KT meghívó 2012.09.25

KÉPVISELŐ-TESTÜLET

FERTŐRÁKOS

 

M E G H Í V Ó

 

 1. szeptember 25. (kedd) du. 16.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban (9421 Fertőrákos, Fő u. 139.) rendes Képviselő-testületi ülést tartunk, melyre Önt tisztelettel meghívjuk.

 

Napirendi pontok:

Nyílt ülés:

 

 1. Rendőrségi beszámoló Fertőrákos közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Szedenics Péter ingatlanvásárlási kérelme.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Galambos György kérelme.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozás.

Előterjesztő: Baltigh Márta polgármester

 

 1. Fertőrákosi Általános Iskola és AMI második napközis csoportjának indítása.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Szándéknyilatkozat a Fertőrákosi Általános Iskola és AMI működtetéséről.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. A Fertőrákos 1029/2 hrsz. ingyenes tulajdonba adása a Magyar Állam részére.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Fertőrákos Fő utca járda rekonstrukció.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. A Fertőrákos 074/157 hrsz. útcsatlakozás rekonstrukciója.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Közmeghallgatás és falugyűlés időpontjainak kijelölése.

Előterjesztő: Baltigh Márta Polgármester

 

 1. Egyebek.

 

 

Kelt Fertőrákos, 2012. szeptember 11.

 

 

Baltigh Márta sk.

   Polgármester