temető parkolójának rendezéséről

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Shmilliár Tamás műszaki ellenőr által a fertőrákosi Temető előtti parkoló kialakítására, leaszfaltozására, a vízelvezetésre vonatkozó terveit és az erre vonatkozó költségkiírást, valamint a megvalósításra beérkezett 3 árajánlatot.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett árajánlatok közül a Sopron Holding 4.761.622,-Ft Ft + ÁFA, azaz négymillió-hétszázhatvanegyezer-hatszázhuszonkettő forint + általános forgalmi adó összegről szóló árajánlatát fogadja el.

 

A beruházás befejezési határideje: 2011. október 1.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes pályázóval a KT határozatban meghatározott összeggel a vállalkozási szerződést megkösse, azt ellenjegyezze.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2011. október 15.

 

 

 

9.napirendi pont:                  Fertőrákos új Helyi Építési Szabályzatának elkészítése

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Felkérést kaptam a tisztelt képviselő-testülettől, hogy kezdjük el még idén a HÉSZ módosítását. Felvettem a kapcsolatot a Regioplan Kft-vel, ez a cég ilyen jellegű szabályozásokkal foglalkozik a környéken. Amennyiben a szöveges részben kell módosítani, azt a szabályozási tervben kell módosítani, de jelenleg Fertőrákos nem rendelkezik sem település szerkezeti tervvel, sem településfejlesztési koncepcióval. Amennyiben csak a szabályozási tervet készítenénk el, akkor 5 év múlva a másik két tervet is meg kell csinálni. Vagy mindet megcsináljuk egyszerre, de akkor elhúzódik a HÉSZ módosítása. A cég szerint optimális esetben 6-7 hónap, ha csak a szabályozási tervet csináljuk meg, és kb. 1,5 év, ha mind a hármat.

Szeptemberben tudnák elkezdeni a tervezést.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Szerintem most csak a szabályozási terv elkészítésére adjunk megbízást. Fontos, hogy most dolgozni tudjunk.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Nem gyorsabb, ha a jelenleg érvényben lévő HÉSZ hatálya alól kivesszük azt a területet, ami a buszfordulóhoz szükséges? Közérdekre hivatkozva, hogy minél hamarabb meglegyen a buszforduló. Vele párhuzamosan a HÉSZ-t is lehet készíttetni.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Változtatási tilalmat is be lehet vezetni a HÉSZ készítése alatt.

 

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Rendeletmódosítás, Jogi és Ügyrendi Bizottságnak meg kell tárgyalni, utána testületi ülés.

 

Baltigh Márta polgármester:

Jövő héten csütörtökön (2011.08.04.) 17.30 órakor összevont bizottsági ülést, utána 18 órakor rendkívüli képviselő-testületi ülést tartunk.

 

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

72/2011.(VII.26.)K.t.                        H a t á r o z a t a

Helyi Építési Szabályzatának elkészítéséről

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Fertőrákos Községre vonatkozó új Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat elkészíttetésére vonatkozó előterjesztést és azt támogatja.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a Fertőrákos Községre vonatkozó új Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat elkészíttetésére és a szükséges eljárás lebonyolítására – amennyiben a tervezés költsége nem éri el a közbeszerzési értékhatárt – kérjen be legalább 3 árajánlatot olyan tervező irodáktól, melyek rendelkeznek referenciával Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat elkészítésében. A beérkezett árajánlatokat terjessze be a Képviselő-testület elé.

 

Felelős:           dr. Nagy Attila jegyző

Határidő:        2011. szeptember 30.

 

 

 

10.napirendi pont:                                        TAEG kérelme

 

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

A TAEG megkeresett bennünket és beadott egy kérelmet. A Kecske-hegyi kilátóra 5 millió forintos pályázatot adnának be, 100 %-os a pályázat támogatottsága, augusztus 15. napja a beadási határidő. Mindent ők intéznek, ha megvalósul, az csak jó a településnek.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

  

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

73/2011.(VII.26.)K.t.                        H a t á r o z a t a

TAEG kérelméről

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.  Soproni Erdészete által beadott, a Kecske-hegyi kilátó és környezete felújításáról szóló Leader IV. tengelyben kiírt pályázatra való jelentkezést és azt támogatta azzal, hogy a pályázat teljes lebonyolítását és annak összes felmerülő költségét a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. vállalja.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat beadásához szükséges iratokat ellenjegyezze.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. augusztus 31., illetve a pályázat végéig.

 

 

 

11.napirendi pont:                Kultúrházban található Magyar Telekom Nyrt. által üzemeltetett

                                               kábeltelevízió szolgáltatás fejállomás beltéri egységeinek kiszolgáló

                                                                 helyiségére kötendő bérleti szerződés.

 

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Az előterjesztést mindenki megkapta. 2000,-Ft/m2  bérleti díjat írtunk a szerződésbe, ez havi 100.000 Ft+ÁFA-t jelent. Amennyiben a testület egyetért a bérleti szerződés tartalmával, a határozati javaslat elfogadásához név szerinti szavazás és minősített többség szükséges.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Baltigh Márta:                        igen

Dr. Ecsédi Károly:     igen

Földes Tamás:            igen

Kovács Pál:                igen

Puskás Csaba:             igen

Szentesi Ervin:           igen

 

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi határozatot hozza:

  

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

74/2011.(VII.26.)K.t.                        H a t á r o z a t a

Kultúrházban kábeltelevízió szolgáltatás bérleti szerződésről

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Telekom Nyrt. által a Fertőrákos Fő utca 53. számú önkormányzati ingatlanban (Kultúrház) üzemeltetett kábeltelevízió szolgáltatás fejállomás beltéri egységeinek kiszolgáló helyiségére és az épület tetőszerkezetén elhelyezett antennákra kötendő bérleti szerződést és azt a határozati javaslat mellékletében foglalt módon támogatta.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést – jelen tartalommal – ellenjegyezze.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. szeptember 30.            

 

12.napirendi pont:                           Kőfejtő belépők felülvizsgálata

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Az ülés elején tájékoztattam a testületet a kőfejtő belső részének lezárásáról. Kérem a  javaslatokat, milyen belépő árat állapítsunk meg erre a helyzetre való tekintettel.

 

Puskás Csaba képviselő:

Meg kellene kérni Sopront, hogy szeptember végéig még rendezzék le a bányakapitányság költségeit, hogy ebben a 2 hónapban még nyitva legyen.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

Augusztus, főszezon. Idegenforgalomban érdekeltek vagyunk valamennyien, erre augusztusban bezárjuk a kőfejtőt. Ebben a két hónapban még látogathatónak kellene lennie.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Ez a település hírnevének is nagy kárt okoz.

 

Baltigh Márta polgármester:

Pro Kultúra augusztus 1-én lezárja a belső részt, milyen belépő díjat állapítsunk meg? A honlapon már megjelenítettük, hogy csak a külső része látogatható a kőfejtőnek.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Tájékoztatni kell a kőfejtőbe érkezőket is, három nyelven ki kell írni.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Ameddig Sopronnak abból bevétele származott, hogy kiadta előadásokra a barlangszínházat, addig kifizették azt, hogy a bányakapitányság feltételeit teljesítsék. Attól kezdve, hogy az előadások lementek és Sopronnak nincs bevétele, onnantól kezdve kivonulnak. Ez a korrekt, tisztességes soproni magatartás. A két önkormányzat között megállapodás van.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Inkorrekt.

 

Baltigh Márta polgármester:

Felháborító, de sajnos a barlang 1994 óta Sopron kezelésében van.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Nem az egész barlang. A két önkormányzat között, a két polgármester által aláírt megállapodás van.

 

Csóka Zoltánné a Pénzügyi Bizottság külső tagja:

Sopronnak kell írni egy levelet, hogy a szerződésben foglaltakat teljesítse, vagy kártalanítsa az önkormányzatot. Belépő díjat ne szedjen az önkormányzat.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Egyetértek. A meglévő szerződésben foglaltak szerint Sopron biztosítsa a folyamatos felügyeletet.

 

Csóka Zoltánné a Pénzügyi Bizottság külső tagja:

Meddig lesznek foglalkoztatva a kőfejtő dolgozói? Amennyiben nem szedünk belépőt, akkor már nem kell ennyi alkalmazott.

 

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

1 fő alkalmazott határozatlan idejű, 2 fő alkalmazott határozott idejű (2011.12.31-ig.) szerződéssel dolgozik. A határozatlan munkaszerződéssel dolgozónak lehet felmondani, felmondási idő megadása mellett. A határozott idejű munkaszerződéssel dolgozók vagy kitöltik a szerződésben foglalt időt, vagy közös megegyezés lehetséges.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Portaszolgálatot kell biztosítani. Ne szedjünk belépőjegyet és a parkolás is legyen ingyenes.

 

Baltigh Márta polgármester:

A határozati javaslat az, hogy a Kőfejtő területe 2011. augusztus 1-től ingyenesen látogatható.

Felteszem szavazásra.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

  

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

75/2011.(VII.26.)K.t.                        H a t á r o z a t a

Kőfejtő belépők felülvizsgálata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a fertőrákosi Kőfejtő

belépő díjainak mértékét és úgy döntött,  – tekintettel a Barlangszínház bezárására – hogy a

Kőfejtő területe 2011. augusztus 1-től ingyenesen látogatható.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. augusztus 1.

 

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Fertőrákos Község Képviselő-testülete felhívja SMJV önkormányzatát, hogy az érvényben lévő szerződésben foglalt kötelezettségének megszegésével Fertőrákosnak kárt okozott és a 2011. augusztus 01- 2011. december 31-ig terjedő időszakra időarányos, kieső árbevételét Fertőrákosnak fizesse meg. Amennyiben nem teljesíti ezt, akkor polgári peres eljárás során fogjuk érvényesíteni a követelésünket.

 

Baltigh Márta polgármester:

Felteszem szavazásra Dr. Ecsédi Károly képviselő úr határozati javaslatát.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

  

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

76/2011.(VII.26.)K.t.                        H a t á r o z a t a

Kőfejtő lezárása

 

Fertőrákos Község Képviselő-testülete felhívja SMJV önkormányzatát, hogy a két önkormányzat között érvényben lévő 1994. évi, a fertőrákosi Kőfejtő használati jogával kapcsolatos szerződésben foglalt kötelezettségének megszegésével Fertőrákosnak kárt okozott és a 2011. augusztus 01- 2011. december 31-ig terjedő időszakra időarányos, kieső árbevételét Fertőrákosnak fizesse meg. Amennyiben nem teljesíti ezt, akkor Fertőrákos Község Önkormányzata polgári peres eljárás során fogja érvényesíteni a követelését.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. augusztus 1.

 

Baltigh Márta polgármester:

A napirendi pontok tárgyalását befejeztük.

Augusztus 13-án Tűzoltó nap kerül megrendezésre a kőfejtőben. Mindenkit szeretettel várunk.

Van-e valakinek más észrevétele, mielőtt zárt üléssel folytatjuk?

 

Földes Tamás képviselő:

Az akna a házam előtt beszakadt (Szárhalmi utca 5.)

 

Baltigh Márta polgármester:

Meg fogjuk nézni.

Zárt üléssel folytatjuk munkánkat.

 

 

                                                       Kmf.

 

 

 

 

Baltigh Márta                                                     dr. Nagy Attila

polgármester                                                            jegyző