KT jkv. 2012.05.22

ÖNKORMÁNYZAT
FERTŐRÁKOS
13/2012. 
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2012. május 22-én 17.00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.
 
Jelen vannak:   
6 képviselőből 3 képviselő 
Baltigh Márta polgármester
dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
Baltigh Márta polgármester:
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitom.
Először tájékoztatom a képviselő-testületet a lejárt idejű határozatokról:
Kalmár Istvánné,
SMJV és a Kistérség Belső ellenőrzési vezetője,
Horváth András,
Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület a 2012. április 24-i Képviselő-testületi határozatokról írásban értesítve lett.
Tájékoztatom Önöket az elmúlt ülés óta történt eseményekről: 
A Fertőrákosi Búcsú az elmúlt hétvégén lezajlott, a költségvetésben 2 külön soron 300 e Ft és 500 e Ft összegből a focipálya melleti rész hengerezésére 292 e Ft, a 8 fős német delegáció vendéglátására kb. 284 e Ft lett elköltve, tehát a költségvetési sorokon megtakarítás maradt.
Április 25-én  Kapuváron voltam Vizitársulási ülésen.
Május 2-án      Hulladéktársulási Tanácsülésen voltam Sopronban.
Május 8-án      Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet ülésén voltam Lövőn.
Május 9-én      Sopron-Fertőd Kistérségi Társulás ülésén voltam Fertőszentmiklóson.
Május 1-én      Soproni Vízmű Zrt. közgyűlésén voltam Sopronban.
Május 14-én    Megtörtént a volt PH-ból a papírok elszállítása.
Május 15-én    Katasztrófavédelmi tájékoztató volt Sopronban.
Május 15-én    SMJV Polgármestei Hivatalában az érintettek részvételével egy tanácskozáson voltam a Vízmű Zrt. közmű bérleti díjának felhasználásáról.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs kérdés a beszámolóhoz, kérem szavazzanak annak elfogadásáról.
A képviselő testület 4  igen szavazattal elfogadta a beszámolót.
Javaslatot tesztek a napirendi pontokra:
Nyílt ülés:
 1. Fertőrákosi Általános Iskola és AMI kompetencia mérésének eredményéről szóló tájékoztatás.
Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester
 1. Soproni Szociális Intézmény kérelme nyári táboroztatás támogatásához.
Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester
 1. Jelentés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
 1. A nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő Együttműködési Megállapodás elfogadása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző
 1. Magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet módosítása a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele alapján.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
 1. Dr. Liedermann Gabriel által felszerelt kapu leszereltetésére induló eljárásban ügyvédi meghatalmazás kiállítása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
 1. Az önkormányzat tulajdonában álló Meggyesi út felajánlása a Magyar Állam részére.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
Zárt ülés
 1. Ápolási díj kérelem
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontokat 4 igen szavazattal elfogadja.
Pfeifer Ignác a Fertőrákosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke írásban jelezte, hogy napirend előtti felszólalással kíván élni, megadom neki a szót:
Pfeifer Ignác RNÖ Elnöke:
Tisztelt Polgármester Asszony, Képviselő Testület , Jegyző Úr!
Ismét napirendi pontok előtti felszólalást kértem. Erre SZMSZ adta lehetőségem van, mint Roma Önkormányzat elnöke. S szeretném közölni azon Képviselő Úrakkal, akik ezt nemtetszéssel fogadták, fogadják, hogy ezzel a lehetőségemmel ezután is fogok élni.
Tisztelt Polgármester Asszony!
A 2012. április 24-i Képviselő-testületi ülésen feltett kérdéseimre Polgármester Asszony a 250/7/2012. számú levelében válaszolt.
Természetesen tudom, hogy Ön Fertőrákos törvényesen megválasztott polgármestere, annál is inkább, mert egyik fő támogatója én voltam.
Válaszával azonban nem tudok egyetérteni, hiszen ez pontosan az ellenkezője annak, mint amit Ön nekem elmondott még jóval korábban, amikor személyesen megkeresett, tanácsot kért tőlem.
Ön elmondta, hogy nem elégedett a jelenlegi parkgondozó munkájával, stílusával, szeretne más személyt foglalkoztatni. Azt kérte tőlem, ha tudok, javasoljak valakit helyette. Én javasoltam is, mint kapcsolattartó – erre megbízásomat Öntől kaptam.
Olyan személyt ajánlottam az Ön figyelmébe, aki gyakorlott a parkgondozásban, munkanélküli volt, férje betegállományban van, két gyermek eltartásáról kell gondoskodniuk.
Néhány hét elteltével még mindig a régi parkgondozót láttam tevékenykedni, ezért megkérdeztem Öntől, hogy miért van ez így, ha Ön elégedetlen a munkájával. Az Ön válasza az volt, hogy az Alpolgármester Úr véleményét is kikérte, és neki személyes kifogásai voltak az általam ajánlottal kapcsolatban.
Nem kívánom Önt idézni, hogy mit mondott akkor nekem az általam javasolt személy külső tulajdonságairól, amit a mai napig is megdöbbentőnek és méltatlannak tartok, bárkivel szemben is hangzik el.
Erre fel Ön döntött, maradt a régi parkápoló személyénél, teljesen megváltoztatva róla a korábbi véleményét. Most már úgy gondolja (idézek Öntől a számomra írt tájékoztató leveléből): „több éve folyamatosan szép eredménnyel látja el feladatát a településen élők nagy megelégedésére”.
Ezek után nem is várom el Öntől, hogy bármire is nekem érdemben válaszoljon, hisz csak Ön tudhatja, hogy még hány olyan téma van, amivel kapcsolatosan Ön drasztikusan megváltoztatta véleményét…
Részemről a témát lezártam, döntését most is etikátlannak tartom, Ön pedig számoljon el a lelkiismeretével.
Tisztelt Alpolgármester Úr!
Köszönettel vettem 2012. május 3-án írt levelét, amin sajnos nem találtam iktatószámot. Ettől függetlenül röviden reagálni kívánok soraira, mivel sajnos a konkrét kérdéseimre nem kaptam választ Öntől. Idézet a leveléből: „Kértem eurotax teljeskörű értékelést, ami azt bizonyítja, hogy a vásárlás során körültekintően jártam el.”
Kérdéseim a következők:
 1. Az eurotax értékelésben korrekciók sorban 566.000 forint mit takar?
 2. Extra felszereltség sorban szereplő 184.000 forint mit takar?
 3. Az értéknövelő tényezők tétel 646.000 forint, ez miből tevődik össze?
 4. Az Ön állítása szerint a gépjármű kifogástalan állapotban volt a hazaút során. Akkor miért kellett rövid időn belül a friss műszakival rendelkező gépjárművet autószerelőhöz vinni és 217.000 forintos teljeskörű fékjavítást végrehajtani?
 5. A vételár magas összege miatt miért nem merült fel vásárláskor a garancia lehetősége?
Én is közszereplőként körültekintően kívántam eljárni ebben a kérdésben, hisz több millió forintnyi közpénz felhasználásáról van szó, ezért én is kikértem az eurotax értékelést két helyről is amiket másolatban csatolok. Mindkét értékelés bruttó 2.820.000 forintos árat határoz meg, az Ön által készíttetett értékeléssel szemben amely 4.228.000 forintról szól. Bizonyára egyet ért velem abban, hogy a két összeg között drasztikus a különbség. Ön szerint ezt mi indokolja? Hiszen az eurotax program az ország minden pontján azonos.
Bizonyára abban is egyetértünk, hogy a fenti kérdések konkrét válaszaira településünk lakosai is kíváncsiak. Ezért javasolom Önnek, hogy levelemre adandó válaszát nyílt levél formájában szíveskedjen megadni számomra és a falu minden háztartása számára egyaránt szórólap formájában vagy a helyi nyomtatott sajtóban. Amennyiben Ön ezt elmulasztaná úgy vállalom, hogy ezt Ön helyett én teszem meg válasz levelével.
Levelem zárásaként felszólítom Önt és a gépjármű vásárlásban közreműködő személyeket, hogy a 217.000 forintos fékjavítási költséget haladéktalanul fizessék be Fertőrákos Önkormányzatának bankszámlájára.  
Baltigh Márta polgármester:
A napirend előtti felszólalásában feltett kérdésekre írásban, a törvényes határidőn belül fog választ kapni.
Kérem, térjünk át a napirendi pontokra.
1.napirendi pont:
Fertőrákosi Általános Iskola és AMI kompetencia mérésének eredményéről szóló tájékoztatás.
Az Általános Iskola az előző évek jó eredményeit megismételve a tavalyi évben is nagyon jól szerepelt a kompetenciamérésben, ezt a munkaanyagot ismerhették meg a T. Képviselők.
Ehhez a sikeres munkához szeretnénk gratulálni az iskola tanárainak és a jövőben is hasonlóan eredményes munkát kívánunk.
Ez egy tájékoztató volt, itt szavazás nem szükséges.
Térjünk át a 2. napirendi pontra.
2.napirendi pont:
Soproni Szociális Intézmény kérelme nyári táboroztatás támogatásához
Baltigh Márta polgármester:
Az előterjesztést mindenki megkapta. Az előterjesztésben a tavalyi évhez hasonlóan 30.000 Ft önkormányzati támogatás szerepel. Itt van Bácser Béláné családgondozó, átadom neki a szót.
Bácser Béláné családgondozó:
A kérelmünkbe sajnos nem írtuk be a kért összeget, a Jegyző Úr az előterjesztésben a tavalyi összeget írta be. Ehhez képest egy emelt összeget szeretnék kérni a T. Képviselő-testülettől. Mellékelem a programtervet, 15 fertőrákosi gondozott, vagy volt gondozott gyermek programjairól lenne szó 4 és 17 éves korig. A programban sserepel a soproni bobpálya, soproni Alpha Park, a soproni uszoda és a budapesti Tropicarium meglátogatása is. A költségeket pontosítani kell, a budapesti kirándulás utiköltsége kerülne nagyon sokba, ezért kérném a T. Képviselőket, hogy 80.000 Ft-tal támogassák a nyári programokat.
Baltigh Márta polgármester:
Én úgy gondolom, hogy a budapesti út idén ne legyen benne a programban, azért sem, mert egy napra nem érdemes felmenni a fővárosba, hanem 2 napra, és akkor meg lehetne több dolgot is látogatni, például múzeumokat, a Parlamentet, Hősök terét stb.
Kovács Pál képviselő:
Én 60.000 Ft-os önkormányzati támogatást javaslok.
Baltigh Márta polgármester:
Én 50.000 Ft-os önkormányzati támogatást javaslok.
Kérem, hogy Kovács Pál módosító indítványáról szavazzunk.
Megállapítom, hogy 4 nem szavazattal, egyhangúlag nem került elfogadásra.
Akkor előterjesztem a határozati javaslatot azzal, hogy 50.000 Ft támogatást nyújtson az önkormányzat. Kérem szavazzanak. Tekintettal arra, hogy költségvetés tartalékának felhasználásáról van szó, ezért minősített többség szükséges.
Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2012.(V.22.)K.t.                           H a t á r o z a t a
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Soproni Szociális Intézmény fertőrákosi gyermekek nyári táboroztatásához támogatást kérő beadványát és erre a célra – az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartalékának terhére – 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint támogatást állapít meg.
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az összeg szabályszerű kifizetéséről gondoskodjon.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2012. augusztus 31.
Bácser Béláné családgondozó:
Köszönöm az önkormányzat támogatását.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 3. napirendi pontra.
Jelentés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Átadom a szót az előterjesztőnek:
Dr. Nagy Attila jegyző:
Minden évben a gyermekjóléti és gyermekvédelmi fekladatok ellátásáról tájékoztatni kell a képviselő-testületet, mely az előterjesztésben megtörtént. Ennek elfogadását javaslom.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2012.(V.22.)K.t.                           H a t á r o z a t a
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelést.
Felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést az illetékes gyámhivatalnak küldje meg.
 
Felelős:           dr. Nagy Attila
Határidő:       2012. május 31.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 4. napirendi pontra.
A nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő Együttműködési Megállapodás elfogadása.
Átadom a szót az előterjesztőnek:
Dr. Nagy Attila jegyző:
A jogszabályváltozások, elsősorban a nemzetiségekről és az államháztartásról szóló jogszabályok változása miatt szükséges a 2 nemzetiségi önkormányzattal korábban megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata. Mindkét nemzetiségi önkormányzat elnökének elküldtem az anyagot, írásban egyikük sem jelzett vissza, hogy módosító indítványuk lenne.
Pfeifer Ignác RNÖ Elnöke:
Nincs módosító indítványunk a megállapodással kapcsolatosan.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem külön-külön, minősített többséggel szavazzunk.
Megállapítom, hogy Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2012.(V.22.) K.t.                          H a t á r o z a t a
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Község Önkormányzata és a Német Önkormányzat között kötendő Együttműködési Megállapodást és azt elfogadja.
 
Fertőrákos Község Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy az Együttműködési Megállapodást ellenjegyezze.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2012. május 31.
Megállapítom, hogy Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2012.(V.22.) K.t.                          H a t á r o z a t a
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Község Önkormányzata és a Fertőrákosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötendő Együttműködési Megállapodást és azt elfogadja.
 
Fertőrákos Község Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy az Együttműködési Megállapodást ellenjegyezze.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2012. május 31.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át az 5. napirendi pontra.
Magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet módosítása a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele alapján.
Átadom a szót az előterjesztőnek.
Dr. Nagy Attila jegyző:
A Kormányhivataltól kapott észrevétel alapján szükséges a magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet módosítása, mely „beépítetlen belterületi ingatlan” szövegrész helyébe a „telek” szövegrész kerülne.
A rendelet módosítást a Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem, hogy a rendelet-tervezetről minősített többséggel szavazzunk.
Megálapítom, hogy a rendelet-tervezetet 4 igen szavazattal elfogadtuk.
A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 6. napirendi pontra.
Dr. Liedermann Gabriel által felszerelt kapu leszereltetésére induló eljárásban ügyvédi meghatalmazás kiállítása.
Átadom a szót a Jegyző Úrnak.
Dr. Nagy Attila jegyző
A korábbi KT döntésre tekintettel a kapu lebontásáról szóló szerződést az önkormányzat megbízásából eljáró ügyvéd felmondta, a lebontásra nyitvaálló határidő azonban eltelt. Ez a felhatalmazás arra vonatkozna, hogy a kapu lebontását bírósági végrehajtható határozat mondja ki.
Szentesi Ervin képviselő:
Mennyibe kerül az önkormányzatnak az ügyvédi megbízás?
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Ezt nem tudom megmondani, függ a tárgyalások számától, vagy a megbízási szerződés megkötésétől.
Szentesi Ervin képviselő:
Javaslom, hogy addig ne döntsön róla a testület, amíg ez nincs tisztázva.
Dr. Nagy Attila Jegyző:
Akkor az előterjesztést visszavonom, és a következő KT ülésre pontosítva előterjesztem.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 7. napirendi pontra.
Az önkormányzat tulajdonában álló Meggyesi út felajánlása a Magyar Állam részére.
Az előterjesztést mindenki megkapta, amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
41/2012.(V.22.)K.t.                           H a t á r o z a t a
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a tulajdonában álló és forgalomképtelen vagyonként nyilvántartott Fertőrákos, Meggyesi út (0102/2 hrsz és 034 hrsz.) hasznosításának kérdését és azt ingyenesen felajánlja a Magyar Állam részére.
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az út átadását kezdeményezze és az ehhez szükséges nyilatkozatokat megtegye.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2012. december 31.
Ezt követően a képviselő-testület zárt üléssel folytatja munkáját.
Kmf.
Baltigh Márta                                dr. Nagy Attila
polgármester                                      jegyző