KT jkv. 2012.08.28

KÉPVISELŐ-TESTÜLET

FERTŐRÁKOS

 

20/2012. 

 

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2012. augusztus 28-án 16.00 órakor megtartott rendes Képviselő-testületi ülésen.

 

Jelen vannak:   

 

Baltigh Márta polgármester,

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester,

Dr. Ecsédi Károly, képviselő

Földes Tamás, képviselő,

Kovács Pál, képviselő,

Puskás Csaba, képviselő,

Wild Robert, képviselő

 

 1. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.

 

Baltigh Márta polgármester:

Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitom.

 

A lejárt határidejű határozatokról szeretném tájékoztatni a T. Képviselő-testületet:

 

 1. Az Egészségház nyílászáróinak cseréje megtörtént.
 2. Virágosmajori út felújításáról a kérelmezőt tájékoztattuk, időközben azonban a kérelem visszavonásra került, ezért nem valósul meg a felújítás.
 3. Tűzoltó Egyesület a támogatást megkapta, az elszámolás szeptember 30. napjáig kell benyújtaniuk.
 4. Hantóékat tájékoztattuk a határozat tartalmáról.

 

Az előző Képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak beszámolója:

 

Június 27.                    Győrben voltam a Kormányhivatalban egy tájékoztatón a járási rendszer felállításáról.

Július 12.                    Butsy Lajos atyát köszöntöttem.

Július 17.                    Vízmű megbeszélésen a Jegyző Úr vett részt helyettem.

Július 26.                     Újabb vízművel kapcsolatos megbeszélés a bérleti díjakból származó bevételek felosztásáról, mely Fertőrákosra eső része 1.675.665 Ft.

Augusztus 4.              Tűzoltónap.

Augusztus 13-16.       Karcfalva Nagyboldogasszony napokon vettünk részt.

Augusztus 17.             Fő utca – Patak sor csapadékvízelevezető rendszer műszaki átadása megtörtént.

Augusztus 19.             Koszorúzás a Páneurópai Pikniknél.

Augusztus 23.            Világörökség Egyesület Közgyűlése.

Augusztus 28.            FHNP projektzáró rendezvényen vettem részt.

 

A GDF-SUEZ-nél beadott pályázatunk nyert, az 1 millió forintot már át is utalták a számunkra, október 15-ig kell a projektet megvalósítani, és október 30-ig kell átadni ünnepélyes keretek között a Madonna szobor előtti teret, valamint az elszámolást és beszámolót elkészíteni.

 

Pfeifer Ignác a Roma Nemzetiségi Önkományzat Elnöke írásban jelezte, hogy napirend előtti felszólalással kíván élni, átadom neki a szót.

Pfeifer Ignác, Roma Nemzetiségi Önkományzat Elnöke:

Köszönöm a szót.

 

Tisztelt Polgármester Asszony!

 

A júliusi Rákosi Hírmondóval kapcsolatos észrevételeim:

 

Többen jelezték, köztük roma családok, hogy nem jutott el hozzájuk az újság.

Ennek vajon mi az oka?

 

A köszönet nyilvánításokat nagyon fontosnak tartotta, hiszen az újság címlapjára kerültek azok. Szükség is van rá, de ha már név szerint teszi azt, akkor vegye a fáradságot arra, hogy ne hagyjon ki senkit, aki a község munkáját támogatta. Mi alapján dől el ki érdemes arra, hogy köszönetnyilvánításban részesüljön?

 

Talán a gépkocsi vásárlásáról egy rövid tájékoztatás bekerülhetett volna az újságba, hiszen annak ez idáig történő kiadásai (4.734.830 Ft) indokolttá tennék azt.

 

Az ingatlan eladásokról sem történt meg a lakosság tájékoztatása.

 

Baltigh Márta polgármester:

A kérdéseire 15 napon belül írásban fogok válaszolni.

 

Pfeifer Ignác, Roma Nemzetiségi Önkományzat Elnöke:

 

Tisztelt Polgármester Asszony!

Kérdezném Önt a költség általányon kívül ami 77.300 Ft milyen egyéb juttatásokat vesz igénybe?

Van-e olyan testületi tag, aki részesül egyéb juttatásban?

 

Baltigh Márta polgármester:

 

A béremen és a költségátalányon kívül ún. cafeteria juttatásom van, mint minden önkormányzati dolgozónak, valamint hivatali mobiltelefon.

 

Pfeifer Ignác, Roma Nemzetiségi Önkományzat Elnöke:

Tisztelt Alpolgármester Úr!

 

A 2012. június 5-én kelt levelét megkaptam, amit köszönök szépen.

Sajnálattal veszem tudomásul, hogy a levelében leírtak egy része nem hogy megnyugtatott volna, hanem tovább növelte kételyeimet.

Ezért ismételten szeretném Önt kérni arra, hogy a magam és a fertőrákosi közvélemény teljes megnyugtatása érdekében ezúttal tényszerűen válaszoljon az alábbi kérdéseimre:

 

 1. Ha az EUROTAX program Ön szerint olyan alacsonynak minősítette a megvásárolt gépjármű futás teljesítményét, hogy 566 ezer forinttal megemelte a gépjármű eladási értékét, akkor  hogyan kell értelmezni a „ km korrekció” sorban szereplő  -52 ezer forintot ?

Ezen teljesen nyilvánvaló ellentmondást látszik alátámasztani a „Tényleges km futás” sor is, amelynél szereplő 145 ezer km-es érték több mint 11%-al, azaz jelentősen meghaladja az egy sorral lejjebb lévő „Átlagos km futás” értékét.

Az Ön soraiban szereplő összeg és az EUROTAX soraiban szereplő összeg között több mint 600 ezer forint a differencia.

Ez az összeg 12 szerese annak az összegnek, amit Ön megszavazott a hátrányos helyzetű fertőrákosi  gyermekek  ez évi táboroztatására.

 

 1. Ha Ön szerint a spoiler értékét is tartalmazza a 646 ezer forint összegű „Értéknövelő tényezők” sor az EUROTAX értékelésben, akkor miért szerepel külön számlán a spoiler 69.850 forintos összeggel? (Riasztóval együtt 127 ezer forint, amely összeget  a 11/2012 (II.01.)K.t. határozat is tartalmazza, amit Ön szintén megszavazott.)

Ezt látszik alátámasztani a Gépjármű megrendelő lap, ami fehéren-feketén tartalmazza, hogy a 4.390 ezer forintos vételár „ légterelő nélkül” értendő.

Ön szerint a légterelő és a spoiler nem egy és ugyanaz?

Azt már meg sem merem kérdezni, hogy a légterelő beváltotta-e a hozzáfűzött reményeket, hisz a vételárával újabb egy évig lehetett volna támogatni a hátrányos helyzetű gyermekeket…

 

 1. Levelét Ön azzal zárja, hogy alpolgármesteri munkáját nagy odafigyelés mellet végzi. Bizonyára ez így is van.  Eszerint Ön mégis magára vállalja azt a felelősséget, hogy a friss műszakis gépkocsin a hazaérkezést követően rövid időn belül már fékjavítást kellett végezni, ami újabb több 100 ezer forintos többletkiadást jelentett önkormányzatunknak?

Továbbá mivel magyarázza a „nagy odafigyelést” annak tudatában, hogy az Ön által letanúzott adásvételi szerződésen sem a dátum, sem pedig az eladó aláírása nem szerepel???

 

Tisztelt Szentesi Ervin Alpolgármestert Úr!

 

Nem lepődtem meg levele azon részén, ahol a képviselő testületre hárítja a döntés felelősségét, bár alpolgármesterként Ön is szavazati joggal rendelkező tagja.

 

Kérdéseimre írt levele tele van csúsztatásokkal, ezért válaszai nem „elegendőek”, és nem „megnyugtatóak” számomra.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő:

Végighallgattuk a napirend előtti felszólalását. Az, hogy ez a gépkocsi megvásárlása jó üzlet volt-e, vagy sem ez egy kérdés, de ezt a Képviselő-testület egyhangúlag megszavazta. A településen élőknek nincs joga, hogy ezért számonkérje a Képviselő-testületet.

A javítások pedig egy használt autó vásárlása után sajnos előfordulhatnak.

A Képviselő-testület nevében a számonkérést visszautasítom.

 

Pfeifer Ignác, Roma Nemzetiségi Önkományzat Elnöke:

Közszereplő vagyok, ehhez jogom van, itt adófizetők pénzéről beszélünk.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő:

A kérdések megválaszolásra kerültek.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Minden kérdésedre már korábban válaszoltunk.

 

Földes Tamás, képviselő:

Egy napirenddel kapcsolatos javaslatom lenne, az Általános Iskola Pedagógiai Programjának KT általi jóváhagyására már nincs szükség, azt az iskolával kapcsolatos változások miatt a Kormányhivatal fogja jóváhagyni, ezért javaslom a 3. napirendi pont levételét a napirendről.

 

Baltigh Márta polgármester:

 

Akkor én, mint előterjesztő a 3. napirendi pontot visszavonom és javaslatot tesztek a napirendi pontokra:

 

 1. Tar László kérelme

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Oktatási intézmények tanévzáró beszámolója.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 

 1. Beszámoló az önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Az önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetésének módosítása.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 8/2010. (VII. 16.) Ör. módosítása.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző

 

 1. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 16/2008. (XII. 23.) Ör. módosítása.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző

 

 1. Hosszútávú közbeszerzés kiírása a szúnyoggyérítés feladatainak ellátására.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. A Fertőrákos 037. hrsz. ingyenes tulajdonba adást megerősítő Képviselő-testületi döntés.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Fertőrákos Kápolna utca forgalmi rendjének meghatározása.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Fertőrákos turisztikai vonzerejének televíziós bemutatásának megrendelése.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló szándéknyilatkozat.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. A Fertőrákos Általános Iskola Konyha karbantartási munkái.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. A Fertőrákos Fő utca vízelvezetési beruházás pótmunkáiról.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Egyebek.

 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendi pontokat 7 igen szavazattal elfogadja.

 

1.napirendi pont: Tar László kérelme

 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság a tegnapi ülésén megtárgyalta, átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Földes Tamás Pénzügyi Bizottsági elnök:

 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a tegnapi ülésén megtárgyalta és egyhangúlag nem javasolja a terület eladását, tekintettel arra, hogy a településen kevés a zöldterület, valamint szoborállítás válik hamarosan szükségessé. Ez a bevétel nem növelné nagymértékben az önkormányzat bevételeit.

 

Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Amennyiben nem adjuk el a területet, akkor rendbe tudja tartani azt az önkormányzat? Mert most is nagy kosz és rendetlenség van az adott területen. A 2 önkormányzati munkás kevés ekkora település rendbentartására. A véleményem az, lehet, hogy kevés bevétellel járna, de a terület ahhoz kerüljön, aki azt rendben tudja tartani.

 

Földes Tamás képviselő,  Pénzügyi Bizottsági elnök:

A tegnapi PB ülésen elhangzott, hogy a jövő évi költségvetési koncepcióig gondolkodjon az önkormányzat azon, hogy egy Falugondnokságot hozzon létre megemelt létszámmal, és ezt milyen formában és feltételekkel tudja megtenni, mert ez a 2 személy tényleg kevés.

 

Kovács Pál, képviselő:

Én sem javaslom a terület eladását, mert a terület a védett várfal mellett található, arra úgysem lehet építeni.

 

Baltigh Márta polgármester:

Itt van a kérelmező is, átadom neki a szót.

 

Tar László, kérelmező:

Többször voltam egyeztetni a műemlékhatóságnál is, és tisztában vagyok vele, hogy a terület nem beépíthető. Én e terület mellett nőttem fel, nekem gyermekkori álmom, hogy ezt a területet rendbe tegyem és rendben tartsam. Ez a terület a nagymamám tulajdonában álló Fertőrákos 720 helyrajzi számához tartozott, azonban ez a 105 nm elcsatolásra került a digitalizált földhivatali térkép miatt 2008-ban, azonban akkor erről nem értesültem. Ezt az eredeti állapotot szeretném visszaállítani.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra a napirendi pontot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

67/2012.(VIII. 28.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Ifj. Tar László (9421 Fertőrákos, Fő utca 55.) 2012. július 19. napján kelt, a Fertőrákos 719 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan egy részének megvásárlásáról szóló kérelmét és azt nem támogatja.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről tájékoztassa.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2012. szeptember 15.

 

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk át a 2. napirendi pontra: Oktatási intézmények tanévzáró beszámolója.

 

Itt vannak az intézményvezetők, kívánják-e kiegészíteni az írásban beadott beszámolójukat.

 

Heizer Csabáné Fertőrákosi Óvoda vezetője:

Én annyit kívánnék megemlíteni, hogy az óvoda területén található kültéri játékok felülvizsgálata megtörtént és azok közül 1 darab játék megfelelő teljes mértékben a többi javításra, vagy bontásra szorul. Ezeket a játékokat a gyerekek nagyon szeretik, soha eddig nem történt baleset, azonban ezek bontásán, javításán, cseréjén az önkormányzatnak gondolkodnia kellene. Ütközéscsillapítást is meg kell oldani, kértem árajánlatot kavicsos megoldásra, ami 300.000 Ft.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra a napirendi pontot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

 

 

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

68/2012.(VIII. 28.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011/2012. tanéves beszámolóját.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:       2012. augusztus 30.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra a napirendi pontot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

69/2012.(VIII. 28.) KT. határozata

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Fertőrákosi Óvoda 2011/2012. nevelési évről szóló beszámolóját.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:       2012. augusztus 30.

 

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk át a 3. napirendi pontra: Beszámoló az önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.

 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót az Elnök Úrnak.

 

Földes Tamás képviselő,  Pénzügyi Bizottsági elnök:

 

A beszámoló alapján megállapítható, hogy az önkormányzatnál és szerveinél takarékos gazdálkodás folyt a 2012. I. félévében, az időarányos kiadások és bevételek teljesültek, a tervezett beruházások anyagi fedezete biztosított. A PB a beszámolót egyhangúlag változatlan formában elfogadásra javasolja.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra a napirendi pontot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

70/2012.(VIII. 28.) KT. határozata

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő:  azonnal

 

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk át a 4. napirendi pontra: Az önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetésének módosítása.

 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság és a Jogi és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta, átadom a szót az Elnök Uraknak.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselö, JÜB Elnöke:

 

A Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, és azt elfogadásra javasolja azzal a módosítással, hogy az alaprendelet 9. § (2) bekezdés b) pontjának második mondatrésze („illetve a környezetvédelmi alap cél szerinti felhasználásának”) törlésre kerüljön.

 

Földes Tamás képviselő,  Pénzügyi Bizottsági elnök:

Ezt a módosítást elfogadhatónak tartom, a költségvetés módosítására az előirányzatok változása miatt van szükség.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra a módosító javaslatot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet-tervezet Jogi és Ügyrendi Bizottság által javasolt módosítását 7 igen szavazattal elfogadja.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, akkor a módosított rendelet-tervezetet felteszem szavazásra. Az elfogadásához minősített többség szükséges. Megállapítom, hogy a rendelet-tervezet 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra került.

 

Rendelet-tervezetet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.

 

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk át az 5. napirendi pontra: Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 8/2010. (VII. 16.) Ör. módosítása.

 

Lakossági bejelentések érkeztek, hogy a rendelkezésre álló időt hosszabbítsuk meg.

A rendelet-tervezetet a JÜB megtárgyalta, átadom a szót az Elnök Úrnak. Én javaslom, hogy a rendelet-tervezetet úgy módosítsuk, hogy ne hétfő és pénteki napon lehessen tüzelni, hanem hétfőtől péntekig reggel 8 és 18 óra között.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselö, JÜB Elnöke:

A rendelet-tervezetet a JÜB 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja. A Polgármester Asszony változatát nem tárgyalta a JÜB és az SzMSz szerint ha ez a KT álláspontja, akkor ezt a JÜB újból meg kell tárgyalnia.

 

Baltigh Márta polgármester:

Tekintettel arra, hogy mindenki egyetért a bővítésben, javaslom, hogy a rendelet-tervezetről szóló előterjesztés kerüljön visszavonásra.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

A rendelet-tervezetet visszavonom és felkérem a JÜB-t, hogy következő ülésén tárgyalja meg újból a rendelet-tervezetet.

 

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk át a 6. napirendi pontra: A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 16/2008. (XII. 23.) Ör. módosítása.

 

Átadom a szót az előterjesztőnek.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

A Kormányhivatal észrevételei alapján kell módosítani a rendeletet, ami technikai jellegű módosítás, a rendelet lényegét nem változtatja meg. A JÜB megtárgyalta, átadom a szót az Elnök Úrnak.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselö, JÜB Elnöke:

A rendelet-tervezetet a JÜB 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, akkor a rendelet-tervezetet felteszem szavazásra. Az elfogadásához minősített többség szükséges. Megállapítom, hogy a rendelet-tervezet 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra került.

 

Rendelet-tervezetet a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.

 

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk át a 7. napirendi pontra: Hosszútávú közbeszerzés kiírása a szúnyoggyérítés feladatainak ellátására.

 

Érkezett egy felkérés a kistérségtől, hogy SMJV gesztorságával 5 évre kiírnánk a szúnyoggyérítésre vonatkozó közbeszerzést, ezáltal olcsóbb lenne és hamarabb kezdődhetne a szúnyoggyérítés.

A kérdést a PB megtárgyalta, átadom a szót az Elnök Úrnak.

 

Földes Tamás képviselő,  Pénzügyi Bizottsági elnök:

A PB egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot azzal, hogy a Polgármester Asszony javaslatára a határozatban szerepeljen a 60 hektár, valamint az idei 3 alkalom helyett a 4 alkalom.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra a napirendi pontot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

71/2012.(VIII. 28.) KT. határozata

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Fertőrákos közigazgatási határán belül elvégzendő és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának gesztorságával a 2013-2017. közötti időszakra vonatkozó szúnyoggyérítés közbeszerzési eljárás lebonyolítását, melyet támogatazzal, hogy Fertőrákos területén 60 hektáron, szezononként 4 (négy) alkalommal történjen kémiai szúnyoggyérítés.

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az érintettek a döntésről tájékoztassa és felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges iratokat aláírja.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:       2012. augusztus 31., illetve 2017. december 31.

 

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk át a 8. napirendi pontra: A Fertőrákos 037. hrsz. ingyenes tulajdonba adást megerősítő Képviselő-testületi döntés.

 

Egy korábban meghozott KT döntés megerősítése szükséges, hogy a Fertőrákos 037 hrsz. ingatlant az önkormányzat ingyenes tulajdonba kapja.

 

Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra a napirendi pontot.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

 

 

 

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

72/2012.(VIII. 28.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete – megerősítve 48/2010. (VIII. 17.) KT határozatában foglaltakat – a Magyar Állam tulajdonában álló és a Fertő-Hanság Nemzeti Park vagyonkezelésében lévő Fertőrákos külterület 037 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdonba történő ingyenes átadását kezdeményezi.

 

A Fertőrákos külterület 037 helyrajzi számú ingatlant az Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt „településrendezés”, „csatornázás” „helyi közutak és közterületek fenntartása”  önkormányzati feladatok ellátásának segítése érdekében kívánja ingyenesen tulajdonba venni és az ingatlant útként kívánja felhasználni.

 

Az Önkormányzat a 2012. évi költségvetés általános tartalékának terhére, saját költségén vállalja a Fertőrákos külterület 037 helyrajzi számú ingatlan átvételével kapcsolatos járulékos költségeket.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testületi határozatot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé továbbítsa.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:       2012. december 31. 

 

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk át a 9. napirendi pontra: Fertőrákos Kápolna utca forgalmi rendjének meghatározása.

 

A Kápolna utcával kapcsolatos korábbi határozat visszavonása szükséges.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselö, JÜB Elnöke:

 

Úgy vélem, ha ez a határozat visszavonásra kerül, ez azt jelenti, hogy nem volt jó ez a határozat. Az ottani tulajdonosok érdekeit sérti a határozat.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

Kinek az érdekeit sérti, ha az önkormányzat rendbeteszi az utat?

 

Dr. Ecsédi Károly képviselö, JÜB Elnöke:

Azok érdekei sérülnek, akik a forgalmat korlátozó tábla kihelyezése miatt nem tudják onnan megközelíteni a mezőgazdasági területeiket.

 

Dr. Nagy Attila Jegyző:

Az érintett út egy része a Fertő-Hanság Nemzeti Park kezelésében van, személyes bejáráson vettünk részt a Nemzeti Park kollégáival. Tájékoztattam őket az út tulajdoni viszonyairól, valamint a fennálló problémáról. Támogatásukról biztosították az önkormányzatot mind abban, hogy esetleg az önkormányzat ingyenes tulajdonbaadást kezdeményez a Magyar Állam felé, mind a terület kezelésével kapcsolatban.

Elmondták, hogy pénzbeli eszközeik nincsenek, de munkagépeket tudnak biztosítani, vagy a kitermelt föld elhelyezésében tudnak segítséget nyújtani.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselö, JÜB Elnöke:

Ne vegyünk át olyan utat, amire csak költeni kell az önkormányzatnak.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Az erdő felőli út földhivatalilag nem út, de akkor 3 mezőgazdasági terület nem megközelíthető, tehát zárvány. A földhivatali digitalizáció miatt lehet, hogy eltűnt a korábban útnak lejegyzett út. A másik észrevételem, hogy a Kápolna utcában a mezőgazdasági területek határán végig fel volt falazva egy támfal, nem onnan voltak megközelíthetőek a telkek, de ezeket a tulajdonosok megbontották. Ezért is folyhat le ott a csapadékvíz. Az utat a nehéz munkagépek is tönkreteszik, nemcsak az eső.

 

Földes Tamás képviselő,  Pénzügyi Bizottsági elnök:

Az extrém időjárás okozta a helyzetet, amit az önkormányzatnak kell megoldania. Véleményem szerint az utat a Magyar Államtól át kellene venni.

 

Baltigh Márta polgármester:

Véleményem szerint a probléma megoldását a fenti, erdei út rendbetételével kell kezdeni.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselö, JÜB Elnöke:

Nem onnan hömpölyög le a víz a Kápolna utcáig, hanem a mezőgazdasági területeken lehulló csapadék miatt.

 

Baltigh Márta polgármester:

És a felső, erdei útról is. Nagyon mély vízfolyások vannak a Kápolna utca irányába a mezőgazdasági földeken keresztül, amit a heyszíni bejáráson Te is tapasztalhattál.

 

Javaslom, hogy a határozati javaslatokat fogadja el a KT, ami a korábbi határozat visszavonásáról és arról szól, hogy bízza meg a KT a Jegyző Urat földméréssel kapcsolatos árajánlat beszerzésére és a legolcsóbb ajánlatot fogadja el, valamint azt rendelje meg, hogy a következő rendes képviselő-testületi ülésen ezen információk alapján tudjunk dönteni.

 

Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra a napirendi pontokat.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

73/2012.(VIII. 28.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. július 24-i Képviselő-testületi ülésen hozott 63/2012. (VII. 24.) KT határozatát visszavonja.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:       2012. szeptember 15.

 

Felteszem szavazásra a 2. határozati javaslatot:

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

74/2012.(VIII. 28.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Kápolna utca helyreállításának ügyét és felhatalmazza a jegyzőt, hogy az érintett két útszakasz földmérő általi felmérésére kérjen be árajánlatokat, azok közül a legolcsóbb ajánlatot adót bízza meg – az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartalékának terhére – a kiméréssel, és annak eredményét a következő rendes Képviselő-testületi ülésre terjessze elő.

 

Felelős:           dr. Nagy Attila jegyző

Határidő:       2012. szeptember 30.

 

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk át a 10. napirendi pontra: Fertőrákos turisztikai vonzerejének televíziós bemutatásának megrendelése.

 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, átadom a szót az Elnök Úrnak.

 

Földes Tamás képviselő,  Pénzügyi Bizottsági elnök:

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag 5 perces film megrendelését támogatja 500.000 Ft + ÁFA összegben az Idegenforgalmi Alapból.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselö, JÜB Elnöke:

Fertőrákos népszerűsítése érdekében az fizessen, akinek ez érdekében áll.

 

Dr. Horváth Ákos Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

Az ár és az időszerűség kérdéses számomra. Az árról érdemes lenne alkudni, a megjelenesét sem most őszre, hanem tavaszra, a turista szezon előtt javaslom.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

A megjelenésre én is a tavaszt javaslom.

 

Wild Robert képviselő:

Véleményem szerint ne kereskedelmi TV-t bízzunk meg erre a feladatra, hanem közszolgálatit.

Az ár érték arányt sem érzem, hogy összhangban lenne egymással.

 

Baltigh Márta polgármester:

Javaslom, hogy a Sopron TV-t keressük meg ez ügyben.

 

Dr. Horváth Ákos Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

Itt a megjelenés lényeg, nem a film leforgatása.

 

Baltigh Márta polgármester:

Tekintettel arra, hogy a kérdésben nem tud a KT dönteni, előterjesztőként visszavonom a határozati javaslatot azzal, hogy javaslom, hogy a KT térjen rá vissza tavasszal.

 

Térjünk át a 11. napirendi pontra: Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló szándéknyilatkozat.

 

Korábbi polgármesteri megbeszélések során merült fel ennek lehetősége, hogy a 4 érintett önkormányzat valamilyen formában társuljon.

Ez most egy szándéknyilatkozat lenne, a tárgyalások eredményétől függne, hogy csatlakozunk-e.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselö, JÜB Elnöke:

A járások felállásával derülnek ki a hatáskörök, addig nem kellene dönteni ilyen kérdésekban, amikor szinte semmi információ nem áll rendelkezésre. 2000 fős lakosságlétszám felett nem kötelező a közös önkormányzati hivatal létrehozása. Azt kell majd 2013. januárja után megnézni, hogy az egyesülés milyen előnyökkel jár.

 

Baltigh Márta polgármester:

Az ágfalvi kolléga vetete fel az ötletet és minden megbeszélés kérdése.

 

Dr. Horváth Ákos Jogi és Ügyrendi Bizottság külső tagja:

Értem a célt, hogy Sopronnak valamilyen ellensúlya legyen a 4 önkormányzat, de erre nem a közös önkormányzati hivatal a megoldás.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Ahogy korábban is említettem 3 féle megoldás lehetséges:

 

 1. Közös önkormányzati hivatal, ami hatósági és önkormányzati feladatok ellátására jöhet létre, ezt ismeri az új önkormányzati törvény 84. §-a. Ebben az esetben marad a 4 önkormányzat, a 4 Képviselő-testület, de egy Polgármesteri Hivatal látja el a feladatokat és az ügyfeleknek azt a hivatalt kell felkeresni. A megbeszéléseken ez hangzott el és az ágfalvi határozatban is ezt fogadták el.

 

 1. Önkormányzatok egyesülése, amivel az önkormányzatiság és a KT is megszűnik.

 

 1. Intézményfenntartói társulás, például a családsegítő, gyermekjóléti szolgálatra, könyvtárra stb.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselö, JÜB Elnöke:

Ha Sopron ellen akar a 4 önkormányzat összefogni, a 4 önkormányzat szavazatát például a Vízműben nem befolyásolja a közös önkormányzati hivatal felállítása, a szavazati arányok maradnak.

 

Baltigh Márta polgármester:

 

Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra a napirendi pontokat.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 igen, 1 tartózkodás mellett 5 nem szavazattal a határozati javaslatot nem fogadta el.

 

Wild Robert képviselő eltávozik.

 

Térjünk át a 12. napirendi pontra: A Fertőrákos Általános Iskola Konyha karbantartási munkái

 

Baltigh Márta polgármester:

Érkezett egy kérelem a konyha bérlőjétől, aki most újította fel részben a konyhát. A kérelmet a PB megtárgyalta, átadom a szót az Elnök Úrnak.

 

Földes Tamás képviselő,  Pénzügyi Bizottsági elnök:

A PB egyhangúlag támogatja a határozati javaslatot azzal, hogy a felújítás határideje 2012. szeptember 15., költsége az általános tartalék terhére 250.000 Ft + ÁFA legyen.

 

Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra a napirendi pontokat.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

75/2012.(VIII. 28.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a SÉF-MOGUL Vendéglátó Bt. ügyvezetője, mint a Fertőrákosi Általános Iskola Konyha bérlője által a konyha felújítására vonatkozó kérelmét és azt – az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartalékának terhére – 250.000 Ft + ÁFA, azaz kettőszázötvenezer forint + általános forgalmi adó összegben elfogadja.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a felújítási munkálatokat rendelje meg, annak szabályszerű elvégzését a műszaki ellenőrrel ellenőriztesse le és a számla összegét szabályszerűen fizesse ki.

 

A kivitelezés határideje: 2012. szeptember 15.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2012. szeptember 30.

 

Baltigh Márta polgármester

Térjünk át a 13. napirendi pontra: A Fertőrákos Fő utca vízelvezetési beruházás pótmunkáiról.

 

Az előterjesztést mindenki megkapta, a PB az előterjesztést megtárgyalta, átadom a szót az Elnök Úrnak.

 

Földes Tamás képviselő,  Pénzügyi Bizottsági elnök:

A PB egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását. Ez a pótmunka megvalósult, amit a műszaki ellenőr is leigazolt.

 

Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra a napirendi pontokat.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

76/2012.(VIII. 28.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Fő utca – Patak sor csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója során a SWIETELSKY Magyarország Kft. által benyújtott pótmunka igényt és azt – az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartalékának terhére – 500.000 Ft + ÁFA, azaz ötszázezer forint + általános forgalmi adó összegben elfogadja.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a pótmunka elvégzéséről a vállalkozóval kössön szerződést és a megállapított összeg szabályszerű kifizetéséről gondoskodjék.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2012. szeptember 30.

 

Baltigh Márta polgármester:

Akkor a napirendi pontok tárgyalása után rátérhetünk az egyebek tárgyalására.

Átadom a szót a Jegyző Úrnak.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

A korábbi KT döntés értelmében megrendeltem az ALFA-GIROD Kft-től a Fő utcai parkoló felfestését, de az Egészségházzal szembeni részen nem dőlt el, hogy milyen feliratok legyenek.

 

Baltigh Márta polgármester:

Abban egyezhetünk meg, hogy ne legyenek feliratok az Egészségház előtt, csak a felfestés a parkolóhelyek kijelöléséről.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés az ülést bezárom.

 

 

 

     …………………………….                              …………………………….     

Baltigh Márta                                    dr. Nagy Attila

                        Polgármester                                           Jegyző