KT jkv. 2011.12.16 (Közmeghallgatás)

ÖNKORMÁNYZAT

FERTŐRÁKOS

 

 J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. szám alatti Polgármesteri Hivatalban 2011. november 29-én  16.00   órakor  megtartott   közmeghallgatáson.

 

Jelen vannak:           Baltigh Márta polgármester,

Puskás Csaba képviselő,

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester,

Wild Róbert képviselő,

            Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint,

            Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja,

            Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja,

Horváthné Bóka Zsuzsanna iskolaigazgató,

Heizer Csabáné óvodavezető, valamint a

lakosság részéről megjelent érdeklődők.

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Szeretettel köszöntöm a jelenlévőket. Megnyitom a közmeghallgatást. Várjuk a kérdéseket, hozzászólásokat. Igyekszünk minden kérdésre választ adni, minden véleményt szívesen fogadunk.

 

Istenes Jánosné:

A falu alsó végén lakom és azt szeretném megkérdezni, hogy mikor lesz ott buszmegálló? Az iskolánál van ugyan egy nagyon szép buszmegálló, de ott sem áll meg a busz.

 

Baltigh Márta polgármester:

Az iskolánál a buszmegállók már június végén készen voltak, de augusztus lett, mire a Közútkezelő is megadta a hozzájárulását. Ezért a buszok már csak augusztus utolsó 2 hetében tudtak megállni. Ahhoz, hogy a falu alsó végére is lemehessen a busz, oda buszfordulót kell csinálni. Már régóta tervezi ezt az önkormányzat a laktanyával szemben levő területre. Az önkormányzati tulajdonú területekhez vásárolni kell plusz területeket, mert kevés a hely buszforduló kialakítására. Jelenleg folyamatban van, a tulajdonosok beleegyeztek az eladásba. Hosszú hónapokat fog igénybe venni ez a folyamat. Reméljük, hogy tavaszra megvalósul, de az új buszfordulóhoz járdát kell építtetni és meg kell oldani a csapadékvíz elvezetést is, valamint a közvilágítást is meg kell oldani. Amikor a buszforduló elkészül a falu alsó végén, akkor a mostani buszforduló is átalakításra kerül, mert nem lesz már rá szükség. Ezt meg kell terveztetni. Erről ma tárgyal a képviselő-testület is a mai ülésén, valamint az összes jövő évre tervezett beruházásról.

 

Istenes Jánosné:

Én nem tudom, hogy milyen emberek élnek Fertőrákoson, de amikor a kutyámat sétáltatom, az ételhulladéktól kezdve mindenféle szemét szét van szórva. Nekem, tősgyökeres fertőrákosiként ég az arcom, amikor egy másik rákosi ember végigmegy a traktorral és leteszi oda a szemetét. Legszívesebben lefényképezném. Nem kisemberek, viszik a szemetet, törmelékek. Ezután utánamegyek, lefényképezem és berakom az újságba.

 

Baltigh Márta polgármester:

Nagyon köszönjük, ide a hivatalba a jegyző úrnak kell beküldeni a képeket, akkor tud eljárást indítani.

 

Istenes Jánosné:

A volt laktanya környéke egy disznóól. Nem tudom ki a tulajdonosa, de a szemét, gaz, parlagfű, minden van ott. Én már szóltam a jegyző úrnak, hogy nem csak elől a járdán kell lekaszálni, hanem hátul is laknak emberek és ott is van gaz. Akkor egyszer le lett kaszálva, de azt nem csak egyszer kellene, hanem folyamatosan, ahogy megnő a fű.

Rossz a közbiztonság is, nem látok rendőrt az utcán. Van egy rendőrünk, de én még nem találkoztam vele. Nem a kocsma előtt kellene dekkolni a rendőrnek és megbüntetni az embereket. Néha végig kellene mennie a falun.

 

Baltigh Márta polgármester:

A szemeteléssel kapcsolatban minden évben meghirdetjük a falutakarítási akciónkat. Megjelent a Rákosi Hírmondó, ebben minden résztvevőnek megköszöntem a segítségét. Általában a falutakarításra sajnos nem azok jönnek el, akik eldobálják a szemetet. Reménykedünk, hogy azok az emberek átnevelődnek, akik szemetelnek. Nem adjuk fel, évről-évre többen leszünk.

A fűkaszálással kapcsolatban annyit tudok elmondani, hogy 2 falugondnokunk van az egész falura. Fűnyíráskor elkezdik a falu egyik végén, de még végig sem értek a falun, mire újra kezdhetnék elölről.

 

Istenes Jánosné:

Ilyenkor, akik segélyből élnek, azok hol vannak? Nagyon sok faluban látom, hogy csak úgy kapnak segélyt, ha megdolgoznak érte.

 

Baltigh Márta polgármester:

Erre jogszabályok vannak. Amit a jogszabály nem tesz lehetővé, azt az önkormányzat sem teheti meg. Jegyző úr erre pontosabb választ tud adni.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Segélyt nem lehet munkához kötni. Megpróbálták több helyen Magyarországon, de az Alkotmánybíróságon elbukott. Közmunkaprogramba megpróbáltunk bevonni minden olyan embert, akit a jogszabályok szerint lehetett, de sajnos a Munkaügyi Központnak is véges volt a kerete. Minden településnek meg lett határozva egy keret, amiből finanszírozhatta a közmunkát.

A szemeteléssel kapcsolatban arra szeretnék kérni mindenkit, hogy ha látják azt, hogy bárki illegálisan lerak szemetet, akkor le kellene fényképezni és kérem hozzám elküldeni a fényképeket. Nincsen közterület felügyelőnk, én vagyok jogosult a faluban bírságolni. Én viszont csak abban az esetben tudok szabálysértési eljárást indítani, ha tudom azt bizonyítani, hogy ki volt a szabálysértő és hogy valóban tiltott helyre tette le a szemetet. Ezt fényképpel, vagy tanúvallomással lehet bizonyítani, akkor el tudom indítani a szabálysértési eljárást, első esetben 50 ezer Ft-ig büntethetek, következő esetben 150 ezer Ft-ig.

 

Hirschler Ivánné:

Szeretném megköszönni a képviselőknek, hogy ezeket a szép buszvárókat megvásárolták a tiszteletdíjukból. Javasolnám, hogy a továbbiakban ne helyezzenek ki a buszvárókra hirdetéseket, mert amikor a hirdetéseket feltűzik a kapcsológéppel, mindig ottmarad egy lyuk.

 

Baltigh Márta polgármester:

Erre mindenképpen keresünk megoldást. Úgy gondoltuk, hogy pl. parafa táblát ragasztunk a buszvárók oldalára, amire a hirdetményeket ki lehet tenni.

 

Földesi János:

A Rendezési Tervnél szóba kerültek, hogy ki lesznek alakítva telkek ott a Fő utcával párhuzamosan a Béke utca és a Kőfejtő között. Mikor lesznek kialakítva ezek a telkek?

 

 

Kovács Pál képviselő megérkezik a közmeghallgatásra

 

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

A honlapunkon www.fertorakos.hu oldalon fent van a hatályos HÉSZ, meg lehet nézni. A jelenlegi Rendezési Terv is lehetőséget ad arra, hogy ott a telekalakítás megtörténjen. Azon a területen nadrágszíjparcellák is vannak, 30-40 tulajdonosnak össze kellene állni, összedobni a közösbe minden területet, majd újra kialakítani a telkeket és az utat. A telkek végében nem lehet építőtelkeket kialakítani. Többen úgy gondolták, hogy az önkormányzat megveszi a tulajdonosoktól telekáron a kialakítandó utat, de erre nincs lehetőség. A kialakítás után az utat ingyen le kell majd adni az önkormányzatnak.

 

Istenes Jánosné:

Játszótér lesz-e máshol a gyerekeknek. A jelenlegi nagyon balesetveszélyes, a patak miatt is. Nem lehet áthelyezni az alsó iskolához?

 

Baltigh Márta polgármester:

Gondolkodtunk már ezen, de nem ilyen egyszerű. Jó pár évvel ezelőtt készült el ez a játszótér az akkori jogszabályok alapján. Jelenleg csak EU konform játszóteret lehet kialakítani a mostani jogszabályok és balesetvédelmi előírások szerint.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Nem az a baj, hogy ott van az a játszótér, hanem az, hogy 2 család gyerekei kisajátították ezt a játszóteret és úgy viselkednek ott, ahogyan nem lehetne. Megy az ordenáré beszéd. Jó érzésű szülő nem viszi oda a gyermekét. Tele van kutyaürülékkel is, meg egyéb nem oda illő egészségügyi hulladékkal. Ezt ott meg kell szüntetni, ha nem tudjuk levinni az iskolába, zárt helyre, felügyelet alá. Egyébként is már csak csúszda és libikóka van, minden egyebet tönkre tettek.

 

Galambos György:

Ismételten szeretném megkérni a képviselő-testületet, hogy gondolja át a Boglárhegy átminősítését a Rendezési Tervben. Azért kérem, mert jelen pillanatban a víz és csatorna tervezés engedélyezése folyamatban van, a jogi akadályok 99,9 %-a már elhárult, meg fogjuk kapni az engedélyeket. A Boglárhegyi 125 telektulajdonos aránytalanul nagyobb terhet visel, mint a falu összes többi telektulajdonosa. Mivel ez a terület üdülőterületnek van nyilvánítva, így semmilyen pályázatot, támogatási igényt nem nyújthatunk be, hogy csökkenthessük a beruházás költségeit. Megélénkült a terület mozgása, sok az új telektulajdonos és folyamatos az érdeklődés. Kérem, hogy még egyszer gondolja ezt át az önkormányzat, mert ha ott az építési és használatbavételi engedélyeket megkapják és lakóhelyként bejelentkeznek a tulajdonosok és a terület benépesül, akkor a kieső adót kompenzálná a gépjárműadó, személyi jövedelemadó, fejkvóta stb. Erre lehetne számításokat végezni.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Galambos úr felvetését már több esetben megtárgyalta a képviselő-testület, és azt minden esetben elutasította. A jelenleg folyó Szabályozási Terv módosítási eljárásban sincs erre mód, arra az egész Helyi Építési Szabályzat teljes felülvizsgálatakor (várhatóan 2017. év) van lehetőség.

 

Baltigh Márta polgármester:

Megköszönöm, hogy eljöttek a közmeghallgatásra. Szeretném, ha egy kérést széles körben továbbadnának: itt a tél és kérünk mindenkit, hogy az idős szomszédokra, egyedül élőkre fokozottan figyeljen oda. Amennyiben nem tudják ellapátolni a havat például, akkor segítsenek nekik és, ha napok óta nem látják őket, akkor nézzenek rájuk.

Márai Sándor Füves könyvéből kiválasztottam egy részt, amit szeretnék felolvasni. Címe: Az ünnepekről

Ezzel kívánok mindenkinek kellemes, békés Karácsonyt és boldog újesztendőt. Nagy változások előtt állunk, sok jóra nem számíthatunk, mindenki csak magára számíthat, de mi azért vagyunk magyarok és ügyesek és erősek, hogy összefogjunk és mindent megoldjuk. Hinni kell.

 

                                     Kmf.

 

 

 

Baltigh Márta                                      dr. Nagy Attila

polgármester                                             jegyző