KT Jkv. 2013.09.24.

KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FERTŐRÁKOS
21/2013.
J e g y z ő k ö n y v
Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2013. szeptember 24. napján 16.00 órakor megtartott rendes Képviselő-testületi nyílt ülésen.
 
Jelen vannak:   
Baltigh Márta polgármester,
Dr. Ecsédi Károly képviselő,
Kovács Pál képviselő
Puskás Csaba képviselő,
Dr. Nagy Attila jegyző a jelenléti ív szerint.
Baltigh Márta polgármester:
Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitom.
A tegnapi Pénzügyi Bizottsági ülésen javaslat született a buszforduló közbeszerzésének mihamarabbi elindításáról, ezért a 9. napirendi pontok közé felvennénk a fertőrákosi buszforduló közbeszerzésének elindítása c. napirendi pontot. Egy zárt ülésre is sor kerül, a felsőoktatási tanulmányi pályázatról való döntéssel.
Kérem a T. Képviselőket, szavazzunk a napirendi pontokról. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
104/2013. (IX. 24.) KT határozata
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. szeptember 24-i nyílt ülésén az alábbi napirendi pontokat veszi napirendre:
 
 1. Rendőrségi beszámoló
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
 1. A Fertőrákos Fő utca 190. sz. ingatlanra tervezendő közösségi ház tervezőjével való előzetes tervegyeztetés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
 1. Mithrasz szentélyben 2013. október 1. és 2013. december 31. között alkalmazandó gondnok szerződésével kapcsolatos döntés.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
 1. A Közbeszerzési Bíráló Bizottságba új állandó tag választása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
 1. A 82/2013. (VII. 22.) KT határozatba foglalt, Fertőrákos Fő utcán biztonságtechnikai oszlopok kihelyezéséről szóló döntés végrehajtásának felfüggesztése.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
 1. A Fertőrákos 037 hrsz. ingatlan Magyar Államtól való átvételéről szóló megállapodás aláírására való felhatalmazás.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
 
 1. Csatlakozás a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
 1. Vagyonkataszter felülvizsgálatáról szóló jelentés.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila Jegyző
 
 1. A fertőrákosi buszforduló közbeszerzésének elindítása.
Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester
 
 1. Egyebek
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: azonnal
Baltigh Márta polgármester:
Az elmúlt KT ülés óta eltelt időszak beszámolójával és a végrehajtott határozatokkal kezdenénk az ülést.
Végrehajtott határozatok:
A Mosoly Nyugdíja Klub részére megítélt összegről tájékoztattuk őket.
A beruházások kivitelezési határidejének módosításáról tájékoztattuk a vállalkozót.
Gyöngyösi Istvánt és Hatos Józsefet a beadott kérelmük elbírálásáról tájékoztattuk.
Vízkincs Alapítványt tájékoztattuk a testületi döntésről.
Irodabútorok megrendelése megtörtént.
A ravatalozó és a Mithrasz szentély tetőjavítására szerződés aláírásra került.
Beszámoló:
08. 28. Soproni Vízmű Közgyűlés
08. 30. Hulladéktársulási Elnökségi ülés.
08. 31. Ivanics Ferenc Országgyűlési Képviselő Úr felavatta az új játszóterünket.
09. 16. Vízimalomnál volt műszaki bejárás az elkészült javítási munkálatok leellenőrzésére.
09. 19. Kőfejtő beruházásnál volt helyszíni szemle.
Kérem a képviselőket, hogy a beszámoló elfogadásáról szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület a beszámolót 4 igen szavazattal elfogadta.
Térjünk át az első napirendi pontra. Köszöntöm Kovács József Alezredes Urat, átadom a szót.
Kovács József r. alezredes:
Köszönöm a meghívást és köszöntöm a megjelenteket. Fertőrákos tekintetében jellemzően szeptemberben szoktunk beszámolót tartani, ezért a 2013. évre és az előző évre vonatkozóan is beszámolunk a rendőrség tevékenységéről, valamint a beszámolóban az elmúlt 5 évet is figyelembe vesszük. A 2012. év II. felében és 2013. első 8 hónapjában általánosságban elmondható, hogy a bejelentett bűncselekmények számában csökkenés tapasztalható, így a vagyon elleni bűncselekményekben is. Ebben az is közrejátszik, hogy a szabálysértési értékhatár 20.000 forintról 50.000 forintra nőtt, ezen érték alatt szabálysértési eljárás indul. Ebben az időszakban 21 bűncselekményt követtek el a településen, melyről 16 nyomozás elrendelés született. Ebből 6 esetben már a vádemelés is megtörtént, 5 ügy pedig még folyamatban van. Közlekedési bűncselekmények is egyre kisebb számban fordulnak elő.
Fertőrákosra is jellemző, hogy rengetegen jönnek ide lakni, dolgozni az ország más részéből, illetve külföldről, akik nem biztos, hogy csak tiszta szándékkal érkeznek. Kábítószerrel és lőfegyverrel való visszaélés bűncselekmény miatt indult eljárás külföldi elkövetővel szemben. A véleményem az, hogy az itt megforduló emberek számtól függetlenül a közbiztonság jó.
Halálos közlekedési baleset szerencsére nem volt, évente kb. 15 baleset szokott előfordulni, ez az elmúlt egy évben is így volt, ebből egy súlyos baleset volt. A Meggyesi úton a táblázás megtörtént, közúti ellenőrzések nyomán 57 esetben történt intézkedés, melyből 25 volt a Meggyesi úton. A statisztika láttán bizakodóak lehetünk, remélem, hogy ezt Önök is így látják.
Baltigh Márta polgármester:
A Körzeti megbízott Urat sajnos keveset látjuk a faluban, a lakosságtól ezt rendszeresen halljuk, hogy szeretnék, ha többet mozogna a településen. A Meggyesi úton óriási a forgalom, több az osztrák rendszámos autó, mint a magyar. A kerékpár utas beruházással új aszfaltréteg kerül a Meggyesi útra, félek, hogy a jó minőségi út még több autóst vonz erre az útra.
Kovács József r. alezredes:
Sokat kerékpároztam Vas megyében, vas idomokat lehet az úttestbe építeni, ami lezárja a gépkocsi forgalmat, de a bicikliseket felengedi.
Baltigh Márta polgármester:
Ezen gondolkodik a testület, de vita van erről. Azon is gondolkodtunk, hogy napelemes kamerát szereltetnénk fel, ami a rendszámokat és az engedélyeket ellenőrizhetné és a rendőrségre lenne bekötve. Erre van lehetőség?
Kovács József r. alezredes:
November 18-tól ezeket a kamerákat már nem a soproni kapitányságon, hanem a megyében egy helyen, Győrben fogják figyelni, és hogy ott milyen rendszerességgel, azt nem tudom, de ennek utána kérdezek, hogy ez megoldható-e így.
Baltigh Márta polgármester:
Köszönöm a beszámolót. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk a beszámoló elfogadásáról.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
105/2013. (IX. 24.) KT határozata
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fertőrákos közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: azonnal.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 2. napirendi pontra. Köszöntöm a tervező Urat.
Az alábbi észrevételeket gyűjtöttük össze: a női és férfi WC-t fel kellene cserélni, hogy a női WC legyen a nagyobb, pincelejárat helyét kellene módosítani. Egy egyszerű tálaló, vagy tea konyha helyét is ki kellene jelölni, ha valamilyen rendezvény van.. A falon teljesen összefüggő üvegfelület van, mi egy 90 cm-es parapet magasságú falban gondolkodtunk.
Abdai Zsolt tervező:
Lehet teljesen, 180 fokban nyíló nyílászárót csináltatni, ami a szellőzést megoldja. Ha nem lenne parapet, az komfortosabbá tenné a teret, télen/nyáron is előnyösebb lenne. Biztonsági fóliával el lehetne látni, hogyne törjön be, vagy ha betörik, akkor ne szilánkosra. A konyha kiépítésénél én is egy tea konyhában gondolkodtam. Ruhatár az előtérbe kerülne, de lehet, hogy elég lennének csak fogasok. A pincelejárat a mozgássérült WC mellett lenne külön lejárattal. A női/férfi WC megcserélése természetesen megoldható. A padlásfeljárat az épület végén lehetne egy létrás padlásfeljáróval. Amennyiben nem gondolkodik az önkormányzat a tetőtér későbbi beépítésében, akkor fafödém lenne, minimális teherhordó funkcióval. Az épület favázas lenne, cserépfedéssel. Előadás esetén kb. 160 fő, sörpadok esetén kb. 120 fő férne el benne. Kötelező parkolókat pedig a telek alján lehetne kialakítani.
 
Baltigh Márta polgármester:
Köszönöm a tervismertetést, várjuk a megbeszéltek alapján módosított terveket.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 3. napirendi pontra.
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a költségvetésben lévő összeg elköltésére is tett javaslatot, melyet a Képviselő-testület elé terjesztett.
 
Puskás Csaba képviselő, PB tag:
A PB megtárgyalta mind a szerződést, mind a pénz felhasználását és egyhangúlag támogatta.
 
Szentesi Ervin képviselő, alpolgármester megérkezik az ülésre.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk. Először a megbízási szerzőséről szóló előterjesztést teszem fel szavazásra.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
106/2013. (IX. 24.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Községi Önkormányzat fenntartásában lévő Mithrasz szentély gondnoki és karbantartói feladatairól szóló megbízási szerződést, mely a határozati javaslat mellékletét képezi és azt az abban foglalt tartalommal elfogadja.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2013. szeptember 30.
 
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk. A Mithrasz szentélynél lévő pénz felhasználásáról szóló PB javaslatot teszem fel szavazásra. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
107/2013. (IX. 24.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2013. évi költségvetésében Mithrasz szentély soron található összesen 1.649.322 forint felhasználásáról szóló előterjesztést és azt az alábbiak szerint kívánja felhasználni:
 
2 darab laptop vásárlás a hozzá tartozó programokkal együtt:    400.000 Ft;
2013. 12. 31-ig megbízási díj és járulék költsége:                         370.000 Ft;
Kerítés:                                                                                                        250.000 Ft;
Bozótvágó:                                                                                                   100.000 Ft;
Egyéb kisebb beszerzések(védőfelszerelés, damil stb.):                          200.000 Ft
Ajándéktasak:                                                                                             100.000 Ft.
Tartalék:                                                                                                      229.322 Ft.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint az összeget szabályszerűen használja fel és a 2013. novemberi rendes Képviselő-testületi ülésen a tartalék összegének felhasználására terjesszen be határozati javaslatot.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2013. november 30. és 2013 december 31.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 4. napirendi pontra.
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Arról van szó, hogy az önkormányzat műszaki ellenőre lemondott, ezáltal a Közbeszerzési Bíráló Bizottságba is helyette új tagot kell választani, aki a hivatal munkatársa Csigó Kornél lenne.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
108/2013. (IX. 24.) KT határozata
 
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát és annak 1. számú mellékletét jelen határozat melléklete szerint 2013. szeptember 25. napjától módosítja.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át az 5. napirendi pontra.
A határozati javaslatot a PB megtárgyalta.
 
Puskás Csaba képviselő, PB tag:
A PB megtárgyalta és a határozat annak a részének a visszavonását javasolja.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
109/2013. (IX. 24.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Fő utcán balesetmegelőzési oszlopok kihelyezése tárgyában a 91/2013. (VIII. 27.) KT határozattal módosított 82/2013. (VII. 22.) KT határozatot és azt visszavonja.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a beruházásra elkülönített összeget a költségvetés tartalékába helyezze.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester.
Határidő: 2013. december 31.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 6. napirendi pontra.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Az önkormányzat a Fertőrákos 037 hrsz. ingatlan Magyar Államtól való átvételét kérte, mellyel a Kiserdő utcai problémát lehetne esetleg tompítani. Ennek a megállapodásnak az aláírására kell felhatalmazni a polgármestert. Az ingatlan ingyenesen kerülne az önkormányzat tulajdonába.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
110/2013. (IX. 24.) KT határozata
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete – megerősítve 48/2010. (VIII. 17.) KT határozatában és a 72/2012. (VIII. 28.) KT határozatában foglaltakat – a Magyar Állam tulajdonában álló és a Fertő-Hanság Nemzeti Park vagyonkezelésében lévő Fertőrákos külterület 037 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdonba történő ingyenes átadásáról szóló megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.
 
Felelős:          Baltigh Márta polgármester
Határidő:        2013. október 31. 
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 7. napirendi pontra.
Hosszú évek óta csatlakozik az önkormányzatunk. A PB megtárgyalta és javasolja annak elfogadását.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
111/2013. (IX. 24.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez történő csatlakozására.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a „Csatlakozási nyilatkozat” aláírására, és a támogatási pályázatok kiírására, valamint felkéri a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetés tervezésénél az elfogadott pályázatokra tekintettel szükséges költségvetési előirányzat előterjesztéséről gondoskodjék.
 
Felelős:          Baltigh Márta polgármester
Határidő:        2013. október 15.
                        2014. évi költségvetési javaslat előterjesztése
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 8. napirendi pontra, melynek előkészítésén a Jegyző Úr sokat dolgozott.
Dr. Nagy Attila jegyző:
A vagyonkataszter felülvizsgálata megtörtént a tegnapi PB ülésen részletesen bemutattam azon bel-, és külterületi helyrajzi számú ingatlanokat, amelyek az önkormányzat tulajdonában vannak. A PB arra kért, hogy a decemberi KT ülésre terjesszük elő egy javaslatot, hogy milyen ütemben, hogyan lehetne értékesíteni elsősorban a külterületi földeket, szőlőket.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
112/2013. (IX. 24.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 14/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendelet mellékleteit képező ún. önkormányzati vagyonkataszter felülvizsgálatáról szóló jelentést és azt elfogadta.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a változásokat a vagyonkataszterbe átvezesse.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Jegyzőt, hogy az E-KATAWIN programot szerezze be és a vagyonkataszter felülvizsgálata során beszerzett adatokkal és az önkormányzati területet bérlők adataival azt töltse fel.
 
Felelős: dr. Nagy Attila Jegyző
Határidő: 2013. december 31.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át a 9. napirendi pontra.
A közbeszerzés kiírását a PB megtárgyalta.
Dr. Nagy Attila jegyző:
A PB a tegnapi ülésén úgy döntött, javasolja a Képviselő-testületnek a szeptember 30-i határidővel történő kiírását a közbeszerzésnek. Az eljárás hirdetmény közzététele nélküli meghívásos eljárás, a 3 meghívandó cég nevét az előterjesztés tartalmazza.
Dr. Ecsédi Károly képviselő:
A tegnapi PB ülésen végighallgattam a pro és kontra érveket, szerintem jobb lenne, ha a közbeszerzés szélesebb körben  meg lenne hirdetve és azok a cégek is jelentkezhetnének, akik korábban már dolgoztak a településen. Az időjárás pedig komoly bizonytalansági tényező.
Dr. Nagy Attila jegyző:
Ebben az eljárásban kizárólag hazai székhelyű, kis és közepes vállalkozások indulhatnak. Ennek nem minden cég felel meg. Lehetőségük van lenyilatkozni, hogy ők KKV, de ha a vesztes fél megtámadja az eljárást, akkor csúszik a végeredmény kihirdetése minimum 60 nappal.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és 1 nem szavazat ellenében az alábbi határozatot hozta:
Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
113/2013. (IX. 24.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos, Fő utca 8526. sz. út útszélesítés, buszforduló, járda és gyalogos átkelőhely építési engedélyét és erre tekintettel felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a beruházás közbeszerzését haladéktalanul, de legkésőbb 2013. szeptember 30. napjáig írja ki.
 
A kiírandó közbeszerzés feltételei a következők:
 
A közbeszerzés tárgya: Fertőrákos, Fő utca 8526. sz. út útszélesítés, buszforduló, járda és gyalogos átkelőhely építési beruházása.
 
Közbeszerzési eljárás fajtája: hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.
 
Közbeszerzés kiírásának határideje: 2013. szeptember 30.
 
A közbeszerzésre meghívandó vállalkozások:
 
 1. Madéma 2006. Útépítő Kft. (9400 Sopron, Győri út 5.);
 2. Szabó Road Kft. (9444 Fertőszentmiklós, Fertődi út 11.);
 3. VIAT Szolgáltató Kft.  (9484 Pereszteg, Temető utca 20.);
 
Az ajánlatok bírálati szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
 
Kivitelezés határideje:
Földmunkák, szegély-, járda-, és vízelvezetés építés esetében 2013. december 31.
Az aszfaltozási munkálatok esetében lehetséges a 2014. április 30-i befejezés.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Közbeszerzési Tanácsadóval a közbeszerzés teljes körű lebonyolítására szerződést kössön, a szerződésben szereplő vállalkozási díjat a sikeres eljárás lezárulása után szabályszerűen kifizesse.
 
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a közbeszerzés elbírálására és a döntés meghozatalára hívjon össze rendkívüli Képviselő-testületi ülést.
 
Felelős: Baltigh Márta polgármester, dr. Nagy Attila Jegyző
Határidő: 2013. október 15., illetve a beruházás befejezéséig.
Baltigh Márta polgármester:
Térjünk át az egyebek tárgyalására.
Köszönteni szeretném Kovács Pál képviselő Urat 60. születésnapja alkalmából.
Falugyűlést tartanánk 2013. október 15. napján 17.00 órától, ahol a Patak sori terveket ismertetnénk. A közmeghallgatás a 2013. november 26-i KT ülés előtt 16.00 órai kezdettel lenne megtartva.
Az idősek köszöntése 2013. október 28. napján 15.00 órakor lenne.
Baltigh Márta polgármester:
Amennyiben nincs észrevétel, az ülést bezárom és zárt üléssel folytatjuk a munkát.
Kmf.
Baltigh Márta                                       dr. Nagy Attila

                                Polgármester                                            Jegyző