KT jkv. 2015.03.24

KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FERTŐRÁKOS

6/2015.

J e g y z ő k ö n y v

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2015. március 24. napján 7.00 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi nyílt ülésen.

Jelen vannak:

Dr. Ecsédi Károly alpolgármester,

Csóka Zoltán Józsefné képviselő,

Huber Hedvig Erzsébet képviselő,

Szentesi Ervin képviselő,

Wild Róbert Ferenc képviselő,

Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:

Tisztelettel köszöntöm a képviselőket és a megjelenteket. Rendkívüli testületi ülésre kerülne sor, gyakorlatilag egy napirendi pontot kell megtárgyalnunk. A Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola átvételéről döntött a Német Önkormányzat. Az előterjesztés sürgősségére indoklásul annyit, amennyiben az önkormányzatunk támogatja a Német Önkormányzat döntését, a papírokat 2015. 03. 31-ig be kell nyújtani, és erre a rendes KT ülésen nem lenne mód.

Beszélgettünk az óvoda esetleges átvételéről is, de ezt nem terjesztem elő, azért, mert az óvoda helyzete nem ugyanaz, mint az iskoláé. A mi óvodánk nem nemzetiségi óvoda, egy csoportjában a háromból folyik nemzetiségi nevelés. A köznevelési szakértő számolt, de a többlet támogatás mértéke akkor lenne igaz, ha az óvodánk nemzetiségi óvoda lenne. Az óvoda átvétele személyi változásokkal is járna, óvodapedagógusokat kellene elküldeni az óvodától, akikkel a szülők meg vannak elégedve, és a helyükre új embereket kellene felvenni, hogy a nemzetiségi oktatást meg tudják valósítani. Ezt a személyi változást az önkormányzat természetesen nem kívánja megvalósítani.

Kérem, szavazzunk a napirendi pontról.

Megállapítom, hogy a testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

26/2015. (III. 24.) KT határozata

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 24-i nyílt rendkívüli testületi ülésén az alábbi napirendi pontot fogadta el:

  1. A Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Német Önkormányzat általi átvételének támogatása.

Előterjesztő: dr. Ecsédi Károly alpolgármester

Felelős: dr. Ecsédi Károly alpolgármester

Határidő: azonnal

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:

Térjünk rá a napirendi pontra.

Az iskola átvételével kapcsolatosan a Német Önkormányzat és a mi önkormányzatunk tárgyalt Appel Úrral, aki egy közoktatási szakértő, aki esetleg lebonyolítaná az átvételt. Azt ígérte, hogy küldi az átvétellel kapcsolatos iratokat, beleértve az ő vállalkozási szerződésének tervezetét is. Küldött ütemtervet és feljegyzést, de a szerződést a mai napig nem küldte. Ez így még egy nyitott kérdés, én nem kérek a testülettől egy biankó csekket, ezért erről most nincs szó.

Dr. Nagy Attila jegyző:

A pénteki napon Tvordy Báta a soproni KLIK vezetője hívott telefonon, aki megkapta az iskolaigazgatótól az ütemtervet és a feljegyzést, hogy az átvétellel kapcsolatos sok feladat elvégzése a KLIK feladata. Ezzel kapcsolatosan ma tudok személyes tárgyalni Tvordy Beátával.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő:

A KLIK támogatja az átvételt?

Dr. Nagy Attila jegyző:

A KLIK támogatását abból a szempontból bírjuk, hogy a KLIK tisztában van azzal, hogy az átvétellel a finanszírozás megnő és ezzel ők nem tudnak versenyezni. A döntést az EMMI miniszter hozza meg.

Szentesi Ervin képviselő:

Tegnap volt az iskolában szülői értekezlet ebben a témában.

A szülőktől azt hallottam, hogy a Tvordy Beáta kapaszkodik az iskolába. Egyre több iskola megy el, ez neki presztízscsökkenés. Az lenne a kérdésem, hogy az önkormányzattól megkereste valaki az iskolát?

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:

Az iskolaigazgatóval beszéltünk, amikor itt volt az Appel Úr is. Az iskola átvétele a gyakorlatban annyit jelent, hogy a tantestület és a diákok semmit nem vesznek észre belőle. Csak a fenntartó változna, és ezzel több pénz jutna az iskolára. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatala látná el az iskola fenntartásával kapcsolatos feladatokat.

Szentesi Ervin képviselő:

Ki fogja intézni az ügyeket?

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:

A Polgármesteri Hivatal dolgozója. A hivatal állományát fejleszteni kell legalább fél állásban.

Csóka Zoltán Józsefné képviselő:

Ki volt az átvétel kezdeményezője?

Wild Róbert Ferenc képviselő:

Az egész átvétel gyújtópontja az volt, hogy a Kópházi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2014. 09. 01-gyel átvette az iskolát. A fertőrákosi iskola is a KLIK alá tartozik, kézi irányítás van, nincs költségvetés, nincs tervezhetőség. Az átvétellel az iskola függetlenségét lehetne visszaszerezni.

Csóka Zoltán Józsefné képviselő:

Nem hiszem el, hogy nem lenne változás az oktatásban. Ennek a falunak a töredéke német nemzetiségű.

Wild Róbert Ferenc képviselő:

Az iskola most is nemzetiségi iskola, minden gyermek nemzetiségi oktatásban is részt vesz.

Csóka Zoltán Józsefné képviselő:

Sopronban 2 nyelv közül is lehet választani. Akik nem tudják elvinni a gyereküket, azok maradnak itt.

Szentesi Ervin képviselő távozik az ülésteremből.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:

A német nyelv a prioritás. Ami az átvételt vonzóvá teszi, hogy az állam előbb-utóbb rá fog jönni, hogy nem tudja az iskolát működtetni. Ezt a létszámot pedig szétdobja a soproni iskolákban és megszünteti a veszteséges üzemeltetést.

Bennem az is felmerült, mi van akkor, ha öt év múlva változik a finanszírozás, és vissza akarja adni a nemzetiségi önkormányzat a fenntartást. Az állam köteles visszavenni egy ekkora településen a fenntartást.

Szentesi Ervin képviselő visszaérkezik az ülésterembe.

Csóka Zoltán Józsefné képviselő:

Attól nem kell félni, hogy a soproni iskolákat akarják feltölteni, azok tele vannak. Ha ezeket mind el is fogadom, azt sajnálom, hogy ezt egy rendkívüli testületi ülésen kell megtárgyalni, nem volt felkészülés, valamint hiányzik a polgármester, aki egyben a NÖ elnöke is.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:

Az SzMSz alapján az alpolgármester helyettesíti a polgármestert. Ennek az átvételnek az elindításában a polgármester támogatólag vett részt, ő intézte az ügyeket.

Wild Róbert Ferenc képviselő:

A Polgármester Úr a Német Önkormányzat Elnöke, aki kezdeményezte az átvételt. Kópházán a tavalyi évben voltunk egyeztetni az akkori megbízott igazgatóval együtt. Az a véleményem, hogy ki kell lépni a KLIK-ből és ennek az a menete, hogy a Német Önkormányzat veszi át a fenntartást. Tervezhető lesz az élet az iskolában és több pénz.

Szentesi Ervin képviselő:

A KLIK-kel való együttműködés nem jó. A WC-ben a villanykörtét a gondnok vette meg és nem fizették ki neki. Ez csak egy példa. Az óvodával kapcsolatosan az a gondom, hogy miért a szülőktől tudják meg a munkatársak, hogy mi készül.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:

Felmentünk az intézményvezetőhöz beszélni róla, azonban addig már kitudódott.

Bak-Ézsöl Zsanett:

Az is elhangzott a tegnapi szülői értekezleten, hogy ha a Német Önkormányzat átveszi az iskolát, akkor 2 tantárgy német nyelven lesz oktatva.

Wild Róbert Ferenc képviselő:

Nem lesz. Három típusú nemzetiségi oktatás van, Fertőrákoson a nyelvi típusú folyik, ami nyelvoktatást jelent. Nem fogunk és nem is tudunk változtatni ezen.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő:

Az iskola alapító okiratában is az szerepel, hogy ez egy nemzetiségi iskola. Definiálja a törvény, hogy sima iskolában hány tanulóra jut egy tanár, és mennyi a nemzetiségi iskolában.

Heizer Csabáné óvoda intézményvezető:

Az óvoda tekintetében a statisztikában is meg kell jelölni, hogy nemzetiségi, vagy kéttannyelvű.

Szentesi Ervin képviselő:

Miért nem volt erről tájékoztatás? Ezeket megelőzhettük volna.

Wild Róbert Ferenc képviselő:

Nem az önkormányzat a fenntartója az iskolának, hanem a KLIK.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő:

Azt gondoltuk, hogy az iskolaigazgató, akivel egyeztettünk, továbbadja az információt.

Szentesi Ervin képviselő:

Számolások folytak?

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:

160.000 Ft jut egy gyerekre normatívaként.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő:

Az átlagbér alapú támogatásként pedig pluszba pedagógusonként 4.3 millió Ft, valamint több pedagógus létszámmal lehet számolni. Nagy eszmecsere nem volt erről a faluban.

Szentesi Ervin képviselő:

A falu életében az iskola a legfontosabb.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:

Azt gondolom, hogy ez egy pozitív döntés, így tudjuk megvédeni az iskolát.

Wild Róbert Ferenc képviselő:

Mi vesszük vissza az iskolát.

Szentesi Ervin képviselő:

Az információnak nem így kellett volna terjednie. Egy falugyűlést is el tudtam volna ez ügyben képzelni.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő:

Jelenleg is nemzetiségi oktatás folyik az iskolában, nem célunk, hogy kiutáljuk a gyerekeket az iskolából. A sima iskolában 12 gyerekre jut 1 tanár, a nemzetiségiben 8 gyerekre jut egy tanár.

Szentesi Ervin képviselő:

Az kell legyen a cél, hogy még több gyerek járjon az iskolába.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:

Többet tud majd adni az iskola és több lesz a forrás.

Bak-Ézsöl Zsanett:

Nem lehetne azt csinálni, mint korábban, hogy választani lehet a németet?

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:

Ha az egész iskola nemzetiségi, akkor nem.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő:

Az elsős gyerekeket játékosabban lehetne tanítani a nyelvre.

Heizer Csabáné óvoda intézményvezető:

Jártam német órán az iskolában és így tanítanak. Játékokkal, eszközökkel stb.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:

Próbáljuk a pozitív oldalát nézni.

Mi van akkor, ha nem veszi át az iskolát a NÖ? Várható-e, hogy a KLIK fenntartásában javulni fog a helyzet? Mi várható az állami fenntartástól? Egy idő után rá fog jönni az állam, hogy túl nagy falat neki ez a sok iskola és le fogja nyesegetni az iskolákat.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő:

A negatívum itt csapódik le, nekünk lesz ezzel több munkánk.

Csóka Zoltán Józsefné képviselő:

Az önkormányzat költségvetését érinti az átvétel?

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:

Az Appel Úr szerződését az önkormányzat állja, mert a NÖ nincs bevétele, azután majd visszaszedjük ezt.

Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a határozati javaslatról.

Megállapítom, hogy a testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

27/2015. (III. 24.) KT határozata

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete testülete támogatja a fertőrákosi Német Önkormányzatot, hogy a Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskolát a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól működtetésbe és fenntartásba vegye a 2015/2016. tanévtől.

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól visszakapott iskolaépületekre (Fertőrákos, Fő utca 234. és 236/A.) a fertőrákosi Német Önkormányzattal helyiséghasználati szerződést köt.

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az alpolgármestert, hogy a döntésről a fertőrákosi Német Önkormányzatot tájékoztassa.

Felelős: dr. Ecsédi Károly alpolgármester

Határidő: 2015. március 31., illetve 2015. július 31.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:

Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás az ülést bezárom.

Kmf.

dr. Ecsédi Károly                               dr. Nagy Attila
 alpolgármester                                         jegyző