KT jkv. 2011.08.04

ÖNKORMÁNYZAT

FERTŐRÁKOS

 

17/2011. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2011. augusztus 4-én 18.00 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen.

 

Jelen vannak:   

6  képviselőből 5 képviselő 

Baltigh Márta polgármester

  1. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.

 

Baltigh Márta polgármester:

Az ülést megnyitom.  Köszöntöm a képviselőket és a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes.

 

 

Javaslatot teszek a napirendi pontokra

 

  1. Szűts Róbert ingatlanvásárlási kérelme.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

  1. Juhász Mária ingatlanvásárlási kérelme.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

  1. Varga István ingatlanvásárlási kérelme.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

Zárt ülés:

 

  1. Dr. Bóna István kérelme

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

  1. Ápolási díjak

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 

Kérem, szavazzunk a napirendi pontokról.

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontokat 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

 

 

Rátérünk a napirendi pontok tárgyalására.

 

 

 

 

1.napirendi pont:                  Szűts Róbert ingatlanvásárlási kérelme

 

 

Baltigh Márta polgármester:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt az előterjesztést, átadom a szót a bizottság elnökének.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem a határozati javaslatot. Elfogadásához minősített többség és név szerinti szavazás szükséges.

 

Baltigh Márta:                        igen

Dr. Ecsédi Károly:                 igen

Földes Tamás:                        igen

Kovács Pál:                            igen

Puskás Csaba:                        igen

Szentesi Ervin:                       igen

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi határozatot hozza:

  

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

77/2011.(VIII.4.)K.t.                         H a t á r o z a t a

Szűts Róbert ingatlanvásárlási kérelméről

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szűts Róbert 2011. július 28-án kelt, a fertőrákosi 216 és 217 hrsz. önkormányzati ingatlanok megvételére vonatkozó kérelmét és azt támogatja.

 

A fertőrákosi 216 és 217 hrsz. önkormányzati ingatlanok eladási ára összesen 400.000 Ft, azaz négyszázezer forint.

 

A vételárat a Vevő a szerződés aláírásától számított 30 napon belül egyösszegben köteles befizetni az önkormányzat számlaszámára.

Az adásvételi szerződés összes költségét – így különösen az adásvételi szerződés megkötésének és a földhivatali ügyintézés díját – a Vevő állja.

Fertőrákos Község Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan adásvételére vonatkozó szerződést ellenjegyezze.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. szeptember 30.

 

 

 

 

2.napirendi pont:                  Juhász Mária ingatlanvásárlási kérelme

 

 

 

Baltigh Márta polgármester:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt az előterjesztést, átadom a szót a bizottság elnökének.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem a határozati javaslatot. Elfogadásához minősített többség és név szerinti szavazás szükséges.

 

Baltigh Márta:                        igen

Dr. Ecsédi Károly:                 igen

Földes Tamás:                        igen

Kovács Pál:                            igen

Puskás Csaba:                        igen

Szentesi Ervin:                       igen

 

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi határozatot hozza:

  

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

78/2011.(VIII.4.)K.t.                         H a t á r o z a t a

Juhász Mária ingatlanvásárlási kérelméről

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Juhász Mária 2011. július 28-án kelt, a Fertőrákos, Fő utca 212. számú önkormányzati ingatlan bruttó 4.500.000.- Ft vételáron történő megvételére vonatkozó ajánlatát és azt elfogadja. A kialkudott 4.500.000 Ft vételárat a Vevő a szerződés aláírásától számított 30 napon belül egyösszegben köteles befizetni az önkormányzat számlaszámára.

Az adásvételi szerződés összes költségét – így különösen az adásvételi szerződés megkötésének és a földhivatali ügyintézés díját – a Vevő állja.

Fertőrákos Község Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan adásvételére vonatkozó szerződést ellenjegyezze.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. szeptember 30.

 

 

 

 

3.napirendi pont:                  Varga István ingatlanvásárlási kérelme

 

 

Baltigh Márta polgármester:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt az előterjesztést, átadom a szót a bizottság elnökének.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem a határozati javaslatot. Elfogadásához minősített többség és név szerinti szavazás szükséges.

 

 

Baltigh Márta:                        igen

Dr. Ecsédi Károly:                 igen

Földes Tamás:                        igen

Kovács Pál:                            igen

Puskás Csaba:                        igen

Szentesi Ervin:                       igen

 

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi határozatot hozza:

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

79/2011.(VIII.4.)K.t.                         H a t á r o z a t a

Varga István ingatlanvásárlási kérelméről

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Varga István 2011. augusztus 2-án kelt, a fertőrákosi 416 és 417 hrsz. önkormányzati ingatlanok megvételére vonatkozó kérelmét és azt támogatja.

 

A fertőrákosi 416 és 417 hrsz. önkormányzati ingatlanok eladási ára összesen 1.030.000 Ft, azaz egymillió-harmincezer forint.

 

A vételárat a Vevő a szerződés aláírásától számított 30 napon belül egyösszegben köteles befizetni az önkormányzat számlaszámára.

Az adásvételi szerződés összes költségét – így különösen az adásvételi szerződés megkötésének és a földhivatali ügyintézés díját – a Vevő állja.

Fertőrákos Község Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan adásvételére vonatkozó szerződést ellenjegyezze.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:        2011. szeptember 30.

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Zárt ülés következik.

 

A zárt ülést követően ismét nyílt üléssel folytatjuk munkánkat.

 

 

Egyebek                                           

 

Baltigh Márta polgármester:

Sági Zoltán úr keresett meg, mert a környéken mart aszfaltot szednek fel és ezt eladnák 1700,-Ft+ÁFA/m2 áron.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő a Jogi és Ügyrendi és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Amennyiben ingyen ideadják, akkor kérjük.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Meg kell kérdezni, mert a Kurucok és a Kereszthegy útjai járhatatlanok.

 

Baltigh Márta polgármester:

A Natura 2000 területen nem lehet tört aszfaltot lerakni. Akkor megköszönjük, de nem kérjük.

Tegnap megkeresett Erdélyből Aranyosrákos plébánosa. Partneri kapcsolatot szeretne. Nagyon tetszett neki ez a környék, amikor itt járt. Írtam nekik válaszlevelet, hogy örülünk a megkeresésnek és, hogy minden testvérkapcsolatról a képviselő-testület hoz döntést.

 

 

Kőfejtő illemhelyének üzemeltetése

A kőfejtő wc-ben 3 hetente 74.000,- Ft-ért szippantatni kell az emésztőt. Bevétel viszont nincs a kőfejtőben, hiszen augusztus 1-től ingyenesen látogatható. Mivel nem szedünk belépődíjat, szolgáltatást sem kellene nyújtanunk.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Bevétel nincs, a wc fenntartása viszont költséggel jár, be kell zárni.

 

Kovács Pál a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Az a mi szégyenünk lesz, ha egy busznyi ember nem tud elmenni wc-re, mert bezárjuk.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő a Jogi és Ügyrendi és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

A falunak ártana, ha az önkormányzat bezárná a wc-t.

 

Baltigh Márta polgármester:

Az út másik oldalán van egy vállalkozás és nincs wc-je, a vendégei a kőfejtő wc-jébe járnak, ez is probléma.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

A wc-t nem szabad bezárni, nincs a faluban nyilvános wc.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Az megoldás lehetne, ha kiadnánk bérbe üzemeltetésre, vállalkozási szerződéssel. Akár ingyen is.

 

Puskás Csaba képviselő:

Meg kell kérdezni a két villanyautóst.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

A wc bezárása elrontaná a hírünket.

Meg kell kérdezni a villanyautókat üzemeltető vállalkozókat.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Jelképes 1 Ft-os bérleti díjért, de ennek fejében az összes üzemeltetési költség a bérlőt terheli.

 

Baltigh Márta polgármester:

Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy ma délben a jegyző úrral fel kellett mennünk a kőfejtőbe, sajnálatos incidens történt, rendőrséget kellett hívni, mert tettlegességig fajult a vita. Egy fiatalembert a rendőrség előállított, aki az egyik villanyautós vállalkozó családtagja. Aki így viselkedik a kőfejtő területén, annak nem kellene felajánlani az üzemeltetést.

 

Csóka Zoltánné a Pénzügyi Bizottság külső tagja:

Ki lehetne tiltani a kőfejtő területéről.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Hívjuk fel a másik villanyautós vállalkozót, Pfeiffer Lajost, kérjük meg, hogy jöjjön most ide és megkérdezzük, vállalja-e az üzemeltetést.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő a Jogi és Ügyrendi és a Községfejlesztési Bizottság elnöke:

Dolgozóknál történt-e munkáltatói intézkedés? Mikor szűnik meg a munkaviszonyuk?

 

Baltigh Márta polgármester:

Igen, beszéltem velük, tájékoztattam őket arról, hogy amint tudjuk, hogy pontosan mikor zár be a kőfejtő, akkor ki fogjuk számolni, kinek, mennyi szabadsága van, felmondási idő stb.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

4 fő alkalmazott van. A takarítónő augusztus 31-ig áll még alkalmazásban. 2 határozott idejű munkaszerződéses alkalmazott van, ezek közül az egyik 8 órás október 17-ig, a 4 órás december 31-ig. Ezen kívül 1 fő határozatlan idejű munkaszerződéssel dolgozik, neki 1 hónap felmondási ideje van.

 

Baltigh Márta polgármester:

Arról is beszéltünk, hogy csökkenteni kellene a nyitvatartási időt.

 

Pfeiffer Lajos megérkezik az ülésterembe.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

A jelenlévő Pfeiffer Lajos vállalkozót tájékoztatom arról, hogy a kőfejtő üzemeltetését átadnánk 1 Ft,- bérleti díjért azzal, hogy az összes költséget az üzemeltető viseli (víz, világítás, takarítás, derítő ürítése). Elvállalná-e az üzemeltetést? Nem tudjuk, hogy meddig látogatható a kőfejtő, valószínűleg ebben az évben bezár.

 

Pfeiffer Lajos:

Elvállalom, meg kell oldani a problémát.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Holnapra elkészítem a szerződést.

 

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

  

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

83/2011.(VIII.4.)K.t.                         H a t á r o z a t a

Kőfejtő illemhelyének üzemeltetése

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Kőfejtő illemhely üzemeltetésével kapcsolatos előterjesztést és felhatalmazza a jegyzőt, hogy Pfeiffer 2003 Kft-vel az alábbi feltételekkel szerződést kössön.

  1. A szerződés hatálya 2011. augusztus 5. napjától határozatlan időre, egy hónapos felmondással szól.
  2. Bérleti díj összege havi 1 Ft + ÁFA.
  3. A Bérbevevő vállalja fenntartással kapcsolatos összes költség – így különösen a takarítás, a derítő kiürítésének költsége, valamint a rezsiköltségek – kifizetését.
  4. A Bérbevevő szabadon állapítja meg a szolgáltatás díját.

Felelős:           dr. Nagy Attila Jegyző

Határidő:        azonnal

 

 

 

 

Baltigh Márta polgármester:

A Páneurópai pikniken ingyenes autóbuszjárat fog közlekedni, a piknik helyszínén megállni nem lehet, csak átmenő forgalom lesz. Amint összeállt a konkrét program, plakátokat is kapunk. Kb. 6,5 millió Ft a Fertőrákosra jutó költség, 2012 április körül fogjuk ezt a projekt pénzt visszakapni.

 

A testvérvárosi találkozó projekt is utófinanszírozású, a jövő évi költségvetésbe tervezni kell. 100 %-os finanszírozású 40 főig 5000 Euró.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

A 7000 Eurós jobb lenne.

 

Baltigh Márta polgármester:

Akkor azt választjuk és, ha nem nyerünk, kevesebb főt hívunk.

Köszönöm a megjelenést, az ülést bezárom.

 

 

                                                 Kmf.

 

 

 

Baltigh Márta                                                dr. Nagy Attila

polgármester                                                       jegyző