KT jkv. 2015.03.31

KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FERTŐRÁKOS

7/2015.

J e g y z ő k ö n y v

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2015. március 31. napján 16.00 órakor megtartott rendes képviselő-testületi nyílt ülésen.

Jelen vannak:
Palkovits János polgármester,
Csóka Zoltán Józsefné képviselő,
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester,
Hatos Csaba képviselő,
Huber Hedvig Erzsébet képviselő,
Szentesi Ervin képviselő,
Wild Róbert Ferenc képviselő,

Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Tisztelettel köszöntöm a képviselőket és a megjelenteket. tekintettel arra, hogy a Polgármester Úr szabadságon volt és a határozati javaslatokat én terjesztettem elő, így az ülést én vezetném.
Három halaszthatatlan előterjesztés van az új meghívóban, erről kellene először szavaznunk, hogy azokat felvesszük-e a napirendek közé. Kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal a halaszthatatlan napirendi pontokat felvette napirendre.
Kérem, szavazzunk a napirendi pontokról.
Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
28/2015. (III. 31.) KT határozata

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 31-i nyílt rendes testületi ülésén az alábbi napirendi pontot fogadta el:

1. Önkormányzati támogatásban részesülő egyesületek 2014. évi beszámolója.
Előterjesztő: dr. Ecsédi Károly alpolgármester

2. Mithrasz szentély üzemeltetése.
Előterjesztő: dr. Ecsédi Károly alpolgármester

3. Szerdahelyi Zoltánné kérelme.
Előterjesztő: dr. Ecsédi Károly alpolgármester

4. Nagy János ingatlanvásárlási kérelme.
Előterjesztő: dr. Ecsédi Károly alpolgármester

5. Megyeri Milán kérelme.
Előterjesztő: dr. Ecsédi Károly alpolgármester

6. Szabó Péter kérelme.
Előterjesztő: dr. Ecsédi Károly alpolgármester

7. Dr. Nagy Attila kérelme.
Előterjesztő: dr. Ecsédi Károly alpolgármester

8. Az önkormányzat 2015. évi Belső ellenőrzési tervéről szóló előterjesztés.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző

9. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző

10. Az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 2/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása. HALASZTHATATLAN ELŐTERJESZTÉS
Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző

11. A fertőrákosi Német Önkormányzat részére egyedi támogatás biztosítása. HALASZTHATATLAN ELŐTERJESZTÉS
Előterjesztő: Palkovits János polgármester

12. Fertőrákosi címer felhasználása a Magyarországi Önkormányzatok Szövetsége felhívása alapján. HALASZTHATATLAN ELŐTERJESZTÉS
Előterjesztő: Palkovits János polgármester

Felelős: dr. Ecsédi Károly alpolgármester
Határidő: azonnal

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Mielőtt rátérnénk a napirendi pontok tárgyalására, a beszámolómat mondanám el.

Lejárt határidejű határozatok:

18/2015. (II. 17.) KT határozata SOPVIZ tájékoztatva lett a vízmérők átadásáról

21/2015. (II. 17.) KT határozata Közétkeztetési pályázat kiírásra került.

25/2015. (III. 3.) KT határozat Hulladéktársulás tájékoztatva lett a döntésről.

27/2015 (III. 24.) KT határozat Iskola átvétellel kapcsolatosan az önkormányzat támogató döntéséről a Német Önkormányzat tájékoztatva lett.

Legutóbbi rendes KT ülés óta történt fontos események:

2015. 02. 20. SOPVIZ Szakértői Bizottság ülése, melyen nem támogatták a bérleti díj terhére történő megvalósítását a boglárhegyi a 37 darab vízbekötés cseréjéről. Erről az Építőközösség tájékoztatva lett.

2015. 03. 03. Rendkívüli KT ülés (Hulladéktársulás pályázata ügyében)

2015. 03. 04. TAEG közgyűlés Sopronban.

2015. 03. 12. A Fő utca 190. szám alatt a kerékpárút megvalósulásával kapcsolatos lakossági tájékoztató volt.

2015. 03. 13. Március 15-i ünnepség az iskolában.

2015. 03. 16. Sarródon kerékpárút projekt munkaterület átadása.

2015. 03. 18. Appel László köznevelési szakértővel történő konzultáció.

2015. 03. 23. Óvoda vezetőjével történő előzetes konzultáció az óvoda esetleges átvételéről.

2015. 03. 24. Rendkívüli KT ülés (Iskola átvétel támogatása)

2015. 03. 30. Német Önkormányzat által az iskola átvétellel kapcsolatosan a tanári karnak tartott tájékoztatás

2015. 03. 30. Német Önkormányzat által az iskola átvétellel kapcsolatos falugyűlés.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Térjünk át az első napirendi pontra. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
A PB megtárgyalta az előterjesztéseket és azokat támogatta. A jövőre nézve ki fogunk adni egy csomagot, hogy mi alapján készüljön el az elszámolás. Mindenkitől azonos adatokat kérünk be, hogy legyen információnk az egyesületek teljes költségvetéséről, tervezett bevételükről, kiadásaikról, taglétszámukról stb.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
A jelenlévő egyesületi képviselőknek szeretném mondani, hogy szeretnénk, ha jövőre megfordulna a dolog. Először a tárgyév beszámolója legyen meg és utána döntene a testület a támogatásokról, egységes elvek alapján. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a határozati javaslatokról, egyenként.
Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
29/2015. (III. 31.) KT határozata

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Lövészklub 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadta.

Felelős: dr. Ecsédi Károly alpolgármester
Határidő: 2015. március 31.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Kérem szavazzunk a következő határozati javaslatról.
Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
30/2015. (III. 31.) KT határozata

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Német Dal- és Kultúregyesület 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadta.

Felelős: dr. Ecsédi Károly alpolgármester
Határidő: 2015. március 31.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Kérem szavazzunk a következő határozati javaslatról.
Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
31/2015. (III. 31.) KT határozata

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Sportegyesület 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadta.

Felelős: dr. Ecsédi Károly alpolgármester
Határidő: 2015. március 31.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Kérem szavazzunk a következő határozati javaslatról.
Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
32/2015. (III. 31.) KT határozata
Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadta.

Felelős: dr. Ecsédi Károly alpolgármester
Határidő: 2015. március 31.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Kérem szavazzunk a következő határozati javaslatról.
Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
33/2015. (III. 31.) KT határozata

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rákosi Fúvós Egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadta.

Felelős: dr. Ecsédi Károly alpolgármester
Határidő: 2015. március 31.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Kérem szavazzunk a következő határozati javaslatról.
Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
34/2015. (III. 31.) KT határozata

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Hatos József 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadta.

Felelős: dr. Ecsédi Károly alpolgármester
Határidő: 2015. március 31.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
A PB megtárgyalta az előterjesztéseket és azt támogatta. hasonlóan a tavalyi évhez, idén is két féle nyitvatartási idő lesz. A szentély ingyenesen látogatható, állami támogatást kapunk a fenntartásra.

Palkovits János polgármester:
Illetve pénztárgépet nem tudunk elhelyezni.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Idén 15.000 forinttal kevesebb támogatást kaptunk a fenntartásra.

Szentesi Ervin képviselő:
Jól működött, maradjon az idén is ebben a rendszerben.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
35/2015. (III. 31.) KT határozata

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Fertőrákos Községi Önkormányzat fenntartásában lévő Mithrasz szentély 2015. évi üzemeltetéséről szóló előterjesztést, melyet az alábbi tartalommal elfogad:

Nyitvatartási időszak:
2015. május 1. napjától 2015. szeptember 30. napjáig.

Nyitvatartási idő:
I.2015. május 1. és 2015. május 15. között és 2015. szeptember 1. és 2015. szeptember 30. között:

Péntek: 10-16 óra között.
Szombat: 10-16 óra között.
Vasárnap: 10-16 óra között.

Ettől eltérő időpontban, minimum 10 fős csoport előzetes bejelentkezése esetén.

II. 2015. május 16. és 2015. augusztus 31. között

Kedd-vasárnap: 10-18 óra között

Megbízási szerződéssel gondnoki és tárlatvezetői feladattal foglalkoztatott összesen 3 fő, nettó 1.000 Ft/óra órabérrel.

A Mithrasz szentély megtekintése ingyenes.

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződések megkötésére.

Felelős: Palkovits János polgármester.
Határidő: 2015. szeptember 30.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Szerdahelyi Zoltánné adott be egy kérelmet, hogy nyitvatartási időn kívül is szeretne vinni a Mithrasz szentélybe vendégeket. Azt javaslom, hogy tegyük ezt lehetővé, tavaly is még decemberben is vitt oda vendégeket. Kapnának egy kulcsot, valamint azt kérjük tőlük, hogy az így odavitt látogatók számát jegyezzék fel és jelentsék részünkre, hogy a statisztikába be tudjuk írni.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk.
Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
36/2015. (III. 31.) KT határozata

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szerdahelyi Zoltánné EV. (9421 Fertőrákos, Fő utca 145.) 2015. február 26. napján kelt kérelmét és felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat által üzemeltetett Mithrasz szentélyhez egy darab kulcsot biztosítson a kérelmező részére azzal, hogy a Mithrasz szentély nyitvatartási idején kívül oda látogatókat vigyen.

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a kérelmező figyelmét, hogy a nyitvatartási időn kívül a kérelmező, illetve a kérelmező által szervezett látogatók által elkövetett mindennemű károkozásért, rongálásért a kérelmező a felelős.

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a kérelmezőt, hogy a hivatalos nyitvatartási időn kívül a szentély látogatói létszámáról legkésőbb 2015. november 30. napjáig tájékoztassa az önkormányzatot.

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a kulcs átadásáról, a nyitvatartási időn kívüli látogatás feltételeiről, valamint a károkozással kapcsolatos felelősségi szabályokról szóló szerződés megkötésére.

Felelős: Palkovits János polgármester.
Határidő: 2015. április 15.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
A PB megtárgyalta az előterjesztést és azt támogatta. A kérelmező bérli a területet idén január 1. napjától. Vagyonrendeletünk szerint a terület eladható, az értékbecslés elkészült, az abban foglalt 866.000 Ft összeget reálisnak tartjuk, az ingatlan fekvése és az összehasonlító adatok alapján.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Varga Andrásé volt korábban ez a terület, korábban ő bérelte, meg is kívánta vásárolni, a testület döntött is róla, de ő visszalépett és a bérletet is visszaadta. Ő hozta az új bérlőt is.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Az SzMSz alapján, mivel önkormányzati vagyonról van szó, név szerinti szavazás szükséges.

Palkovits János Igen
Csóka Zoltán Józsefné Igen
Dr. Ecsédi Károly Igen
Hatos Csaba Igen
Huber Hedvig Erzsébet Igen
Szentesi Ervin Igen
Wild Róbert Ferenc Tartózkodom

Megállapítom, hogy a testület 6 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
37/2015. (III. 31.) KT határozata

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Nagy János 9421 Fertőrákos, Felsőszikla sor 22. szám alatti lakos 2015. 03. 11. napján kelt kérelmét, és úgy határozott, hogy az önkormányzat 1/1 tulajdonában álló Fertőrákos külterület 041/7 helyrajzi számú ”szőlő” besorolású ingatlant a D&K Ingatlanforgalmazó Kft. 2015. március 17. napján elkészített értékbecslési bizonyítványában szereplő 866.000 Ft, azaz nyolcszázhatvanhatezer forintos vételáron a kérelmezőnek elidegeníti.

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a kérelmező figyelmét, hogy a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény alapján mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld (szőlő) tulajdonszerzésére speciális szabályok vonatkoznak, különös tekintettel az adásvételi szerződés kifüggesztésére és az elővásárlási jog gyakorlására.

A kérelmező az elidegenítésből származó költségeket (így különösen az ügyvédi munkadíj és földhivatali eljárási költségek) teljes körűen vállalja.

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy az adásvételi szerződést aláírja.

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az adásvételi szerződés után az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 14/2004. (XII. 1.) rendelet mellékletét képező vagyonkatasztert megfelelően módosítsa.

Felelős: Palkovits János polgármester.
Határidő: 2015. december 31.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
A PB megtárgyalta az előterjesztést és azt támogatta. A Strand utcában szeretne közvilágítást, 2 oszlopra, amik rendelkezésre állnak. Nem látjuk akadályát, az utca a mi tulajdonunkban van.

Palkovits János polgármester:
Kértem már árajánlatokat, de nem érkeztek meg.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Az előterjesztésben szereplő 1. határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
38/2015. (III. 31.) KT határozata

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Megyeri Milán 9421 Fertőrákos, Strand út 5. szám alatti lakos 2015. 02. 24. kelt, Fertőrákos Strand utca közvilágításának kiépítéséről szóló kérelmét és azt támogatja.

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a közvilágítás kiépítéséről kérjen árajánlatokat és azokat a következő rendes Képviselő-testületi ülésre terjessze elő.

Felelős: Palkovits János polgármester.
Határidő: 2015. április 30.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra. Kétirányú kérelem, az utcatáblát már megrendeltük, és emellett közvilágítást szeretnének kérni. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
A PB megtárgyalta, pénzügyi szempontból vizsgálta meg, így nem talált kivetnivalót. Úgy tudjuk, hogy jogilag nem megoldható a közvilágítás, mert az út magántulajdonban van.

Hatos Csaba képviselő:
A Malom utcában is van közvilágítás.

Palkovits János polgármester:
A Malom utca a miénk. A közvilágítás a szerviz úton van. A földhivatalba bejegyeztettük, hogy az közút legyen, de egyes ingatlantulajdonosok azt megtorpedózták és a földhivatala visszaállította az eredeti állapotot.

Hatos Csaba képviselő:
Az önkormányzat nem indíthatja ezt el megint?

Palkovits János polgármester:
Elindíthatja, azonban ennek az útnak több mint 180 tulajdonosa van, azok közül sokan nem lelhetők fel. A változáshoz a tulajdonosok hozzájárulása kell. A rendezési terv módosításakor megpróbálunk lépni úgy, hogy ez a háromszög legyen leválasztva valahogyan és az út megosztásra kerüljön, hogy abban azok az ingatlantulajdonosok legyenek benne, akiknek ott van telke.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Közvilágítást közterültre lehet tenni.

Hatos Csaba képviselő:
Az önkormányzat nem segít az ottlakóknak, miközben kiveti a telekadót.

Palkovits János polgármester:
Segíteni akarunk, azért hoztuk előre a 2017. évben esedékes rendezési terv módosítást 2015-re, hogy valahogy tudjunk rá megoldást találni.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Ez a terület sebtében lett felparcellázva, a fő szervező pedig nem gondolt arra, hogy ezt az utat átadja az önkormányzatnak. Akkor szó se volt arról, hogy ezek építőtelkek legyenek.

Wild Róbert Ferenc képviselő:
Azt javaslom, hogy a határozati javaslatban szerepeljen az utcatábla is, mert a kérelemben szerepel.
„Az utcanév tábla megrendelésre került, annak telepítése folyamatban van.”

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Elhangzott egy módosító javaslat, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a módosító javaslat 4 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadásra került.

Szentesi Ervin képviselő:
Azt javaslom, hogy a határozati javaslatból a „valamint az érintett terület beépítettsége alacsony” szövegrész kerüljön ki.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Elhangzott egy módosító javaslat, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a módosító javaslat 7 igen szavazattal elfogadásra került. Kérem szavazzunk a módosított határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a testület 6 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
39/2015. (III. 31.) KT határozata

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szabó Péter, Fertőrákos, Zsilip utca 5. szám alatti lakos 2015. 03. 10. napján kelt Fertőrákos Zsilip utca közvilágításának kiépítéséről és utcanév tábla kihelyezéséről szóló kérelmét és az alábbi döntést hozza:

Az utcanév tábla megrendelésre került, annak telepítése folyamatban van.

A közvilágításának kiépítését nem támogatja arra tekintettel, hogy az érintett útszakasz magántulajdonban van.

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről tájékoztassa.

Felelős: Palkovits János polgármester.
Határidő: 2015. április 15.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra. A Jegyző Úr a hivatal pincéjében 1998 óta lévő kb. 2 köbméter padlástéglát szeretné megvásárolni 48.000 Ft vételáron. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
A PB megtárgyalta, és támogatta a kérelmet.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
40/2015. (III. 31.) KT határozata

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Nagy Attila 9492 Fertőhomok, Akác utca 22. szám alatti lakos 2015. 03. 20. napján kelt kérelmét, és úgy határozott, hogy a Fertőrákos Polgármesteri Hivatal pincéjében lévő 2 (két) köbméter bontott padlástéglát 48.000 Ft, azaz negyvennyolcezer forint vételáron eladja a kérelmezőnek.

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy az adásvételi szerződést aláírja.

Felelős: Palkovits János polgármester.
Határidő: 2015. április 15.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra. A Jegyző Úr az előterjesztő, átadom a szót.

Dr. Nagy Attila jegyző:
Belső ellenőrzési tervet kell készíteni a következő évre minden év december 31-ig. Sajnos a belső ellenőrünk december elején jelezte, hogy nem kívánja a továbbiakban ellátni ezt a feladatot, hiába adtuk be a jelentkezésünket a kistérségbe, sajnos ez január elsejétől nem volt lehetséges, majd csak július 1-től. A Kormányhivatallal egyeztetve ezt a határozati javaslatot terjesztem be, ami azt mondja ki, hogy a kistérségbe való belépés után tudjuk elfogadni a belső ellenőrzési tervet.

Szentesi Ervin képviselő:
Csak erre a feladatra lépünk be?

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Igen, de a tagdíj és a belső ellenőr díjazása között nincs érdemi különbség, nagyjából ugyanannyi.
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
41/2015. (III. 31.) KT határozata

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi Belső Ellenőrzési Tervét nem tudja elfogadni, mert jelenleg nem rendelkezik belső ellenőrrel és a 152/2014. (XII. 16.) KT határozatában kinyilvánított, a belső ellenőri tevékenységet is ellátó Sopron és Térsége Önkormányzati Társulásba való belépéséről szóló szándéka ellenére az abba való belépés csak 2015. 07. 01. napjától lehetséges.

Fertőrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat Sopron és Térsége Önkormányzati Társulásba való belépését intézze és a belépést követően haladéktalanul terjessze elő az önkormányzat 2015. évi Belső Ellenőrzési Tervét.

Felelős: dr. Nagy Attila jegyző
Határidő: 2015. július 31.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra. A Jegyző Úr az előterjesztő, átadom a szót.

Dr. Nagy Attila jegyző:
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 27.) Ör. módosítása szükséges, mert a közművelődési feladatra kapott 2.600 e Ft, valamint a Mithrasz szentélyre kapott 5.984 e Ft plusz normatívát kell a költségvetésben jelezni, valamint az óvodai létszám és az étkeztetés 2013. évi lejelentett és a ténylegesen igénybe vett közötti különbsége miatt visszafizetés válik szükségessé, mely a tartalékból kerülne kifizetésre. A tegnapi PB ülésen a bizottság a módosítást támogatta.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
A PB megtárgyalta, és támogatta az előterjesztést. Az óvodai létszám az előző év október 15-i létszámot veszik figyelembe, ez alapján számítják ki a normatívát, ha ez változik, akkor vissza kell fizetni. Ez nem tervezési hiba.

Wild Róbert Ferenc képviselő:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és azt elfogadásra javasolja.

Szentesi Ervin képviselő:
A Mithrasz pénzét csak arra lehet elkölteni?

Dr. Nagy Attila jegyző:
Igen. A költségvetésben már szerepeltettük a személyi kiadásokat, mert azok ismertek és tervezhetőek voltak, a maradék pénz egyelőre a tartalékba tettük, annak felhasználásáról a testületnek kell dönteni.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2015. (III. 24.) önkormányzati rendelet jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra. A Jegyző Úr az előterjesztő, átadom a szót.

Dr. Nagy Attila jegyző:
A februárban elfogadott szociális rendelet módosítására van szükség, mert az ápolási díj mértékének alapján változtatni kell, hogy az abban jogosultak biztosítottnak minősüljenek. Ennek eddigi összege 22.800 Ft volt, most 23.600 Ft lesz, ez a 800 Ft/fő/hónap összeg érdemben nem befolyásolja a költségvetést, az eredeti keretbe bele fogunk férni. A tegnapi PB ülésen a bizottság a módosítást támogatta.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
A PB megtárgyalta, és támogatta az előterjesztést.

Wild Róbert Ferenc képviselő:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és azt elfogadásra javasolja.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Az egyes szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 2/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelet
jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.

Palkovits János polgármester:
A Német Önkormányzatnak egy köznevelési szakértőt kellett felfogadni, hogy segítsen az iskola átvételének lebonyolításában. Kópházán ajánlották az urat, aki segít lobbizni is az átvétel érdekében. A szerződés 500 e forintról szól, melyet több lépcsőben kell kifizetni. ha Sopronnal és Ágfalvával is szerződést köt, akkor ez az összeg csökkenni fog. Úgy gondolom, amikor tegnap itt volt a szülőkkel folytatott egyeztetésen, akkor nagy segítség volt, a felzúdulás lecsitult. A Német Önkormányzatnak nincs bevétele, ezért kérjük az önkormányzatot, hogy vállalja át a költségeket.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő, PB Elnök:
A PB megtárgyalta, és támogatta az előterjesztést. Sok forog itt kockán. Az összeg nem tűnik kevésnek, de sokat is hoz. Több pénzből gazdálkodhat az iskola, nyugodtabb körülmények között.
Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Mielőtt szavazásra teszem fel a kérdést, javaslom, hogy a Polgármester Úr gondolja meg, hogy érintettség miatt nem szavaz, mert ő egyben a Német Önkormányzat Elnöke is.

Palkovits János polgármester:
Nem összeférhetetlen, nem személyes ügyemben szavazok.

Szentesi Ervin képviselő:
Szerintem sem.

Huber Hedvig Erzsébet képviselő:
Én is tagja vagyok a Német Önkormányzatnak is.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Visszavonom a javaslatom.

Szentesi Ervin képviselő:
Ki fogja végezni a személyügyi, pénzügyi dolgokat?

Palkovits János polgármester:
A hivatal dolgozói. Létszámfejlesztést hajtunk végre, a kolléganő elmegy nyugdíjba és a helyére nem négyórást, hanem 8 órást veszünk fel.

Wild Róbert Ferenc képviselő:
A Német Önkormányzat pénzügyeinek kezelését is a hivatal végzi. Az együttműködési megállapodást a két önkormányzat között módosítani kell.

Dr. Nagy Attila jegyző:
A hivatal látná el ezt a feladatot, létszám fejlesztés történne és a Német Önkormányzat finanszírozná annak a személynek a bérét.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
42/2015. (III. 31.) KT határozata

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a fertőrákosi Német Önkormányzat részére a Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola átvételével kapcsolatos feladatok ellátására 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint egyszeri támogatásról szóló előterjesztést és azt támogatja azzal, hogy az összeg az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (I. 27.) Ör. tartalékából kerüljön kifizetésre.

Fertőrákos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az átutalásról gondoskodjon.

Felelős: Palkovits János polgármester.
Határidő: 2015. április 15.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Térjünk át a következő napirendi pontra.

Palkovits János polgármester:
A mai napon érkezett egy e-mail, melyben a Magyarországi Önkormányzatok Szövetsége kereste meg önkormányzatunkat, hogy Fertőrákos címere díjmentesen szerepelhet a budapesti West End City Center bevásárlóközpontban. Vetélkedőket is szerveznek, megismerik a településünket. Költséggel ez nekünk nem jár. Azért lett halaszthatatlan, mert április 7-ig kell jeleznünk.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
43/2015. (III. 31.) KT határozata

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarországi Önkormányzatok Szövetsége 2015. 03. 30. napján kelt levelében a Fertőrákos hivatalos címerének használatáról szóló kérelmét megvizsgálta és annak használatához az alábbi feltételekkel hozzájárul:

Jogosult neve, címe: Magyarországi Önkormányzatok Szövetsége (2100 Gödöllő Szabadság tér 7.)

Címer felhasználási célja: West End City Center bevásárlóközpontban való megjelenés.

Engedély érvényessége: visszavonásig érvényes.

A címerképet a Fertőrákos Község címeréről, zászlójáról, lobogójáról, pecsétjéről és ezek használatáról szóló 8/1999. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében szabályozottak szerint lehet felhasználni.

Fertőrákos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről tájékoztassa.

Határidő: 2015. április 15., illetve folyamatos.
Felelős: Palkovits János Polgármester.

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás az ülést bezárom és zárt üléssel folytatjuk a munkát.
Kmf.
dr. Ecsédi Károly                                                           dr. Nagy Attila
alpolgármester                                                                     jegyző