KT jkv. 2012.09.25

KÉPVISELŐ-TESTÜLET

FERTŐRÁKOS

 

23/2012. 

 

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2012. szeptember 25-én 16.00 órakor megtartott rendes Képviselő-testületi ülésen.

 

Jelen vannak:   

 

Baltigh Márta polgármester,

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester,

Dr. Ecsédi Károly, képviselő

Földes Tamás, képviselő,

Puskás Csaba, képviselő,

 

 1. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.

 

Baltigh Márta polgármester:

Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitom.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Pfeifer Ignác a Roma Nemzetiségi Önkományzat Elnöke írásban jelezte, hogy napirend előtti felszólalással kíván élni.

 

Földes Tamás, képviselő:

Lenne egy ügyrendi javaslatom a nepirendi pontokra. A rendőrségi beszámoló legyen az első, még a polgármesteri beszámoló és a napirend előtti felszólalás előtt.

 

Baltigh Márta polgármester:

Aki ezzel az ügyrendi javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal az ügyrendi javaslat elfogadásra került.

 

Átadom a szót Szabó Jenő r. alezredes, kapitányságvezető Úrnak.

 

Szabó Jenő r. alezredes, kapitányságvezető

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester asszony, tisztelt képviselők, megjelentek.

Jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget a mai beszámolóval, de örömmel jöttünk Önökhöz. Az írásos beszámolónkat elküldtük korábban, remélem minden képviselő részére elérhető volt.

Dobos Béla Körzeti megbízott 2007. óta teljesít szolgálatot Fertőrákoson. A 2009. évben volt utoljára felkérés rendőrségi beszámolóra, ott a településen fokozottabb rendőri jelenlétet kértek a képviselők. A Körzeti Megbízottal kapcsolatban a rendőrségnek is az a célja, hogy a munkaidejének minél nagyobb részét töltse itt, azonban nem minden telelpülésnek van KMB-je. Egyre nehezebb a szolgálat színvonalát tartani. A lakosság szubjektív biztonságérzete nem esik egybe a kapitányság objektív mérőszámaival, melyek országos szinten is jónak mondhatók, az országos listán a 13. helyen állunk. A lakosságnak más az érzése, idegenek vannak a településen, akiket nem ismernek, elindult egy országon belüli migrációs folyamat. Bűncselekmények száma csekély, a balesetek száma tavaly 5 volt, idén a mai napig 3, azonban ezek közül mindegyik súlyos sérüléssel járt. A trafipax kihelyezése belterületre nem indokolt, baleseti gócpont nincs a településen és a trafipax felállításának technikai paraméterei sem alkalmasak erre.

Az előrelépés azonban minden esetben szükéseges, ami a bűnmegelőzésben lehetséges. Főleg időskorúak és fiatalok tájékoztatására helyezzük a hangsúlyt.

Köszönöm, hogy meghallgattak.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

 1. októberében volt egy temetői bűncselekmény, sok sírt rongáltak meg és loptak le róluk tárgyakat. Meg lett az elkövető?

 

Szabó Jenő r. alezredes, kapitányságvezető

Nincs meg a tettes, sajnos nem érkezett hasznos bejelentés, ami alapján elindulhatott volna a rendőrség.

 

Baltigh Márta polgármester:

Lehet, hogy a KMB itt tölti a munkaidejénak nagy részét, de ezt a lakosok nem érzékelik. A Meggyesi útra is kerülhetne negyobb figyelem, nagyon megnőtt a forgalom, gyakrabban kellene ott ellenőrizni.

 

Szabó Jenő r. alezredes, kapitányságvezető

Migrációs osztályunk jár ellenőrizni a Meggyesi útra. A KMB munkaidejét próbáljuk úgy tolni, hogy nappali időszakban töltse ki, mert eddig főleg éjszakai szolgálatra volt beosztva.

Kiemelt figyelmet fogunk fordítani az itt jelzett problémákra.

 

Baltigh Márta polgármester:

Köszönöm a kapitánységvezető Úrnak a beszámolót és most átadom a szót Pfeifer Ignác, Roma Nemzetiségi Önkományzat Elnökének.

 

Pfeifer Ignác, Roma Nemzetiségi Önkományzat Elnöke:

Köszönöm a szót. Jelezném a Jegyző Úrnak, hogy szó szerinti jegyzőkönyvezést kérek.

 

Tisztelt Polgármester Asszony, Képviselő Testület, Jegyző Úr, Fertőrákosiak!

 

Ismét napirendi pontok előtti felszólalást kértem.

Erre az SZMSZ adta lehetőségem van, mint RNÖ elnök. S szeretném közölni azon képviselő urakkal, akik ezt nemtetszéssel fogadták, fogadják, hogy ezzel a lehetőségemmel ezután is élni fogok, amennyiben közügyeket érintek.

 

Itt szeretném megemlíteni Dr. Ecsédi Károly képviselő úrnak, úgy is mint jogi és ügyrendi bizottság elnökének, hogy nem kell a tisztelt képviselő testületnek megszavaznia a hozzászólásomat, mivel tanácskozási joggal veszek részt a testületi ülésen.

Sajnálatos módon vettem tudomásul, hogy képviselő úr a kérdéseimet számonkérésként értékelte.

Most és ezután is visszautasítok minden olyan megjegyzést, ami a Roma önkormányzot-ot sérti, hisz Ön is közszereplő, és egy közszereplőnek,  ha kritika is éri higgadtan kell, hogy nyilatkozzon.

 

Ezúttal is megkérem a Tisztelt Képviselő testületet, ha kérdésük van felém, tegyék meg nyíltan, és tartózkodjanak az olyan megjegyzésektől, mint ami legutóbb valaki szájából elhangzott,

”nehogy már a farka csóválja a kutyát”, méltatlan a képviselői munkához. 

 

Tisztelt Polgármester Asszony!

 

Megkaptam a levelét.

 

A Rákosi Hírmondóval kapcsolatban: 

Nagy szerepe van a köszönetnyilvánításnak, ez egy szép dolog, csak támogatni tudom, de mikor egy Roma önkormányzat kimarad ebből, az felháborító. Nem azt kértem, hogy személy szerint nekem köszönje meg, még akkor sem, ha a saját költségemmel támogattam a falutakarítást,  nem is vártam volna el a köszönet nyilvánítást,  ha Önök az Alpolgármester Úrral erre nem tesznek ígéretet.

 

Nagyon örülnék, ha minden lakosnak internete lenne, ugyanis a honlapot, csak úgy lehet elérni!

 

A költségáltalány, ami 77.300.- , Ön azt azért kapja, hogy a kiadásait abból fedezze, többek közt a telefonját is.

Itt szeretném újra megemlíteni, ami az elmúlt testületi ülés jegyzőkönyvéből  kimaradt, tudomásom szerint az előző polgármester sem vette igénybe az Ön által említett flottatelefont.

 

Köszönöm, várom válaszukat.

 

Baltigh Márta polgármester:

Én úgy gondolom, hogy új kérdés nem hangzott el, azokra már korábban írásban válaszoltam.

 

Pfeifer Ignác, Roma Nemzetiségi Önkományzat Elnöke:

De, elhangzott új kérdés.

Mikor hajlandó Ön már valamire is így, érdemben válaszolni?

 

Baltigh Márta polgármester:

Nagyon szépen megkérem, ne vágjon a szavamba.

 

Pfeifer Ignác, Roma Nemzetiségi Önkományzat Elnöke:

Most már elég, a levelezéséből elég. Válaszoljon.  A közvélemény tudja meg, hogy egyáltalán miről folynak a dolgok. Nem kell nekem levelezés.

 

Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Én igazából nem kívántam hozzászólni, mert nem vagyok érintett. De mint a falu egyik lakosa és választópolgára kénytelen vagyok megszólalni. Én azt ajánlom a Pfeifer Úrnak, járjon a faluban és hallgasson meg embereket és tisztában lesz a közvélemény véleményével. Én a múlt héten pénteken voltam az orvosi rendelőben, ahol néhány ember beszélgetett erről a cikkről, az emberek nagyrésze nem tudta, miről van szó. Próbáltam elmondani saját szavaimmal, hogy miről van szó. Egyetlen egy ember mondta azt, hogy ő nem tudja, hogy tényleg kellett-e az az autó? Mindenki azt mondta, hogy kellett. Én komolyan veszem a kapcsolattartói feladatomat, a Kovács domb és a Patak sor egy része tartozik hozzám. Ezt követően a hétvégén néhány embertől megkérdeztem, mi a véleményük mindarról, ami ezügyben elhangzott, illetve suttogó propaganda címszó alatt terjed. Tanácsolom Pfeifer Úrnak, hogy Ő is érdeklődjön, aztán akkor egészen más lesz a véleménye. Mert olyasmi is elhangzott, hogy nagyon furcsa dolog, hogy valaki köztiszteletben álló emberek becsületét próbálja kikezdeni. Javaslom Pfeifer Úrnak, hogy nézze meg a legutolsó választási eredményeket és hasonlítsa össze egymással a különböző szavazati adatokat, arányokat fog látni. Ez az arány ma sem változott meg. De ha már egyszer kikényszeríttette a szót belőlem, a napirend előtti felszólalásával, azt mondta a roma önkormányzatot a Polgármester asszony kihagyta valamilyen dícséretből, nem tudom, mire gondolt. Akkor én megkérdezem azt, a roma kisebbségi önkormányzatnak mi a véleménye arról, hogy lassan a fertőrákosi iskola belekerül a szegregált iskolák körébe? Mert felső tagozatból több gyereket kivettek azért, azért mert…

Nem tudom, nem lenne talán feladata a kisebbségi önormányzatnak a problémás emberekkel, problémás szülőkkel elbeszélgetni, hogy uram bocsá’…

 

Pfeifer Ignác, Roma Nemzetiségi Önkományzat Elnöke:

Ez nem ide tartozik.

 

Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

De igen, ide tartozik.

 

Pfeifer Ignác, Roma Nemzetiségi Önkományzat Elnöke:

Ne tereljen el, ez egy másik téma. Messzemenőkig viasszautasítom.

 

Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Pfeifer Úr, én meghallgattam azt, amit Ön mondott, maga is hallgassa meg, amit mondok.

 

Szentesi Ervin, képviselő, alpolgármester:

Ne kiabáljál be, hallgasd végig, amit elmond.

 

 

Pfeifer Ignác, Roma Nemzetiségi Önkományzat Elnöke:

Mi az, hogy ne kiabáljak?

 

Szentesi Ervin, képviselő, alpolgármester:

Mert ez nem stílus, azért.

 

Pfeifer Ignác, Roma Nemzetiségi Önkományzat Elnöke:

A Ti stílusotok stílus? A farka csóválja a kutyát.

 

Szentesi Ervin, képviselő, alpolgármester:

Igen, az a stílus, abból tanulhatsz.

 

Baltigh Mártas polgármester.

János légy szíves folytasd, ha még van mondanivalód.

 

Rajki János Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Azt szeretném csak mondani, hogy véleményem szerint kisebbségi önkormányzatnak nemcsak az a kötelessége és főleg nem az a kötelessége, hogy alaptalanul vádaskodjanak, hanem az a kötelezettsége, hogy saját házuk táján jelentkező problémákat igyekezezzenek megoldani, és ha úgy tetszik igyekezzenek besegíteni a problémák megoldásában a többségi önkormányzatnak. Köszönöm a figyelmet.

 

Pfeifer Ignác, Roma Nemzetiségi Önkományzat Elnöke:

Szeretnék egy mondatban válaszolni az újságcikkre. Természetesen az emberek másként értelmezik a cikket. Ott 6 millióról beszél a fáma. A 6 millió ön szerint hogy jött ki.

 

Baltigh Márta polgármester:

Ha nincs több hozzászólás, akkor szeretném folytatni.

 

Pfeifer Ignác, Roma Nemzetiségi Önkományzat Elnöke:

Én a Rajki Úrtól kérdeztem.

 

Baltigh Márta polgármester:

Senkinek nincs már kérdése, hozzászólása, a témában.

 

Pfeifer Ignác, Roma Nemzetiségi Önkományzat Elnöke:

Meg lett vezetve a közvélemény.

 

Baltigh Márta polgármester:

János, erre nem válaszolunk, írásban az összes kérdésére választ kapott az autóval kapcsolatosan a szóló, úgyhogy most szeretném folytatni.

 

A lejárt határidejű határozatokról szeretném tájékoztatni a T. Képviselő-testületet:

 

 1. A Fő utca vízelvezetés pótmunkák kifizetésre kerületek.
 2. Az augusztusi testületi ülésen hozott határozatokról az érintetteket kiértesítettük.
 3. A konyha karbantartási munkáira a KT szeptember 15-i határidővel 250.000 Ft + ÁFA összeget határozott meg, mely elkészült és összege 186 e Ft lett. A járólapozás az őszi szünetben fog megvalósulni, tehát kereten belül maradunk.
 4. Tűzoltó Egyesület beszámolóját megkaptam a Tűzoltónap megtartásáról.

 

Az előző Képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak beszámolója:

 

Aug. 29.          Kistérségi elnökségi ülés.

Aug. 30.          Boglárhegy területén lévő illegális szemétlerakó ügyében egyeztető tárgyalás volt.

Szept. 3.          Évnyitó az iskolában.

Szept. 4.          Győr-Moson-Sopron Megyei területfejlesztési koncepcióval kapcsolatos fórum.

Szept. 10.        Kok Miklóssal a Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatárásval helyszíni bejáráson vettem részt.

Szept. 11.        Sajtótájékoztató Sopronban a Kőfejtő ügyében.

Szept. 14.        Helyszíni bejárás a Kőfejtőben a parkoló és buszparkoló engedélyezési eljárása tárgyában.

Szept. 15.        Kópháza Megyei Nemzetiségi nap. Sajnálattal kellett megállapítanom, hogy sem a Fertőrákosi Roma-, sem a Fertőrákosi Német Nemzetiségi Önkormányzat nem képviseltette magát a rendezvényen.

Szept. 17.        Magyar Közút Nonprofit Zrt. helyszíni bejárás.

Szept. 18.        Kistérségi Elnökségi Ülés.

Szept. 20.        Hulladéklerakó rekultivációja ügyében helyszíni bejárás a Környezetvédelmi Felügyelőség munkatársaival.

Szept. 25.        Mágel Ágost Úrral személyes találkozó a fertőrákosi szemétlerakó rekultivációja ügyében.

 

Kérem a T. Képviselőket, hogy a beszámolóról és a lejárt határidejű határozatokról szavazzanak. Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal a beszámoló és a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatás elfogadásra került.

 

Térjünk át a napirendi pontokra. A módosított meghívót mindenki megkapta, a Fertőrákosi 074/157. hrsz. út sárrázójának építéséről szóló előterjesztést visszavonom, mert az árajánlat csak a mai napon érkezett meg.

 

Kérem a T. Képviselőket, hogy a napirendről szavazzunk. Megállapítom, hogy a napirendek 5 igen szavazattal elfogadásra kerültek.

 

Napirendi pontok:

 

 1. Rendőrségi beszámoló Fertőrákos közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Ifj. Tar László kérelme

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Szedenics Péter ingatlanvásárlási kérelme.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Fertőrákosi Általános Iskola és AMI második napközis csoportjának indítása.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Szándéknyilatkozat a Fertőrákosi Általános Iskola és AMI működtetéséről.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Galambos György kérelme.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. A helyi állattartás szabályairól szóló 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.

Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző

 

 1. Közös Polgármesteri Hivatal létrehozásáról szóló szándéknyilatkozat.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozás.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. A Fertőrákos 1029/2 hrsz. ingyenes tulajdonba adása a Magyar Állam részére.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Fertőrákos Fő utca járda rekonstrukció.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Közmeghallgatás és falugyűlés időpontjainak kijelölése.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. A 70. életévüket betöltött idősek köszöntése.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. 2012. évi munkaterv módosítása

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Egyebek.

 

Baltigh Márta polgármester:

 

Az 1. napirendi pontot már megtárgyalta a testület, ezért térjünk át a 2. napirendi pontra:

Ifj. Tar László kérelme

 

Ifj. Tar László az előző KT ülésen megtárgyalt kérelme után újabb kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, melyben a kérdéses terület megvásárlásáról szóló ajánlatát megemelte.

Meg kell jegyeznem, hogy hogy az írásos kérelme egy részét visszautasítom, mert senkit sem befolyásola döntésében, hogy vendéglős.

 

Puskás Csaba képviselő:

Nem azért indultam a választáson, hogy Fertőrákos érdekeit ne vegyem figyelembe. Az előző kérelmében miért nem írta le, hogy az érintett területre koktélbárt szeretne? Támogatom ezt az elképzelést, de a megjegyzést visszautasítom.

 

Ifj. Tar László kérelmező:

Kérem, hogy ne vegyék magukra a kérelmemben leírt megjegyzést, nem akarok ellenséges kapcsolatot az önkormányzattal.

 

Baltigh Márta polgármester:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a kérelmet, átadom a szót az Elnök Úrnak.

 

Földes Tamás, képviselő, PB Elnök:

 

A Képviselő-testület nem vállalkozásellenes, én a magam részéről üdvözlöm ezt a lehetőséget. Az előző KT ülésen információhiányban szenvedtünk, mert nem tudtuk, hogy ott koktélbár nyitása lenne a cél. Azonban ez a terület a vagyonkataszterünk alapján korlátozottan forgalomképes, ezért ezt a területet a vagyonkataszter módosítása nélkül nem is tudnánk eladni.

A Pénzügyi Bizottság javaslata az, hogy az érintet területetet egy hosszútávú, tartós bérletbe adnánk át a kérelmezőnek, ha ez megfelelő lenne.

 

Ifj. Tar László kérelmező:

Természetesen megfelelő ez részemre.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő:

Javaslom, hogy a következő KT ülésre a szerződésről legyen egy előterjesztés és a mostani előterjesztést javaslom módosítani a következők szerint:

 

„Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a kérelmezővel az érintett terület hosszútávú bérbeadásáról tárgyaljon és a szerződés tervezetét határozati javaslatként terjessze elő a következő Képviselő-testületi ülésre”.

 

 

 

 

 

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk a módosító indítványról. Megállapítom, hogy a módosító indítvány 5 igen szavazattal elfogadásra került.

Kérem szavazzunk a módosított határozati javaslatról.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

80/2012.(IX. 25.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta ifj. Tar László (9421 Fertőrákos, Fő utca 55.) az önkormányzat 1/1 tulajdonában álló fertőrákosi 719 helyrajzi számú ingatlan 105 mterületének megvásárlásáról szóló 2012. szeptember 17. napján kelt kérelmét.

A Fertőrákos 719 helyrajzi számú ingatlan az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 14/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 2. számú függeléke alapján korlátozottan forgalomképes vagyon, így a kérelemben leírt terület nem elidegeníthető.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a kérelmezővel az érintett terület hosszútávú bérbeadásáról tárgyaljon és a szerződés tervezetét határozati javaslatként terjessze elő a következő Képviselő-testületi ülésre.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester.

Határidő: 2012. október 30.

 

Baltigh Márta polgármester:

Kérem térjünk át a 3. napirendi pontra.

Szedenics Péter ingatlanvásárlási kérelme.

 

A kérelmet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót a PB Elnökének.

 

Földes Tamás, képviselő, PB Elnöke:

Az értékbecslést mindenki megkapta, azt és a kérelmet a PB megtárgyalta és az értékbecslésben szereplő 9.800.000 forintos vételárat a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő:

Tovább kellene gondolni a befolyó összeg felhasználsát, pl. a Kőfejtő mögötti terület fejlesztésére lehetne fordítani.

 

Földes Tamás, képviselő, PB Elnöke:

Ez az összeg zárolásra kerülne és a 2013. évi költségvetés tárgyalásakor születne döntés a felhasználásáról. Működésre ez az összeg nem fordítható.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges és név szerinti szavazást kell tartani:

 

Baltigh Márta                                     Igen

Dr. Ecsédi Károly                  Igen

Földes Tamás                         Igen

Puskás Csaba                         Igen

Szentesi Ervin                        Igen

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

81/2012.(IX. 25.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szedenics Péter (9421 Fertőrákos, Patak sor 27.) 2012. szeptember 10. napján kelt, az önkormányzat 1/1 tulajdonában álló Fertőrákos 1107/3 hrsz. ingatlan megvételéről szóló ajánlatát és azt az értékbecslésben megállapított vételárban, 9.800.000 forintban, azaz kilencmillió-nyolcszázezer forintban ajánlja fel megvételre a kérelmezőnek.

 

A vételárat a Vevő a szerződés aláírásától számított 30 napon belül egyösszegben köteles befizetni az önkormányzat számlaszámára.

 

Az adásvételi szerződés összes költségét – így különösen a földmérés, az adásvételi szerződés megkötésének és a földhivatali ügyintézés díját – a Vevő állja.

Fertőrákos Község Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan adásvételére vonatkozó szerződést ellenjegyezze.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester.

Határidő: 2012. december 15.

 

Baltigh Márta polgármester:

Kérem térjünk át a 4. napirendi pontra.

Fertőrákosi Általános Iskola és AMI második napközis csoportjának indítása.

 

Jelen van az Általános Iskola Igazgatónője, átadom a szót:

 

Horváthné Bóka Zsuzsanna Iskolaigazgató:

Nagy örömmel vettük tudomásul, hogy a napközis csoportunkba ennyi gyermek jelentkezett, azonban a törvényi előírások miatt nem tehetünk be ekkora létszámot egy csoportba, ezért szükséges a 2. csoport elindítása.

 

Földes Tamás, képviselő, PB Elnöke:

A PB az előterjesztést megtárgyalta és módostó indítványokat tett, melyet a határozati javaslat tartalmaz.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk a módosított határozati javaslatról.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

82/2012.(IX. 25.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Horváthné Bóka Zsuzsanna a fertőrákosi Általános Iskola és AMI Igazgatója 2012. szeptember 7. napján kelt levelét az intézményben kialakítandó második napközis csoport kialakításáról és azt az alábbi feltételekkel támogatja:

 

 1. A második napközis csoport felállítása és az álláshely betöltése a 2012/2013. tanévre vonatkozik.
 2. A második napközis csoport felállítása és az álláshely betöltése önkormányzati támogatás nélkül, az intézményben keletkezett bérmaradvány terhére történik.
 3. A második napközis csoport felállításával a 2012/2013. tanévben fertőrákosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben nyolc osztály, két napközis csoport és egy tanulószobás csoport kerül felállításra.

 

Felelős: Horváthné Bóka Zsuzsanna intézményvezető.

Határidő: 2012. szeptember 30.

 

Baltigh Márta polgármester:

Kérem térjünk át az 5. napirendi pontra.

Szándéknyilatkozat a Fertőrákosi Általános Iskola és AMI működtetéséről.

 

A köznevelési törvényben foglaltak alapján az állam a 3.000 fő alatti lakosságlétszámmal rendelkező települések fenntartóitól átveszi a működtetést, azonban szeptember 30. napjáig van lehetőség arra, hogy a fenntartó, jelen esetben az önkormányzat jelezze azon szándékát, hogy szeretné a működést vállalni.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő:

Évek óta lebegett a fejünk felett, hogy az iskola felső tagozatát be kell zárni. Véleményem az, ha az állam bezárja az iskolát, akkor a település fejlődése megáll, azonban az csábító, hogy az állam fizeti a pedagógusbéreket. De ehhez sajnos megszabja az iskola működését és formáját is.

Azt kell eldöntenie a településnek, hogy iskolát tart fenn, vagy kátyúzza az utakat.

Az a véleményem, ha most lemondunk az iskoláról, akkor itt többet iskola nem lesz. A választópolgárokat meg kell kérdezni. Népszavazást kiírni ebben a kérdésben.

 

Baltigh Márta polgármester:

Szeptember 30. napjáig lehet ezt a szándéknyilatkozatot megtenni, a népszavazás nem fér bele az időbe. A nemzetiségi iskolákban az osztálylétszám 8 fő, amit az iskola jelenleg is teljesít.

A lakosokat tájékoztatni kell, erre hívjuk össze a falugyűlést.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő:

A falugyűlésre kevesen jönnek el.

 

Földes Tamás, képviselő, PB Elnöke:

Kértem egy részletes előterjesztést az alternatívák felsorolásáról és kifejtéséről. 3.000 fő alatt a működés átvételéről lehet nyilatkozni, de az önkormányzatnak nem lesz beleszólása semmibe, csak a költségeket kell állnia. Nem lehet tudni az elvonások mértékét, SZJA helyben maradó része, gépjárműadó stb. Az iskolai létszámok pedig a 14 fős minimum környékén billegnek. A nemzetiségi 8 fős osztálylétszámot el kell felejteni, ez nincs benne a törvényben.

 

Horváthné Bóka Zsuzsanna Iskolaigazgató:

A köznevelési törvény szöveges részében szerepel a nemzetiségi iskolánál a 8 fős osztálylétszám.

 

Ha bezárják a felső tagozatot, akkor 3 éven belül az alsótagozat is megszűnik. Így történt a brennbergbányai iskola esetében is. Ha bezárják az iskolát, az a fertőrákosi szülők felelőssége lesz, akik nem ide iratják be a gyereküket, hanem pl. Sopronba. Ha január elsejétől az állam működteti az iskolát, akkor az iskola rosszabbul fog járni, mert az önkormányzat lehetőségeihez képest mindent megtett az iskoláért.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Az iskolára szükség van. Korábban támogattam, hogy a felső tagozat maradjon meg. Most nem a szívre kell hallgatni, mert Fertőrákos erőforrásai ezt nem bírják el. Ha nincs jogunk a személyi kérdésekbe beleszólni, akkor miért ragaszkodjunk hozzá?

 

Földes Tamás, képviselő, PB Elnöke:

Mindenki elmondhatta a véleményét, az előterjesztést fel kell tenni a honlapra, így mindenki elolvashatja.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk a módosított határozati javaslatról.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

83/2012.(IX. 25.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (5) bekezdés és a 97. § (24) bekezdés a) pontjában, valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében foglalt foglalt szándéknyilatkozatot és úgy dönt, hogy az általános iskola működését a következő naptári évben kezdődő tanévtől az államtól nem képes vállalni.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az állami intézményfenntartó központot tájékoztassa.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester.

Határidő: 2012. szeptember 30.

 

Baltigh Márta polgármester:

Kérem térjünk át a 6. napirendi pontra.

Galambos György kérelme.

 

Galambos György kérelmező:

Ismerve a Pénzügyi Bizottság döntését, kérem a T. Képviselő-testületet, hogy gondolja át a Fertőrákos-Boglárhegy tábla kihelyezését, ezzel is jelezve az ottlakóknak, hogy a területet a magukénak érzik.

 

Baltigh Márta polgármester:

A kérelmet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót a PB Elnökének.

 

Földes Tamás, képviselő, PB Elnöke:

3 előterjesztésre lett bontva a kérelem, melyek elfogadását a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő:

Javaslom, hogy az első határozati javaslatnál, hogy az út kezelőjét (SMJV) keresse meg az önkormányzat és kérje meg az engedélyt a kihelyezésre.

 

Földes Tamás, képviselő, PB Elnöke:

Akkor 6 hónap múlva lesz a tábla kihelyezve.

 

Baltigh Márta polgármester:

Elhangzott a táblakihelyezésre egy módosító indítvány, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a módosító indítvány 5 igen szavazattal elfogadásra került.

 

Kérem szavazzunk a módosított határozati javaslatról

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

84/2012.(IX. 25.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Galambos György (9421 Fertőrákos, Kavicsbánya sor 13.) 2012. szeptember 10. napján kelt kérelmében foglaltakat és az alábbi döntést hozza:

 

A Fertőrákos Község Önkormányzat 1/1 tulajdonában álló, de Sopron Megyei Jogú Város kezelésében lévő Pozsonyi útra a határ felőli oldalra, az Intercraft bánya előtt 1 darab 30 km/h táblát helyez ki.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a tábla kihelyezéséről az érintett útszakasz kezelőjének engedélyét szerezze be.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester.

Határidő: 2012. november 1.

 

Baltigh Márta polgármester:

Kérem szavazzunk a következő határozati javaslatról.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

85/2012.(IX. 25.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Galambos György (9421 Fertőrákos, Kavicsbánya sor 13.) 2012. szeptember 10. napján kelt kérelmében foglaltakat és az alábbi döntést hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fertőrákos Pozsonyi úton közvilágítás kiépítésére az E-ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. felé szándéknyilatkozatát adja, hogy a későbbiekben kiépítendő közvilágítás üzemeltetési költségeit vállalja.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester.

Határidő: 2012. november 1.

 

Baltigh Márta polgármester:

Kérem szavazzunk a következő határozati javaslatról.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

86/2012.(IX. 25.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Galambos György (9421 Fertőrákos, Kavicsbánya sor 13.) 2012. szeptember 10. napján kelt kérelmében foglaltakat és az alábbi döntést hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Fertőrákos Pozsonyi úton gyalogosút kiépítésével kapcsolatosan a Sopron Körzeti Földhivataltól beszerzett hivatalos helyszínrajz és a telekhatárok figyelembevételével a műszaki ellenőrrel 150 cm szélességben murvás gyalogosút elhelyezését terveztesse meg és a tervet, valamint annak költségeit tartalmazó kiírást a következő Képviselő-testületi ülésre terjessze elő.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester.

Határidő: 2012. október 30.

 

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk át a 7. napirendi pontra.

A helyi állattartás szabályairól szóló 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.

 

A rendelet-tervezetet a Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót az Elnök Úrnak.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB elnök:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta és elfogadva az indoklását, hogy a törvényi változások miatt az eredeti rendelet értelmét veszti, egyhangúlag az elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a rendelet-tervezetről.

 

Megállapítom, hogy a rendelet-tervezetet Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta.

 

A rendelet szövegét jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.

 

Baltigh Márta polgármester:

Kérem térjünk át a 8. napirendi pontra.

Közös Polgármesteri Hivatal létrehozásáról szóló szándéknyilatkozat.

 

A határozati javaslatot a Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót az Elnök Úrnak.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB elnök:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatról nem tudott dönteni, 1-1 szavazattal nem volt eredményes a szavazás.

 

Baltigh Márta polgármester:

Az augusztusi Képviselő-testületi ülésen is szavazott a testület erről a határozati javaslatról, a múlt hét hétfőn Grubits Ferenc Kópháza polgármesterével volt egy megbeszélés ilyen témában. Felkészültnek kell lennünk, időben kell tájékozódni. Ez csak egy szándéknyilatkozat, ami nem kötelez semmire. Megfelelő információval a birtokunkban tudunk megfelelő döntést hozni.

 

Földes Tamás, képviselő, PB Elnöke:

Ez egy szándéknyilatkozat, elköteleződéssel nem jár.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB elnök:

A szándéknyilatkozattól vissza lehet lépni, de egy bizonyos akaratot fejez ki. Nem értek vele egyet, hogy ezzel a másik 3 településsel közös polgármesteri hivatalt hozzunk létre. Fertőrákos szervesen nem kapcsolódik Kópházához. Kópháza polgármestere biztosítja a Kópházi Polgármesteri Hivatal működését. 1 jegyző lenne, aki Kópházán lenne. Egy ilyen lépés nem a falu érdekét szolgálja. A Polgármesteri hivatal az államigazgatási feladatokat látja el és a Képviselő-testület döntéseit hajtja végre. Az államigazgatási feladatok ellátása végett jobb lehetőség, ha Sopronnal társulunk, ott az ügyintézők nagyobb szakmai felkészültséggel rendelkeznek és a közlekedés is megoldott.

 

Baltigh Márta polgármester:

Szomszédos településcsatlakozási megkeresését nem utasíthatnánk vissza.Sopronnal eddig sem volt zökkenőmentes az együttműködés, a környező településekkel viszont igen.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB elnök:

Nme egyenlő partner Sopron és Fertőrákos. Közigazgatási határunk sincs Kópházával, Ágfalvával. A közös PH. államigazgatási feladatok ellátásáról szól, és azzal eddig nem volt problémánk.

 

Baltigh Márta polgármester:

Az sem zökkenőmentes.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság külső tagja:

Egyetértek Ecsédi képviselővel, az a lényeg, hogy a fertőrákosiaknak mi a jó?!

Az utazás Kópházára nem megoldható. Ennek a testületnek még 2 éve van a választásokig és nincs arra felhatalmazva, hogy a Polgármesteri Hivatalt megszüntesse, erre nincs jogi kényszer.

Ha ilyen döntés lesz, akkor helyi népszavazást kezdeményezek. Nem látom a gazdasági hasznát ennek a lépésnek. Amikor Fertőrákos városkörnyéki község volt, akkor ez jól működött Sopronnal.

 

Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester:

A szándéknyilatkozat még semmit sem jelent.

 

Földes Tamás, képviselő, PB Elnöke:

A 4 önkormányzat közötti fúziót fenntartásokkal kezelem, de nincs kedvem végignézni a jogszabályokat a közös Polgármesteri Hivatal felállításáról. Ezt rábízom Kópházásra és ennek tudatában hozom meg a döntést. Az van a másik serpenyőben, hogy Sopronban magasabb színvonalon folynak az államigazgatási ügyek.

Meg kell nézni a 2013. évi költségvetés koncepcióját, komoly létszámleépítések és normatíva elvonásra lehet számítani.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB elnök:

Módosítási javaslatom lenne:

 

„Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy Ágfalva, Harka és Kópháza települések polgármestereivel közösen dolgozzák ki a közös önkormányzati hivatal felállításáról szóló megállapodás tervezetét és azt terjesszék a Képviselő-testület elé.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megállapodás tervezet megtárgyalása után hozza meg végleges döntését a közös önkormányzati hivatal felállításáról”.

 

Baltigh Márta polgármester:

Kérem a T. Képviselőket, a módosításról szavazzunk.

Megállapítom, hogy a módosítás 4 igen szavazattal, 1 nem ellenében elfogadásra került.

Kérem, szavazzunk a módosított határozati javaslatról.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 nem ellenében az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

87/2012.(IX. 25.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy Ágfalva, Harka és Kópháza települések polgármestereivel közösen dolgozzák ki a közös önkormányzati hivatal felállításáról szóló megállapodás tervezetét és azt terjesszék a Képviselő-testület elé.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megállapodás tervezet megtárgyalása után hozza meg végleges döntését a közös önkormányzati hivatal felállításáról.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2012. december 31.

 

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk át a 9. napirendi pontra.

Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozás.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB elnök:

Egy módosító javaslatom lenne az utolsó bekezdéshez:

 

„Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, tegyen javaslatot a Fertőrákos Község Önkormányzat által létrehozott Felsőoktatási támogatási rendszer felülvizsgálatára, melyet a Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyal”.

 

Baltigh Márta polgármester:

Kérem a T. Képviselőket, a módosításról szavazzunk.

Megállapítom, hogy a módosítás 5 igen szavazattal elfogadásra került.

Kérem, szavazzunk a módosított határozati javaslatról.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

88/2012.(IX. 25.) KT. határozata

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez történő csatlakozására.

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a „Csatlakozási nyilatkozat” aláírására, és a támogatási pályázatok kiírására, valamint felkéri a polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetés tervezésénél az elfogadott pályázatokra tekintettel szükséges költségvetési előirányzat előterjesztéséről gondoskodjék.

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, tegyen javaslatot a Fertőrákos Község Önkormányzat által létrehozott Felsőoktatási támogatási rendszer felülvizsgálatára, melyet a Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyal.

 

Felelős:           Baltigh Márta polgármester

Határidő:       2012. október 15.

 1. évi költségvetési javaslat előterjesztése

 

Felelős:           dr. Nagy Attila jegyző és dr.Ecsédi Károly JÜB elnöke

Határidő:       2012. október 30.

 

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk át a 10. napirendi pontra.

A Fertőrákos 1029/2 hrsz. ingyenes tulajdonba adása a Magyar Állam részére.

 

A Fő utca egy része az önkormányzat tulajdonában van, ezt ajánlanánk fel az állam részére.

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót az elnök Úrnak.

 

Földes Tamás, képviselő, PB Elnöke:

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta a határozati javaslat elfogadását.

 

Dr. Nagy Attila jegyző:

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges és neév szerinti szavazást kell tartani:

 

Baltigh Márta                                     Igen

Dr. Ecsédi Károly                  Igen

Földes Tamás                         Igen

Puskás Csaba                         Igen

Szentesi Ervin                        Igen

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

 

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

89/2012.(IX. 25.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a tulajdonában álló és forgalomképtelen vagyonként nyilvántartott Fertőrákos, 1029/2 hrsz. (természetben Fertőrákos Fő utca egy szakasza) hasznosításának kérdését és azt ingyenesen felajánlja a Magyar Állam részére úgy, hogy az ingyenes átadással kapcsolatos összes költséget a Magyar Állam képviseletében eljáró fél vállalja.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az út átadását kezdeményezze és az ehhez szükséges nyilatkozatokat tegye meg.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2012. december 31.

 

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk át a 11. napirendi pontra.

Fertőrákos Fő utca járda rekonstrukció.

 

A beszámolómban is elmondtam, 2 bejárás is volt ebben az ügyben a Magyar Közút vezetőivel, tervek nélkül a járdarekonstrukcióhoz nem járulnak hozzá. 2 előterjesztést készítettünk, egy a járda és kiemelt szegély engedélyezésére, egy a gyalogosátkelő megvilágításának lebonyolítására.

 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót az elnök Úrnak.

 

Földes Tamás, képviselő, PB Elnöke:

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta a határozati javaslatok elfogadását.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

90/2012.(IX. 25.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Fő utcára tervezett buszfordulónál a volt határőr laktanya és a Kápolna utca közötti járdafelújítás, valamint a volt határőr laktanya és a Fő utca 193. számú ingatlan közötti szegély és útpadka építés engedélyezési tervére az F-ROAD Kft. ügyvezetője által 2012. szeptember 24. napján beadott árajánlatot és azt a geodéziai felmérésre 30.000 Ft + ÁFA, az engedélyezési tervek elkészítésére 130.000 Ft + ÁFA, összesen 160.000 Ft + ÁFA, azaz egyszázhatvanezer forint + általános forgalmi adó összegben – az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartalékának terhére – elfogadja.

 

A terv elkészítésének határideje: 2012. október 12.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az F-ROAD Kft.-vel a szerződést aláírja, annak teljesítése után a szerződéses összeget szabályszerűen kifizesse.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2012. október 30.

 

 

 

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

91/2012.(IX. 25.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Fő utca buszfordulónál tervezett gyalogosátkelő mesterséges megvilágítás megtervezésére a GT-VILL Kft. ügyvezetője által 2012. szeptember 18. napján beadott árajánlatot és azt 120.000 Ft + ÁFA, azaz egyszázhúszezer forint + általános forgalmi adó összegben – az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartalékának terhére – elfogad.

 

A terv elkészítésének határideje: 2012. december 15.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a GT-VILL Kft.-vel a szerződést aláírja, annak teljesítése után a szerződéses összeget szabályszerűen kifizesse.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2012. december 31.

 

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk át a 12. napirendi pontra.

Közmeghallgatás és falugyűlés időpontjainak kijelölése.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB elnök:

Javaslom egy másik időpont kijelölését.

 

Baltigh Márta polgármester:

Az október 16-a mindenkinek megfelelő?

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

92/2012.(IX. 25.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köznevelési törvényből adódó önkormányzati feladatok, valamint a fertőrákosi Általános Iskola és AMI jövője tárgyában falugyűlést hív össze.

 

A falugyűlés időpontja:                   2012. október 16. napja, 16.00 óra

A falugyűlés helyszíne:                    Fertőrákos Községi Könyvtár,

9421 Fertőrákos, Fő utca 190.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete közmeghallgatást hív össze.

 

A közmeghallgatás időpontja:        2012. október 16. napja, a falugyűlést követően,

 1. 17.00 óra

A közmeghallgatás helyszíne:         Fertőrákos Községi Könyvtár,

9421 Fertőrákos, Fő utca 190.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a falugyűlés és a közmeghallgatás időpontjáról és helyszínéről a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztassa.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester

Határidő: 2012. október 16.

 

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk át a 13. napirendi pontra.

A 70. életévüket betöltött idősek köszöntése.

 

Több éve hagyomány az ünnepség és ajándékozás megszervezése, azonban a 2.000 forintos összeg évek óta nem változott. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 3.000 Ft és egy 4.000 forintos változatot javasolt, hogy a Képviselő-testület ezek közül döntsön.

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, JÜB elnök:

Én egy 50%-os emelés javaslok elfogadni, tehát a 3.000 Ft-os összeget.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 nem ellenében az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

93/2012.(IX. 25.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 70. életévüket betöltött fertőrákosi idősek köszöntésére – az önkormányzat 2012. évi költségvetésében korábban zárolt Képviselői és Alpolgármesteri Alap terhére – 240 fő vonatkozásában 3.000 Ft / fő összeget, összesen 720.000 Ft-ot, azaz hétszázhúszezer forintot, valamint az ünnepség lebonyolítására 50.000 Ft összeget különít el.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az összeg szabályszerű kifizetését és annak lekönyvelését szabályszerűen bonyolítsa le.

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert az idősek köszöntésére ünnepséget szervezzen.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester és dr. Nagy Attila jegyző.

Határidő: 2012. október 30.

 

Baltigh Márta polgármester:

Térjünk át a 14. napirendi pontra.

 1. évi munkaterv módosítása

 

Többen jelezték, hogy a munkatervben szereplő október 30-a nem megfelelő, így október 26-a lett előterjesztve. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.

 

Fertőrákos Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

94/2012.(IX. 25.) KT. határozata

 

Fertőrákos Község Önkormányzata a 2011. december 20-i Képviselő-testületi ülésén elfogadott 134/2011. (XII. 20.) Kt . határozat mellékletében foglalt a Képviselő-testület 2012. évi Munkatervét úgy módosítja, hogy a 2012. október 30. 16.00 órakor tervezett Képviselő-testületi ülés – változatlan tervezett napirendi pontokkal – 2012. október 26. 16.00 órakor kerül megtartásra.

 

Fertőrákos Község Önkormányzata felkéri a polgármestert, hogy a 2012. évi Munkatervet módosítsa és a következő Képviselő-testületi ülést a módosított időpontban hívja össze.

 

Felelős: Baltigh Márta polgármester.

Határidő: 2012. október 30.

 

Baltigh Márta polgármester:

Befejeződött a napirendi pontok tárgyalása, térjünk át az egyebekre. A Medicopter Alapítvány keresett meg minket támogatást kérve.

 

Szentesi Ervin Alpolgármester:

Válaszolj nekik, hogy sajnos nem tudjuk őket támogatni anyagi erőforrások miatt.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság Külső tagja:

Ki tud valamit a Fő utca Béke utcai buszmegállójából eltűnt padról?

 

Baltigh Márta polgármester:

Visszahelyeztetem a helyére, de sajnos nem tudjuk rögzíteni a talajba és más padokat is arrébb visznek.

 

Rajki János a Községfejlesztési Bizottság Külső tagja:

Liedermann kapujának ügyében mik a fejlemények?

 

Dr. Nagy Attila Jegyző:

A keresetlevél megírásra került, arra várok, hogy a bíróság kitűzze a tárgyalást. Bejelentés érkezett, hogy a lezárt részen nagy mennyiségű szemét is van, a Polgármester Asszonnyal kimentünk, lefényképeztük és felszólítottuk az eredeti állapot helyreállítására.

 

Baltigh Márta polgármester:

Amennyiben nincs több kérdés az ülést bezárom.

 

 

Baltigh Márta sk.                                  dr. Nagy Attila sk.

                         Polgármester                                             Jegyző