KT jkv. 2012.02.29

ÖNKORMÁNYZAT

FERTŐRÁKOS

 

6/2012. 

 

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2012. február 29-én 16.00 órakor megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésen.

 

Jelen vannak:   

6  képviselőből 6 képviselő 

Baltigh Márta polgármester

 1. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.

 

Baltigh Márta polgármester:

Szeretettel köszöntök mindenkit az ülésen. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes.

A kiküldött meghívóban szereplő 1. és 6. napirendi pontot visszavonom.

 

Javaslatot teszek a napirendi pontokra:

 

Nyílt ülés:

 

 1. Az önkormányzat vagyonáról és vagyonnal való gazdálkodásáról szóló 14/2004. (XII. 1.) Ör. módosításáról.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző

 

 1. Az önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetése.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester.

 

 1. Az önkormányzat tulajdonában álló Fő utca 190. számú ingatlan bérbeadása.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester.

 

 1. Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kötendő kölcsönszerződés.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester.

 

Zárt Ülés:

 

 1. Pfeiffer Józsefné kérelme

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester.

 

 

Kérem, szavazzunk a napirendi pontokról.

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontokat 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

 

Rátérünk a napirendi pontok tárgyalására.

 

 

 

1.napirendi pont:        Az önkormányzat vagyonáról és vagyonnal való

gazdálkodásáról szóló 14/2004. (XII. 1.) Ör. módosításáról.

 

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

A nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény megjelent, mely előírta minden önkormányzat részére, hogy dönteni kell arról (2012.02.29. napjáig), hogy mely vagyontárgyat emeli be a kiemelt vagyontárgyak közé a forgalomképtelen vagyon elemek közül. Az önkormányzati rendelet módosítása ezért szükséges. A bizottságok megtárgyalták és nem javasolják kiemelt vagyontárgy kijelölését, ezért ez az egy mondat került bele a rendelet szövegébe.

A rendeletmódosítás elfogadásához minősített többség szükséges.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a rendeletmódosítás tervezetét.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotja:

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 14/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

A rendelet hatályos szövege a jkv. 1. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

2.napirendi pont:                    Az önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetése

 

 

Baltigh Márta polgármester:

A bizottságok megtárgyalták ezt a napirendi pontot, átadom a szót a bizottságok elnökeinek.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi elnöke:

A Jogi és Ügyrendi Bizottságnak lényegi változtatási javaslata nem volt. Kérdésként merült fel a polgármesteri hivatal dolgozóinak 10 %-os illetményeltérítése, illetve a közalkalmazottak 3 %-os illetménykiegészítése. Nem tudom született-e erről határozat a végén, mert el kellett mennem az ülésről.

 

Dr. Horváth Ákos a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot 1 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett nem támogatja.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi elnöke:

Átnéztem, hogy milyen mértékű forráskivonás történik pl. a polgármesteri hivatalban. Kaptunk egy olyan kimutatást, hogy az új adórendszer kapcsán kinek, hogyan változott a nettó jövedelme. Kizárólag a település polgármestere az, akinél a FIDESZ-féle módosítás pozitív eredménnyel zárult. A dolgozóinktól elveszünk 10% jövedelmet, ennek a költségvetésnek az elfogadásával. Szeretném megkérdezni a polgármester asszonyt, hogy nem akar-e a munkabérének a 10%-áról lemondani, mert ezt önként megteheti? Azért, hogy ugyanúgy legyen kezelve, mint az összes hivatali dolgozó. Elvonni nem lehet, mert ez nála alapilletmény, de lemondani lemondhat róla. Jogilag nem lehet úgy elvonni, mint a köztisztviselőktől és a közalkalmazottaktól, mert erre nincs a képviselő-testületnek hatásköre.

Én elfogadhatatlannak tartom azt, hogy a saját dolgozóinktól ilyen mértékű jövedelem elvonás történik, amikor évek óta a köztisztviselői illetményalap befagyasztásra került.

Hozzáteszem, hogy ez a költségvetés azt is tartalmazza, hogy 2 boldog ember van itt a hivatalban, aki el fog menni idén nyár közepén nyugdíjba és emellett az adóügyi feladatokat el kell látni, az anyakönyvi feladatokat és az adminisztrációs feladatokat is. Az 1 fő zárolása miatt nem tudom, hogy a feladatellátás hogyan kerül megoldásra. Ennek az önkormányzatnak az a feladata, hogy az államigazgatási feladatokat ellássa megfelelő színvonalon. Én nem látom ezt biztosítva, ebben a költségvetésben. Azt sem látom biztosítva, hogy akik itt majd húzzák az igát, azok valamennyire meg lesznek érte fizetve.

Nekem ezek a kifogásaim a költségvetéssel.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Pénzügyi Bizottság többször megtárgyalta együttesen a Községfejlesztési Bizottsággal, és egyhangúlag egyetértett a költségvetés tervezettel.

 

Rajki János a községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Megvizsgálnám azt, – ha már a polgármester asszony fizetéséről volt szó – hogy az előző polgármester és a mostani polgármester fizetése hogyan aránylik egymáshoz. Jól tudom, hogy köszönőviszonyban sincsenek egymással.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi elnöke:

A polgármester asszony ugyanolyan munkabérrel került kinevezésre, mint amit 16 év polgármesterség után ért el az előző polgármester.

 

Baltigh Márta polgármester:

Bocsánat, a képviselő úr rosszul emlékszik, nem ugyanolyan munkabér lett megállapítva.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi elnöke:

Nem ez a kérdés. Itt van most egy közösség a polgármesteri hivatalban. A mi döntésünk eredményeképpen mindenkinek kiveszünk a zsebéből 10 %-ot. Egyes-egyedül a polgármester asszony az, aki ebben az „áldásos” eredményben nem részesül. Ezért tettem fel ezt a kérdést.

 

Baltigh Márta polgármester:

Szeretném elmondani, hogy egy Pénzügyi Bizottsági ülésen a bizottság elnöke azt a javaslatot tette, hogy a költségtérítésemen emeljünk, merthogy a benzinköltség már nem annyi, mint 2 évvel ezelőtt, amikor a költségátalányom meg lett állapítva. Úgy döntöttünk, hogy nem lesz megemelve. Én úgy gondolom, hogy az én fizetésem nem ugyanannyi, mint 2 évvel ezelőtt, hiszen, amikor a költségátalányom meg lett állapítva, akkor 280,-Ft volt a benzin, most pedig 420,-Ft. Az én költségátalányom ezért már nem ugyanannyit ér, mint 2010-ben. Tehát az én fizetésem is kevesebb. Ha ettől bárki boldog lesz, én nagyon szívesen lemondok a fizetésem 10 %-áról.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi elnöke:

Nem boldogságtételről van szó, hanem arról, hogy lényegesen alacsonyabb jövedelmű emberektől elveszünk 10 %-ot úgy, hogy évek óta a besorolási bérük nem emelkedik. Itt kizárólag erről van szó.

A benzinár változást említetted, 2 lehetőség van: a tételes elszámolás és az átalány. A jogosult mindig választhat. Amennyiben úgy ítéli meg a polgármester asszony, hogy az átalány nem fedezi a költségeket, akkor a tétele elszámolást kell választani és így nem éri semminemű hátrány.

Nem az tesz boldoggá mindenkit, hogy a polgármester asszonynak is kevesebb lesz a jövedelme.

 

Földes Tamás képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:

Többször végigtárgyaltuk már ezt pro és kontra. Szerintem már több ésszerű érv talán már nem hangzana el, ezért szerintem szavazzunk.

 

 

Wild Róbert képviselő:

Én nem a költségvetés tartalmához szeretnék hozzászólni, hanem azt szeretném kérni, hogy következetesen Német Önkormányzat szerepeljen, mint a szöveges részben, mint a táblázatban, mert ez a nevünk. Szabad névhasználat joga van. Jogi kategóriát nem kell a névben megjeleníteni.

 

Baltigh Márta polgármester:

A polgármester béréről a képviselő-testület dönthet. Kérem, hogy akkor a képviselő-testületi tagok tárgyalják meg és én szívesen elfogadom a döntést.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Lefelé nem módosíthatja a polgármester bérét a képviselő-testület, csak felfelé.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Azt szeretném elmondani, hogy itt a házban egy 2005-ös önkormányzati rendelet értelmében mindenkinek 10 %-os illetménykiegészítés jár a besorolás szerinti bérre, kivéve a polgármester asszonynak.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi elnöke:

A polgármesteri tisztség ellátásáról szóló törvény nem kiegészítést határoz meg, hanem szorzót.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Amit a képviselő-testület dönt el.

 

Kanizsa Gáborné adóügyi előadó:

Én úgy tudom, hogy az eltérített illetményalapnál a 10 % nem 1 év alatt, hanem szakaszosan emelkedett. Előtte 7%-os eltérítés volt, erre jött rá plusz 3 % és így lett a tavalyi évben 10% az eltérítés. Amennyiben mindenkitől 3%-ot vonnának el, az nem érintene bennünket annyira mélyen. Én is 15 évet itt ledolgoztam, nem 1-2 éve vagyok itt és ezt sérelmezem, mert tudom, hogy mennyi munka van az én részemről belefektetve. Ez bántó és megalázónak tűnik, hogy csak elvenni tudnak.

 

Wild Róbert képviselő:

Az egyesületek támogatása hogyan oszlik meg?

 

Baltigh Márta polgármester:

Olyan javaslat született a Pénzügyi Bizottság ülésén, hogy a

          Labdarúgó Egyesület 1 millió Ft,

          Német Dal és Kultúregyesület Kórus 400.000,-Ft,

          Rákosi Fúvósok Zenekar 800.000,-Ft,

          Tűzoltó Egyesület 600.000,-Ft,

          Lövészklub 300.000,-Ft

támogatásban részesüljön. Ez a javaslat került bele az előterjesztésbe.

 

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a költségvetési rendelet tervezetét.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja:

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Fertőrákos Községi Önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetéséről

 

A rendelet hatályos szövege a jkv. 2. sz. mellékletét képezi.

3.napirendi pont:                    Az önkormányzat tulajdonában álló Fő utca 190.

                  számú ingatlan bérbeadása

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Az előterjesztést mindenki megkapta. Tájékoztattam a leendő bérlőket a bérleti díjról, valamint arról is, hogy az első bérleti díjjal együtt 2 havi kauciót is le kell tenniük.

Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

16/2012.(II.29.)K.t.                           H a t á r o z a t a

Fő utca 190. sz. önkormányzati ingatlan bérbeadásáról

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Horváth Istvánné 2012. február 23. napján kelt, az önkormányzat tulajdonában lévő Fertőrákos, Fő utca 190. számú lakás bérbevételéről szóló kérelmét és azt támogatja az alábbi feltételekkel:

 

 1. A bérleti szerződés határozatlan időre jön létre 2 hónapos felmondási idővel.
 2. A bérleti szerződés hatálybalépésének legkorábbi napja 2012. március 1. napja.
 3. A bérleti díj összege: 37.440 Ft/hó  + ÁFA, azaz 47.549 Ft/hó.
 4. A bérlő a bérleti szerződés aláírásával egyidőben az önkormányzat számlaszámára befizet 2 havi kauciót.
 5. A bérlő a bérleti szerződés aláírásával vállalja, hogy a közműórákat a szerződés aláírását követő 8 napon belül a nevére átíratja.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a KT határozatnak megfelelő bérleti szerződést készítse elő és felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést ellenjegyezze.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester és dr. Nagy Attila jegyző.

Határidő:        2012. március 5.

 

 

 

4.napirendi pont:        Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati

                                              Társulással kötendő kölcsönszerződés

                                                   

 

Baltigh Márta polgármester:

Az előterjesztést mindenki megkapta.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi elnöke:

Szeretném elmondani, hogy ha a Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás többségi tulajdonosa tiltakozik az ellen, hogy kezességet vállaljon a kölcsön visszafizetésére, illetve hogy késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatfizetési kötelezettséget vállaljon a megkötendő szerződésben, akkor nem tudom feltételezni, hogy tisztességesen kíván eljárni ez ügyben a többi tulajdonostárssal szemben. Volt egy olyan javaslat, hogy az általunk megfogalmazott módosításokkal egybeszerkesztve és cégszerűen aláírva küldjük meg SMJV önkormányzatának Fertőrákos Önkormányzat részéről aláírt szerződést és amint visszajön a szerződés aláírva, úgy azonnal megtörténik az utalás. Fertőrákos nem azt mondta, hogy nem kívánja utalni a kölcsönt, – erre aláírt szerződés kötelezi – hanem azt mondta, hogy biztosítékok nélkül nem kívánjuk megkötni a szerződést. Amennyiben a Sopron által elküldött szerződést írná alá Fertőrákos, akkor felelőtlenül járnék el és döntenék a település pénzéről, mert semminemű biztosíték nincs abban a szerződésben arra vonatkozóan, hogy Fertőrákos vissza is fogja kapni 5 év múlva a pénzt. Nem szeretnék szerződésszegést elkövetni Fertőrákos részéről, küldjük el a szerződést a kiegészítésekkel.

 

Baltigh Márta polgármester:

Ezt a kamatmentes kölcsönt nem Sopron városának, hanem a Hulladékgazdálkodási Társulásnak adjuk, ezért nem óhajt Sopron kezességet vállalni. A többi település elfogadta a szerződést és aláírta, mert nincs más megoldás. Az belekerült a szerződésbe, hogy melyik évben, mennyit fog visszafizetni. Amennyiben nem írjuk alá a szerződést, nem lesz szerződésünk, de fizetni akkor is kell, inkasszóval leemelhetik Fertőrákos számlájáról. Igaza van Dr. Ecsédi képviselő úrnak abban, amit most elmondott, de nem tehetünk mást, mint hogy aláírjuk.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, a Jogi és Ügyrendi elnöke:

Rendkívül tisztességtelen a városvezetés. Erőből tárgyalnak velünk.

 

Dr. Horváth Ákos  a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

Dr. Ecsédi Károly képviselő úrral értek egyet, tudomásul véve azt is, amit a polgármester asszony mond. Azért kérjük Soprontól a kezességvállalást, mert ebben a társulási szerződésben gyakorlatilag Sopron bármilyen döntést önállóan meghozhat a szavazati arány miatt. Kölcsönt bárkinek, valamiféle biztosíték nélkül nem adunk.

 

Baltigh Márta polgármester:

Akkor ezt a napirendi pontot visszavonom, most ebben nem tudunk dönteni. Holnap kérek időpontot Mágel Ágost elnök úrtól és megkérem Dr. Nagy Attila jegyző urat, Dr. Ecsédi Károly képviselő urat, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét, valamint Dr. Horváth Ákos urat, a Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagját, hogy a megbeszélésre legyenek szívesek eljönni velem.

A megbeszélés után újabb rendkívüli ülést kell majd összehívnunk, mert 2012. március 14-ig kell utalni a kölcsönt.

 

Ezt követően a képviselő-testület zárt üléssel folytatja munkáját.

 

 

                                                    Kmf.

 

 

 

Baltigh Márta                                                         dr. Nagy Attila

polgármester                                                                jegyző